Przetarg

Zagospodarowanie terenu przy pomniku Marsz. Piłsudskiego w Gdyni w zakresie nasadzeń roślinnych

Zamawiający:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
10 Lutego 24
81-364 Gdynia
tel. 58 761-20-00
fax. 58 662-28-41
http://www.zdiz.gdynia.pl
sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Tryb przetargu:
nieograniczony
Data publikacji:
9 października 2013
CPV:
77310000-6: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Rodzaj:
usługi
Termin i miejsce składania ofert:
17 października 2013, godz. 11:00
w siedzibie Zamawiającego, pok. 407
Wadium:
nie dotyczy
Numer ref.:
411324

Opis:

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu terenu przy pomniku Marsz. Piłsudskiego w Gdyni w zakresie nasadzeń roślinnych wraz z 36 miesięczną pielęgnacją.
2. Przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) wykonanie nasadzeń krzewów iglastych (Taxus baccata - 65 szt, Pinus mugo var pumilio - 15 szt.),
b) wykonanie trawników darniowaniem - 18,80 m2
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1a do siwz,
b) przedmiar robót - załącznik nr 1b do siwz,
c) projekt nasadzeń roślinnych - załącznik nr 1c do siwz
d) zakres prac pielęgnacyjnych w okresie gwarancji - załącznik 1d do siwz.
4. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji. Czas obowiązywania gwarancji będzie równy okresowi pielęgnacji nasadzeń.

Osoby zdolne

wymagane jest dysponowanie 1 osobą nadzorującą wykonanie usługi, posiadającą wykształcenie minimum średnie ogrodnicze oraz doświadczenie w pracy przy pielęgnacji zieleni

Przetargi

termin składania ofert do:

Moim zdaniem

Strefa start-up