stat

Będą rekompensaty za prąd, ale dopiero po 2020

Władze szykują rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej w 2020 roku.
Władze szykują rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej w 2020 roku. fot. Sebastian Leeschs/123rf

Trwają prace nad projektem Ustawy w sprawie rekompensat finansowych za wzrost cen energii dla gospodarstw domowych w 2020 roku. Jak wyjaśniał w TVN 24 Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych - rekompensaty mają być realizowane dopiero po zakończeniu 2020 roku. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Od stycznia 2020 wzrośnie opłata za dystrybucję (wzrost od 56 gr do 1,82 zł miesięcznie) oraz taryfa na sprzedaż energii elektrycznej (o ok. 9 zł na miesiąc).


Czy obawiasz się wzrostu cen energii elektrycznej?

nie, myślę, że ceny drastycznie nie wzrosną 12%
tak, jednak mam nadzieję, że nie uderzy to zbytnio w mój budżet 19%
boję się nie tylko o rachunki, ale o wzrost cen innych artykułów i usług 69%
zakończona Łącznie głosów: 1000

- Model rekompensat wykorzystany w zeszłym roku nie może być zastosowany ponownie - między innymi w związku z regulacjami europejskimi. Musieliśmy więc wypracować nowe rozwiązanie, które wkrótce będzie gotowe - zapowiedział na antenie TVN 24 Jacek Sasin.
Rekompensaty za rok 2020 mają być przyznawane po jego zakończeniu i będą kosztować budżet państwa ok. 3 mld zł.

Rekompensaty za podwyżki cen energii elektrycznejW 2018 r. firmy energetyczne zwróciły się z wnioskiem o zatwierdzenie nowych taryf. Podwyżki nawet o 40 proc. tłumaczyły warunkami rynkowymi. Obawiano się, że wzrost cen odbije się bezpośrednio na gospodarstwach domowych. A że rok 2018 stał pod znakiem wyborów samorządowych, rząd skory był do ustępstw, dlatego zaproponowano program osłonowy. Tak powstała nowelizacja Ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Minister energii 19 lipca 2019 r. podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu ok. 90 proc. odbiorców końcowych nie płaciło wyższej ceny za energię elektryczną niż ta w 2018 r.

Wzrosną taryfy za sprzedaż i dystrybucjęPrzypomnijmy, że pod koniec grudnia 2019 roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki ostatecznie zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm tzw. sprzedawcom z urzędu - Enea i Energa Obrót. Wzrost rachunku odbiorców Energi Obrót w grupie G11 (łącznie sprzedaż i dystrybucja) wzrośnie o 11,3 proc. W wyniku nowych taryf rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat za energię będzie odpowiednio wyższy.

Wcześniej prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie przychylał się do wniosków dostawców energii elektrycznej (PGE, Enea oraz Energa) dotyczących planowanych podwyżek na 2020 rok. Prezes URE zatwierdził jednak taryfy dystrybucyjne. Wzrost stawek dystrybucji dla grup G wyniesie średnio 3,1 proc. Oznacza to, że rachunki gospodarstw domowych (grupa G11) mogą wzrosnąć od 56 gr do 1,82 zł miesięcznie.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Andrzej Kasprzak

Były prezes zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich. Na stanowiskach kierowniczych pracował...