• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ludzie biznesu

Artur Jadeszko

Artur Jadeszko

Od 2006 roku prezes zarządu ATC Cargo SA, spółki notowanej na NewConnect, alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku kariery zawodowej związany z branżą TSL. Jako przewodniczący Komisji Celnej w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki był uczestnikiem wielu projektów realizowanych przy współudziale Izby Celnej w Gdyni oraz Ministerstwa Finansów. Jest współautorem koncepcji i pierwszego wdrożenia procedur uproszczonych na morskim przejściu granicznym, które zrewolucjonizowało obsługę ładunków w polskich portach. Jest też autorem licznych publikacji prasowych poświęconych tematyce logistycznej. W swoich codziennych obowiązkach, oprócz bieżącego zarządzania Spółką ATC Cargo, odpowiedzialny jest za strategię rozwoju firmy i jej politykę marketingową.

Nasze artykuły
Osoba związana z firmą

Moim zdaniem

Ważne adresy

Ludzie biznesu

Maciej Dobrzyniecki

Od roku 1994 jest członkiem Business Centre Club i pełni funkcję wiceprezesa. Jest ponadto...