stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

9. Forum Inicjowania Rozwoju

Zapraszamy do udziału w 9 Forum Inicjowania Rozwoju - największego wydarzenia CSR na Pomorzu, które odbędzie 24 listopada 2020. W tym roku Forum będzie miało charakter wydarzenia online. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą m.in. pan Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelski oraz pan Kamil Wyszkowski - Prezes Global Compact Poland.

Pandemia, wyzwania środowiskowe, ruchy społeczne, walka o równość i godność człowieka, niepewność gospodarcza to szczególny czas dla całego polskiego, a także globalnego społeczeństwa. Wydaje się, że wszyscy poczuliśmy na własnej skórze, że tak naprawdę jesteśmy globalną wioską, o którą trzeba dbać, szanując dostępne zasoby, stworzenia i całość "ekosystemu". Przed światem szereg wyzwań i dlatego też współcześnie fundamentalnym powinno być działanie na rzecz globalnych celów wyznaczanych wspólnie. W ten sposób mamy szansę pomagać w określaniu prawidłowych kierunków rozwoju. Wśród nich pierwszym i nadrzędnym powinna być dbałość o Ziemię, o naturę - nasz wspólny dom. Dziś kluczowym jest już nie tylko ograniczanie naszego wpływu na środowisko, ale jego regeneracja. To podejście ma szansę powstrzymać galopującą katastrofę klimatyczną. JAK? Być i działać razem, aby ją powstrzymać?

RejestracjaKonkretnym działaniem podjętym w 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych było przyjęcie tzw. Agendy 2030, a wraz z nią 17 celów zrównoważonego rozwoju. Ich realizacja przez międzynarodowy biznes, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne ma szansę przyczynić się zarówno do zminimalizowania ryzyka postępowania katastrofy klimatycznej, zmniejszenia konsekwencji związanych z coraz bardziej ograniczonymi zasobami Ziemi, jak i polepszenia dobrobytu jednostek i całych społeczności."Podczas spotkania uczestnicy będą mogli podyskutować o konkretnych przykładach dobrych praktyk na rzecz celów. W bloku "NATURA" będziemy mogli usłyszeć JAK zmniejszyć koszty, działając na rzecz klimatu w ramach gospodarki obiegu zamkniętego na przykładzie działań hotelu Notera Hotel Spa Bory Tucholskie we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., JAK współpracować na rzecz zmiany wzorując się niedawno podpisanym Polskim Paktem Plastikowym i wreszcie JAK sprawić aby nasze miasta były zero food waste, śladem rozwiązań realizowanych przez firmę Good to Good" - mówi Magdalena Rzeszotalska - członkini Rady Programowej Forum, dyrektorka ds. CSR Polpharmy - głównego, strategicznego partnera Fundacji UP Foundation.

Agenda
Agenda


"W bloku tematycznym o nazwie "JA" czyli dotyczącym człowieka, zostaną poruszone najważniejsze wyzwania dzisiejszych czasów, m.in. JAK dbać o odporność psychiczną w organizacji. Pandemia to "katastrofa niepewności". Stres i związane z pandemią emocje są bardzo dynamiczne. Wszystkie w zasadzie obszary: dom, praca, relaks, planowanie przyszłości, własna tożsamość są zachwiane. W kryzysowych sytuacjach ważne jest, żeby wiedzieć jak regulować swoje zachowania, emocje, jak stawiać sobie cele adekwatne do sytuacji. Podtrzymywanie optymizmu i szukanie wsparcia społecznego to również kluczowe kompetencje w obszarze odporności psychicznej. Otoczenie - rodzina, zespół, przyjaciele, organizacja są ważnym źródłem nie tylko pomocy, ale też wzmacniania naszej jednostkowej odporności psychicznej. Co to znaczy być odpornym? Jak budować własną rezyliencję? Jak wspierać innych w budowaniu odporności? Z sytuacji trudnych mamy szansę wyjść nie tylko na tarczy, ale również wzmocnieni. Na pytanie jak skutecznie pomagać postarają się również odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu Miasta Gdańska oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. O tym JAK? być odważnym liderem opowie Joanna Szeluga z Pauza Lab. "Żyjemy w niezwykłym czasie. Nasze zespoły, miejsca pracy i my sami przeżywamy różne trudności. Dzisiaj bycie liderem potrzebuje innych jakości i to co sprawdzało się w "normalnych" czasach może być niewystarczające. Podczas spotkania będzie można poznać cztery filary odważnego przywództwa: rolę emocji i empatii w zarządzaniu ludźmi, czynniki budujące zaufanie do siebie i do innych, świadomość wartości lidera i ich rola w drodze odważnego przywództwa, sposoby na radzenie sobie z trudnościami, porażkami i niepewnością." - mówi Joanna Szeluga, autorka wspomnianego warsztatu.

