Przetarg

Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Kaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku-Westerplatte, Placówki SG w Krynicy Morskiej, Placówki SG w Ustce, Placówki SG w Łebie w sezonie opałowym 2013/2014.

Zamawiający:
Morski Oddział Straży Granicznej Im. płk. Karola Bacza
Oliwska 35
80-917 Gdańsk
tel. 58 524-20-90
fax. 58 524-27-04
http://www.morski.strazgraniczna.pl
morski@strazgraniczna.pl
Tryb przetargu:
nieograniczony
Data publikacji:
6 czerwca 2013
CPV:
09135100-5: Olej opałowy
Rodzaj:
dostawy
Termin i miejsce składania ofert:
20 czerwca 2013, godz. 09:00
Morski Oddział Straży Granicznej
80-917 Gdańsk 17
ul. Oliwska 35, kancelaria - II piętro, pok. 218.
Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Numer ref.:
101839

Opis:

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego grzewczego lekkiego w łącznej ilości
130 000 litrów dla jednostek organizacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej zlokalizowanych w:
- Gdańsku-Westerplatte, ul. mjr Sucharskiego 1, w ilości 33 000 l;
- Krynicy Morskiej, ul. Wojska Polskiego 1, w ilości 45 000 l;
- Ustce, ul. Uroczysko 4, w ilości 28 000 l;
- Łebie, ul. Jachtowa 6, w ilości 24 000 l.

Uprawnienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi.

Przetargi

termin składania ofert do:

Moim zdaniem

Strefa start-up