ludzie biznesu

Alan Aleksandrowicz

Alan Aleksandrowicz

Prezes zarządu InvestGDA. Jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym między innymi w obsłudze projektów inwestycyjnych, a także służbie zagranicznej, administracji rządowej i samorządowej. Przez wiele lat związany był z Urzędem Miejskim w Gdańsku, gdzie pełnił różne funkcje związane z rozwojem gospodarczym, turystyki i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Od 2003 r. kierował Centrum Obsługi Biznesu w Urzędzie Miejskim w Gdańsku zajmującym się pomocą przedsiębiorcom w realizacji projektów inwestycyjnych na terenie Gdańska. W okresie 1999-2003 pełnił funkcję wicekonsula – Kierownika Działu Prawno-Majątkowego Konsulatu Generalnego RP w Chicago. W latach 1998-1999 był Wicedyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, prowadzącym sprawy imigracyjne i paszportowe w województwie pomorskim. Swoją karierę zawodową zaczynał w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego pracując w Ośrodku Doradztwa i Ekspertyz wspomagającym władze gmin w sprawach prawnych głównie związanych z procesami komunalizacji majątku państwowego oraz w sprawach z zakresu kontaktów międzynarodowych. Po studiach odbywał zaś aplikację prokuratorską. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe w Centrum Integracji Europejskiej i Wydziale Zarządzania UG. Jest współtwórcą Amerykańskiej Szkoły Prawa – wspólnej inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji UG oraz IIT Chicago-Kent College of Law. Jest członkiem Rady Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Rady Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz Zarządu Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Był również członkiem Rady Nadzorczej WSK PZL.

Moim zdaniem

Ważne adresy

Strefa start-up