ludzie biznesu

Andrzej Szwarc

Andrzej Szwarc

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, od zawsze związany z przemysłem stoczniowym. Przeszedł przez wiele szczebli w trójmiejskich zakładach. W Stoczni Północnej doszedł do stanowiska wiceprezesa, w Gdańskiej Stoczni Remontowa był dyrektorem technicznym, a w jednej ze spółek Stoczni Gdynia prezesem. Przez rok zdobywał doświadczenie w stoczni w Dubaju. Od 2004r. pracował w stoczni Crist, był dyrektorem ds. rozwoju i pełnomocnikiem zarządu.

Moim zdaniem

Ważne adresy

Strefa start-up