• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

BCC chce kontroli NIK w sprawie przejęcia Lotosu

Robert Kiewlicz
7 lutego 2022, godz. 13:45 
aktualizacja: godz. 15:56 (7 lutego 2022)
Business Centre Club kieruje do NIK wniosek o kontrolę doraźną warunków przejęcia Grupy Lotos. Business Centre Club kieruje do NIK wniosek o kontrolę doraźną warunków przejęcia Grupy Lotos.

Business Centre Club skierował wniosek do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę doraźną warunków przejęcia Grupy Lotos przez Orlen oraz planowanej transakcji sprzedaży części aktywów Lotosu Saudi Aramco, koncernowi MOL i firmie Unimot.Sprzedaż Lotosu, pracownicy w nowych spółkach. Będzie kontrola NIK?Kontrola przejęcia Lotosu przez NIK to:

- Naszym zdaniem z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa ta transakcja nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia. Podstawowym warunkiem przejęć i łączenia firm jest zdobycie dodatkowego udziału w rynku. Przy opisywanej transakcji następuje zmniejszenie udziałów w rynku i oddanie jego dynamicznego fragmentu firmom zagranicznym. Uważamy, że byłaby to jedna z najbardziej brzemiennych w kosztowne skutki decyzja w 30-leciu polskiej transformacji - mówi Marek Goliszewski, prezes BCC. - Ponieważ nie dostrzegamy w tej transakcji jakichkolwiek argumentów ekonomicznych, przy tak poważnych wątpliwościach zwróciliśmy się do NIK z wnioskiem o kontrolę doraźną.

Negocjacje w Warszawie, demonstracje w Gdańsku. Pikieta pod LotosemJak twierdzi Goliszewski, likwiduje się przy tym strategiczną firmę sektora naftowego polskiej gospodarki - firmę bardzo dobrze prosperującą i będącą wśród dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksie WIG 20, dającą zatrudnienie, płacącą podatki, pozytywnie oddziałującą w wielu wymiarach na lokalny i krajowy rynek.

Przejęcie Grupy lotos przez PKN OrlenStrategicznym partnerem PKN Orlen, który obejmie 30 proc. wydzielonej rafinerii w Gdańsku, jest Saudi Aramco. Dodatkowo Aramco kupi też spółkę zajmującą się paliwami lotniczymi, Lotos Air-BP. Grupa Lotos sprzeda Aramco 100 proc. udziałów w Lotos SPV 1, podmiocie, do którego wydzielona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadzonego aktualnie przez Lotos Paliwa w zakresie hurtowej sprzedaży paliw. PKN Orlen podpisał z Saudi Arabian Oil Company długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej do spółek z Grupy Kapitałowej Orlen.

Samorządowcy apelują do posłów, przedsiębiorcy nie chcą likwidacjiNatomiast węgierski MOL kupi 417 stacji paliw sieci detalicznej Lotosu za 610 mln dolarów. Dodatkowo PKN Orlen zawarł z MOL warunkową, ramową umowę sprzedaży, w wyniku której podmioty należące do Grupy Kapitałowej Orlen nabędą od MOL 144 stacje paliw zlokalizowane na Węgrzech oraz 41 stacji paliw zlokalizowanych na Słowacji, za łączną cenę 229 mln euro.

100 proc. udziałów Lotos Biopaliwa kupi Rossi Biofuel, natomiast 100 proc. akcji Lotos Terminale kupi Unimot Investments.


Oświadczenie PKN ORLEN
Stanowczo zaprzeczamy twierdzeniom, które znalazły się w oświadczeniu BCC, dotyczącym połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos.