Wreszcie w części dotyczącej organizacji uczestnicy forum będą mogli posłuchać i porozmawiać o projektowaniu rozwiązań uwzględniających ograniczone zasoby. Ostatnie miesiące pokazują, że nie tylko musimy nauczyć się działać w ograniczeniach, lecz także otworzyć na ciągłe eksperymentowanie. Przykłady dobrych praktyk z całego świata z tego zakresu przedstawi Agnieszka Mróz - właścicielka firmy Servicesandbox. Czas pandemii jest trudny dla nas wszystkich jako społeczeństwa. Każdy z nas mierzy się obecnie z wyzwaniem "chodź na Zooma". O tym właśnie JAK? sklejać ludzi w czasach "chodź na Zooma" i idei managementu 3.0 opowie Piotr Medyński z firmy ISOLUTION. Komunikacja to coś więcej niż dostarczenie zespołom narzędzi typu Zoom, Teams, Slack, więc bardzo zasadnym, wydaje się, poszukiwanie odpowiedzi na pytania jak w czasach pracy zdalnej budować relacje między ludźmi, jak budować kulturę doceniania, która jest najtańszym motywatorem, jak zaangażować społeczność we wspólne działania CSR, jak szukać równowagi między pracą a życiem prywatnym, ograniczając liczbę spotkań, jak zadbać o ludzi wykorzystując koncepcję Happiness Index i jak dbać o wykorzystanie potencjału ludzi dzięki macierzy kompetencji.

Program
8:45-9:15 REJESTRACJA i możliwość odwiedzania przestrzeni targowej

9:15-9:30 OTWARCIE FORUM
WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE

9:30-10:00
Wyzwania zrównoważonego rozwoju NATURA. CZŁOWIEK. ORGANIZACJA, Kamil Wyszkowski, Prezes UN Global Compact Network Poland

10:00 -10:15
Kampania 17 Celów - inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, które podpowiadają odpowiedzi na pytania JAK?, CSR Consulting

10:15-10:25 Przerwa

SESJA INSPIRACJI
10:25-10:55
JAK? Być i działać RAZEM perspektywa dr hab. Adam Bodnar - RPO VII Kadencji

11:00-11:30
JAK? Być i działać RAZEM perspektywa Piotra Voelkela, założyciela Grupy Kapitałowej VOX oraz SWPS w rozmowie z Ewą Sowińską

11:30-11:45
Przerwa

11:45-12:45
Sesja Networkingu i dobrych praktyk
Sesje odbywają się w tym samym czasie, wybierz jeden pokój, a pozostałe dla ciebie nagramy.

