stat

Bezrobocie rekordowo niskie. Pomorze w krajowej czołówce

Stopa bezrobocia w całym kraju utrzymuje się na poziomie 5,3 proc., a bezrobocie w województwie pomorskim w czerwcu 2019 roku wyniosło jedynie 4,4 proc. i nigdy nie było tak niskie.


Czy odczuwasz spadek bezrobocia w regionie?

tak, pracy jest obecnie bardzo dużo 37%
tak, ale mamy dużo ofert tylko w niektórych branżach 25%
nie, nie wpłynęło to w żaden sposób na moją pozycję na rynku pracy 38%
zakończona Łącznie głosów: 1069

Nasze województwo zajmuje pod tym względem 4. pozycję w Polsce. Stopa bezrobocia z czerwca 2019 pobiła zeszłoroczny rekord Pomorza i jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przestrzeni ostatnich 28 lat wskaźnik bezrobocia w czerwcu nie osiągnął tak niskiego poziomu, jak obecnie.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w pomorskich urzędach pracy wyniosła w czerwcu 2019 roku 41,8 tys. Systematyczny spadek stopy bezrobocia jest obserwowany od kilku lat, ale dynamika spadku od zeszłego roku maleje. Jest to wynik zmniejszającej się liczby zarejestrowanych w urzędach pracy osób bezrobotnych, które coraz trudniej zachęcić do powrotu na rynek pracy. Jednocześnie w regionie pozostaje duża grupa osób tzw. "biernych zawodowo", która nie wykonuje pracy zawodowej i nie widnieje w ewidencji powiatowych urzędów pracy. Natomiast według danych aż 70 proc. osób długotrwale bezrobotnych stanowią kobiety, a dwie trzecie z nich nie podjęło zatrudnienia po urodzeniu dziecka.


- Niska stopa bezrobocia to nie tylko efekt poprawy koniunktury gospodarczej w regionie. Na to, że coraz mniej osób bezrobotnych rejestruje się w powiatowych urzędach pracy wpływ ma także wiele innych czynników, między innymi niekorzystne zmiany demograficzne, które powodują, że z roku na rok ubywa Pomorzan w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym -czytamy w informacji Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, działającego przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.
Niskie wskaźniki bezrobocia w czerwcu to również efekt podejmowania prac sezonowych w rolnictwie, turystyce, hotelarstwie, gastronomii czy w budownictwie. W czerwcu 2019, w stosunku do maja, największy spadek bezrobocia odnotowano w powiatach: nowodworskim, puckim, malborskim i człuchowskim, czyli w regionach, które charakteryzują się dużą sezonowością zatrudnienia.

W czerwcu 2019 r. powiatowe urzędy pracy wpisały do ewidencji 9 787 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Ponad 30 proc. (tj. 3494) zarejestrowanych oświadczeń dotyczyło kobiet. W porównaniu do maja 2019 roku liczba oświadczeń zmniejszyła się o 1 354, czyli o 12,2 proc.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Magdalena Budnik

Odpowiedzialna za kształtowanie i realizację strategii finansowej i budżetu firmy, a także...