• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Brama na świat - design w biznesie międzynarodowym

28 października 2022 
- Staramy się do projektów realizowanych dla naszych klientów podchodzić kompleksowo. Stąd też nie zatrzymujemy się na samym produkcie, ale zapewniamy zestaw działań organizacyjnych maksymalizujących szanse sukcesu rynkowego wypracowanych innowacji - mówi Dominika Czechowska, prezes Design and Business. - Staramy się do projektów realizowanych dla naszych klientów podchodzić kompleksowo. Stąd też nie zatrzymujemy się na samym produkcie, ale zapewniamy zestaw działań organizacyjnych maksymalizujących szanse sukcesu rynkowego wypracowanych innowacji - mówi Dominika Czechowska, prezes Design and Business.

W aktualnie trudnych, niepewnych biznesowo czasach należy spodziewać się, że przedsiębiorcy sektora MŚP będą poszukiwać różnych strategii zapewniających przetrwanie i rozwój na rynku. Jednym z ewidentnych kierunków dywersyfikacji lub rozszerzania działalności będzie pozyskiwanie klientów na nowych rynkach zbytu, w tym na zamożnych rynkach zagranicznych.Jeszcze przed pandemią czy wybuchem wojny w Ukrainie zaistnienie na rynkach zachodnich, skandynawskich czy nawet arabskich (np. w ZEA, zwłaszcza w Dubaju czy Abu-Dhabi) miało charakter prestiżowy. Obecnie wydaje się, że internacjonalizacja działalności będzie już nie tyle dowodem na prestiż firmy, ale oczywistym sposobem zapewniającym oczekiwany poziom zysków oraz rozwój.

Przedsiębiorstwa z Trójmiasta chętnie (z uwagi na położenie geograficzne) atrakcyjne, acz wymagające, rynki skandynawskie, zwłaszcza norweskie. Naturalnym kierunkiem ekspansji są także Niemcy i coraz częściej Stany Zjednoczone.

Nie da się ukryć, że od wielu lat polskie produkty sektora MŚP z powodzeniem konkurują na rynkach międzynarodowych zarówno jakością, funkcjonalnością, jak i designem. Nie dotyczy to wyłącznie mebli (w których Polska jest niewątpliwym liderem), ale i produktów odzieżowych, stolarki drzwiowej i okiennej, żywności, opakowań oraz wielu innych.

Dominika Czechowska, prezes Design and Business, firmy doradczej zajmującej się budowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstw MŚP podkreśla: "naturalną konsekwencją budowanych przez naszą firmę strategii wzorniczych, gdzie celem jest wypracowanie innowacyjnego produktu lub usługi, jest potem ich wdrożenie na rynek. Staramy się do projektów realizowanych dla naszych klientów podchodzić kompleksowo. Stąd też nie zatrzymujemy się na samym produkcie, ale zapewniamy zestaw działań organizacyjnych maksymalizujących szanse sukcesu rynkowego wypracowanych innowacji. Jedną z dróg jest właśnie umiędzynarodowienie działalności naszych klientów, któremu towarzyszy często zestaw działań doradczych w zakresie kreowania wizerunku adekwatnego do oczekiwań wybranych rynków zagranicznych. Wspólnie z naszymi klientami wdrożyliśmy produkty z branży meblarskiej, stolarki okiennej czy odzieżowej na takie rynki jak Wielka Brytania, Portugalia czy Norwegia. Aktualnie realizujemy kilkanaście projektów, których celem jest wprowadzenie firm i ich produktów na rynki zagraniczne."

Wiceprezes ds. badań i rozwoju Artur Ziółkowski dodaje: "tworzone i realizowane przez naszą firmę kompleksowe strategie uwzględniające wymiar internacjonalizacji działalności są konsekwencją doświadczeń zdobytych w audytowaniu przedsiębiorstw. Analizy słabych i mocnych stron naszych klientów z sektora MŚP pozwalają identyfikować potrzeby zarówno w wymiarze produktowym, jak i sprzedażowym czy marketingowym. Dzięki temu budowane aktualnie strategie internacjonalizacji są komplementarne względem projektów związanych ze stworzeniem i wdrożeniem do produkcji innowacyjnych produktów oraz usług. Kompleksowe podejście oferowane przez nasze zespoły złożone z projektantów wzorniczych i ekspertów od rynków zagranicznych pozwala na realizację wdrożeń produktów w sposób optymalny dla danego rynku tzn. uwzględniający zarówno potrzeby odbiorców, kanały sprzedażowe, logistykę, jak i aspekty kulturowe oraz inne czynniki wpływające na ostateczny sukces rynkowy."