Nieprawdą jest, że PKN ORLEN likwiduje Grupę LOTOS. Celem fuzji PKN Orlen z Lotosem jest budowa zintegrowanego koncernu multienergetycznego, który z sukcesem sprosta wyzwaniom, jakie stoją przed branżą paliwowo-energetyczną. Koncern zachowa 70% udziałów w rafinerii w Gdańsku, która za zgodą akcjonariuszy została włączona do samodzielnej spółki. Zachowa również także cały obszar poszukiwania i wydobycia węglowodorów, cały obszar produkcji olejów i środków smarnych, obszar działalności hurtowej prowadzony w spółce Grupa LOTOS (sprzedaż do partnerów koncernowych), około 100 obiektów detalicznych, obszar logistyki kolejowej i cały szereg działalności dodatkowej nie podlegającej środkom zaradczym, którymi będzie mógł skutecznie zarządzać i integrować dla uzyskania efektów synergii.

Nieprawdą jest, że nie istnieją dla transakcji argumenty ekonomiczne. Połączenie jest efektem strategicznego patrzenia w przyszłość i podjęcia działań mitygujących ryzyka rynkowe związane z polityką klimatyczną KE oraz zachodzącymi zmianami rynkowymi, od których nie ma odwrotu. Jest to działanie mające na celu ograniczenie ryzyka samodzielnego działania rafinerii niezintegrowanej z petrochemią w świetle nadchodzącej transformacji energetycznej i prognozowanego zmniejszenia popytu na paliwa płynne. W wyniku transakcji zawiązany zostaje sojusz z największym branżowym partnerem posiadającym dostęp do technologii petrochemicznych, dającym szansę na przeskok technologiczny dla całego połączonego koncernu i gospodarki. Proces połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG doprowadzi do stworzenia silnego koncernu z przychodami na poziomie ok. 200 mld zł, o łącznej kapitalizacji ok. 80 mld zł.

Nieprawdą jest, że transakcja nie jest korzystna finansowo, a aktywa Grupy LOTOS zostały źle wycenione. Cena uzyskana w trakcie negocjacji dla całego pakietu środków zaradczych, czyli ok. 4,9 mld zł, przewyższa bieżącą kapitalizację rynkową alokowaną do zbywanej części biznesu. Kapitalizacja na koniec stycznia br. wynosiła 4,2 mld zł. Odniesienie do kapitalizacji najlepiej odzwierciedla realność osiągniętych parametrów rynkowych na transakcji, stąd niezrozumiałe są tezy o zbyt niskiej wycenie aktywów w stosunku do ich wartości rynkowej.

Nieprawdą jest, że PKN ORLEN pozbywa się najatrakcyjniejszych elementów biznesu. Średnia marżowość nabywanych obiektów nie jest niższa niż średnia marżowość obiektów objętych środkami zaradczymi. W ramach jednej transakcji wymiany aktywów, PKN ORLEN stanie się na węgierskim rynku czwartym koncernem pod względem liczby stacji. Koncern poszerzy również obecną sieć stacji na Słowacji o 41 nowych obiektów i umocni swoją pozycję na tym rynku.

Nieprawdą jest, że transakcja nadwyręża bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zgodnie z danymi Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego obecnie na krajowym rynku działa około 7,8 tys. stacji benzynowych. W ramach transakcji MOL osiągnie udział w rynku na poziomie około 5% i z tej perspektywy stawianie tez o zagrożeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju jest nieuzasadnione. Podkreślamy, że MOL jest koncernem obecnym na rynku detalicznej sprzedaży paliw w kilku krajach UE, np. w Czechach, gdzie konkuruje z PKN ORLEN. Tam działalność MOL w tym segmencie nie budzi żadnych kontrowersji.

Nieprawdą jest również, że z rynku znika firma, a wraz z nią miejsca pracy. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nie są planowane zwolnienia grupowe. Intencją PKN ORLEN jest zabezpieczenie pracowników spółek objętych środkami zaradczymi, tak aby jako specjaliści, pozostali w nowych strukturach wybranych partnerów. Takie gwarancje są przedmiotem umów z partnerami do środków zaradczych. Rozwój każdego z tych obszarów to przede wszystkim szansa dla pracowników, będących specjalistami w wymagających i niestandardowych dziedzinach.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (150)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Bogdan Szpilman

Prezes zarządu i właściciel firmy Rubo. Firma działa od roku 1991. Początkowo jako spółka...

Najczęściej czytane