• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Agnieszka Majewska rzeczniczką MŚP. To prawniczka z Trójmiasta

Robert Kiewlicz
25 czerwca 2024, godz. 16:00 
Opinie (48)
Na zdjęciu: Agnieszka Majewska, minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Na zdjęciu: Agnieszka Majewska, minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

Premier Donald Tusk powołał Agnieszkę Majewską na 6-letnią kadencję rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik MŚP stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Nominacja nowej rzecznik odbyła się przy dużym wsparciu pomorskich organizacji przedsiębiorców oraz władz samorządowych.Agnieszka Majewska ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie, uzyskując tytuł MBA.Prawniczka z Trójmiasta nową rzecznik Małych i Średnich PrzedsiębiorcówW 2010 r. ukończyła aplikację sędziowską, w tym samym roku uzyskała wpis na listę radców prawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców, ale także realizując kilkunastoletni staż w wymiarze sprawiedliwości, przede wszystkim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.Od lutego 2019 r. Agnieszka Majewska pełniła funkcję pełnomocnika terenowego rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku. W tym czasie tworzyła wspomniane biuro, a także aktywnie współpracowała przy organizacji Biura Rzecznika MŚP w skali ogólnokrajowej.Jakie są zadania rzecznika MŚP?Rzecznik MŚP ma chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Czuwać nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji. Do głównych zadań rzecznika MŚP należy:

  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w Polsce;
  • wsparcie w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców;
  • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców powoływany jest na 6-letnią kadencję przez prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. gospodarki.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (48)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Magdalena Budnik

Odpowiedzialna za kształtowanie i realizację strategii finansowej i budżetu firmy, a także współodpowiedzialna za procesy strategicznego planowania i zarządzania SESCOM. Magister ekonomii z Certyfikatem Księgowym Ministra Finansów oraz ukończonymi licznymi studiami podyplomowymi z zakresu księgowości, finansów i controllingu. Wieloletni praktyk wykorzystujący w swojej pracy nie tylko wiedzę z zakresu księgowości i finansów, ale także ekonomii oraz zarządzania.

Najczęściej czytane