Ludzie biznesu

Alan Aleksandrowicz

Alan Aleksandrowicz

Prezes zarządu InvestGDA. Jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym między innymi w obsłudze projektów inwestycyjnych, a także służbie zagranicznej, administracji rządowej i samorządowej. Przez wiele lat związany był z Urzędem Miejskim w Gdańsku, gdzie pełnił różne funkcje związane z rozwojem gospodarczym, turystyki i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Od 2003 r. kierował Centrum Obsługi Biznesu w Urzędzie Miejskim w Gdańsku zajmującym się pomocą przedsiębiorcom w realizacji projektów inwestycyjnych na terenie Gdańska. W okresie 1999-2003 pełnił funkcję wicekonsula – Kierownika Działu Prawno-Majątkowego Konsulatu Generalnego RP w Chicago. W latach 1998-1999 był Wicedyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, prowadzącym sprawy imigracyjne i paszportowe w województwie pomorskim. Swoją karierę zawodową zaczynał w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego pracując w Ośrodku Doradztwa i Ekspertyz wspomagającym władze gmin w sprawach prawnych głównie związanych z procesami komunalizacji majątku państwowego oraz w sprawach z zakresu kontaktów międzynarodowych. Po studiach odbywał zaś aplikację prokuratorską. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe w Centrum Integracji Europejskiej i Wydziale Zarządzania UG. Jest współtwórcą Amerykańskiej Szkoły Prawa – wspólnej inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji UG oraz IIT Chicago-Kent College of Law. Jest członkiem Rady Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Rady Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz Zarządu Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Był również członkiem Rady Nadzorczej WSK PZL.

Nasze artykuły
Osoba związana z firmą

Moim zdaniem

Ważne adresy

Ludzie biznesu

Bogdan Górski

prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „Górski”.Spółkę, ze stu procentowym kapitałem...