JAK? optymalizować koszty, działając na rzecz klimatu (GOZ)
Aneta Zalewska - Dyrektor, Notera Hotel Spa Bory Tucholskie, Monika Dmitrzak, Anna Dziadkiewicz, Michał Kwas - Eksperci ARP S.A.
CEL 13 Działania w dziedzinie klimatu

JAK? współpracować na rzecz zmiany - Polski Pakt Plastikowy
Małgorzata Greszta - CSR Consulting, Michał Mikołaczyk - Rekopol
CEL 13 Działania w dziedzinie klimatu

JAK? sprawić by miasta / społeczności były zero food waste. Jedzenie a klimat.
Karolina Woźniak, Too good to go
CEL 13 Działania w dziedzinie klimatu
CEL 2 Zero głodu

JAK? dbać o odporność psychiczną w organizacji
dr Małgorzata Wypych, Mental Health Center
CEL 3 Dobre zdrowie i jakość życia

JAK? skutecznie pomagać - wolontariat - praktyki Miasta Gdańska
Dawid Jastrzębski - Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Agnieszka Buczyńska
Damian Kuźmiński - Miasto Gdańsk
CEL 11 Zrównoważone miasta i społeczności

JAK? być odważnym liderem i działać z wielką odwagą
Joanna Szeluga, Pauza Lab
CEL 3 Dobre zdrowie i jakość życia

JAK? działać odpowiedzialnie na ograniczonych zasobach - design thinking
Agnieszka Mróz, Service Sandbox
CEL 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

JAK? sklejać ludzi w czasach "chodź na Zooma" - Management 3.0
Piotr Medyński, ISOLUTION
CEL 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

JAK? Jak budować środowisko pracy oparte na różnorodności (D&I).
Tomasz Dąbrowski, Diversity Hub
CEL 10 Mniej nierówności

JAK? robić dobry biznes w trudnych czasach - B Corporation
Rafał Mikołajczyk, Benefit Systems
CEL 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

JAK? wspierać biznes w trudnych czasach - Sztab Pomorskich Przedsiębiorców
- Małgorzata Wokacz-Zaborowska, Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- Jolanta Szydłowska, Prezes Pomorskiego Związku Pracodawców LEWIATAN
- Dorota Sobieniecka-Kańska, Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu
- Tomasz Limon, Prezes Pracodawców Pomorza
- Jarosław Filipczak, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
CEL 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

Aktywności w pokojach zostały zaprojektowane tak, aby:
- poznać się podczas krótkiego networkingu,
- zainspirować dobrymi praktykami w interesujących nas obszarach, a następnie - dyskutować, dopytywać podczas sesji pytań i odpowiedzi. Chcemy aby prezentowane inspiracje były pretekstem do ciekawej dyskusji.
Nie martwcie się, dobre praktyki prezentowane we wszystkich pokojach zostaną nagrane.

12:45-13:15
Podsumowanie i zakończenie Forum

13:15-14:00
Zwiedzanie przestrzeni targowej online - oferta Partnerów Forum oraz pomorskich podmiotów ekonomii społecznej. Ofertę targową przedstawimy około 20.11.2020.
9. Forum Inicjowania Rozwoju dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Gdańska.
Organizator: Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation
Współorganizator: PeRspective CSR
Patroni honorowi: UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND, Marszałek Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk
Patroni merytoryczni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Kampania17celów
Patroni medialni: odpowiedzialnybiznes.pl , Kompedium CSR , Express Biznesu, trójmiasto.pl, Brand24, CSR Navigator
Partner Główny: Polpharma
Partnerzy wspierający: LPP, Farm Frites, Scalac
Partnerzy: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pracodawcy Pomorza, Agencja Rozwoju Pomorza SA, Regionalna Izba Rzemieślnicza, Gdański Klub Biznesu, Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan, Business Centre Club, Kaszubski Związek Pracodawców, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Black Belt Skills, 2PiGroup, CSR Consulting, ESO Audit, Diversity Hub, GoodSpace Coworking, Benefit Systems, Mamy Wenę, Hotel Notera, Mental Health, Isolution, Good to Good.

Przeczytaj także

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Anna Jakób

Członek zarządu Grupy GPEC, firmy z branży energetycznej. Wcześniej przez kilkanaście lat pełniła...