ludzie biznesu

Sławomir Kądziela

Sławomir Kądziela

Od 2008 roku związany z rozwojem usług inżynierskich, serwisowych i informatycznych SESCOM S.A. jako Dyrektor Handlowy.Aktualnie odpowiedzialny za rozwój sprzedaży usług oraz poszerzanie oferty usługowej jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu.Doktor Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Magister Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.Od 2000 roku związany z branżą usługową, głównie z usługami technicznymi, inżynierskimi oraz Facility Management.Od 2004 roku Manager i Dyrektor Sprzedaży w wiodących, ogólnopolskich firmach branży Facility Management.Wieloletni praktyk i badacz w dziedzinie sieciowej organizacji usług, autor publikacji m.in. w pismach: Przegląd Organizacji, Organizacja i Zarządzanie, Służby Utrzymania Ruchu, Facility Manager.

osoba związana z firmą:

Moim zdaniem

Ważne adresy

Strefa start-up