  • Jednym z kluczowych atrybutów każdej firmy wchodzącej na nowe rynki jest poprawne metodycznie utworzenie odpowiedniego wizerunku. W dużym uproszczeniu można mówić o zbudowaniu odpowiedniego "layoutu" bazującego na znaku firmy/logotypie, kojarzących się z branżą sygnetach, symbolice czy kolorystyce. W rzeczywistości jest to jednak zestaw bardzo precyzyjnych, projektowych aktywności opartych o poszukiwanie wyróżników do rozpoznawalności i tworzenia unikatowości w zakresie identyfikacji wizualnej, przykuwania uwagi czy standaryzacji procesu prezentowania firmy - mówi Marcin Płocki, menedżer działu rozwoju produktów cyfrowych i doświadczony projektant graficzny.
  • Jednym z kluczowych atrybutów każdej firmy wchodzącej na nowe rynki jest poprawne metodycznie utworzenie odpowiedniego wizerunku. W dużym uproszczeniu można mówić o zbudowaniu odpowiedniego "layoutu" bazującego na znaku firmy/logotypie, kojarzących się z branżą sygnetach, symbolice czy kolorystyce. W rzeczywistości jest to jednak zestaw bardzo precyzyjnych, projektowych aktywności opartych o poszukiwanie wyróżników do rozpoznawalności i tworzenia unikatowości w zakresie identyfikacji wizualnej, przykuwania uwagi czy standaryzacji procesu prezentowania firmy - mówi Marcin Płocki, menedżer działu rozwoju produktów cyfrowych i doświadczony projektant graficzny.

Wdrożenie produktów i usług na rynki zagraniczne stanowi dla każdej firmy poważne wyzwanie wymagające dobrej znajomości specyfiki rynku, potrzeb klientów, uwarunkowań kulturowych czy nawet nawyków użytkowych odbiorców produktów. Zaistnienie firmy na nowych rynkach zagranicznych wymaga także szeregu zmian wewnątrz samej firmy i odnosi się często do zmian w procesach, technologiach, opakowaniu czy identyfikacji wizualnej. Jedną z podstawowych zmian od której zaczynają eksperci z Design and Business są właśnie działania związane z budową wizerunku firmy i zapewnieniem jej rozpoznawalności na nowych rynkach.

Dominika Czechowska podkreśla: "wizerunek firmy musi budzić pozytywne i właściwe dla branży skojarzenia. Na przestrzeni ostatnich lat, w trakcie przeprowadzonych setek audytów dało się zauważyć, że wielu przedsiębiorców MŚP nie przywiązuje wagi do stosowanej symboliki czy elementów tworzących identyfikację wizualną firmy. Niejednokrotnie nawet tak oczywiste elementy jak logotypy firmy są nieaktualne, przestarzałe, niezgodne z trendami czy wręcz budzące negatywne skojarzenia. Chcąc funkcjonować na konkurencyjnym rynku zagranicznym i robić dobre "pierwsze wrażenie", działania w zakresie odświeżenia lub zmiany identyfikacji wizualnej są jednymi z fundamentalnych".

Stąd też Marcin Płocki, menedżer działu rozwoju produktów cyfrowych i doświadczony projektant graficzny, dodaje: "jednym z kluczowych atrybutów każdej firmy wchodzącej na nowe rynki jest poprawne metodycznie utworzenie odpowiedniego wizerunku. W dużym uproszczeniu można mówić o zbudowaniu odpowiedniego "layoutu" bazującego na znaku firmy/logotypie, kojarzących się z branżą sygnetach, symbolice czy kolorystyce. W rzeczywistości jest to jednak zestaw bardzo precyzyjnych, projektowych aktywności opartych o poszukiwanie wyróżników do rozpoznawalności i tworzenia unikatowości w zakresie identyfikacji wizualnej, przykuwania uwagi czy standaryzacji procesu prezentowania firmy. Na dodatek w obecnych, cyfrowych czasach, ten wizerunek musi być również poprawnie zbudowany w sieci, stąd konieczność prowadzenia odpowiednich działań w zakresie tworzenia stron/wizytówek www (w tym także w wielu językach), umiejętnego prezentowania oferty, pozycjonowania SEO w sieci czy funkcjonowania w serwisach społecznościowych (takich jak LinkedIn czy Facebook)."

Przykładem budowania wizerunku na potrzeby internacjonalizacji działalności jest producent stolarki okiennej z Suwałk, firma CDM. 

Prezes CDM Grzegorz Król podkreśla: "firmy produkcyjne jak nasza koncentrują się w dużym stopniu na bieżących procesach i projektach ściśle powiązanych z konkretnymi produktami. Tworzymy innowacje, poszukujemy rozwiązań w zakresie pakowania czy logistyki, żeby docierać z produktami do najbardziej wymagających klientów, a wartość firmy postrzegamy przez pryzmat doskonałości technologicznej. W konsekwencji tego aspekty wizerunkowe, często niesłusznie, schodzą na dalszy plan. Dopiero realizując z firmą Design and Business projekty związane z internacjonalizacją działalności zrozumieliśmy, jak duże znaczenie ma identyfikacja wizualna oraz komunikacja adekwatna do konkretnego rynku. Dzięki współpracy z ekspertami z firmy Design and Business mamy opracowane gotowe strategie wejścia na rynek brytyjski oraz na takie rynki jak hiszpański, jak również kompletny pakiet narzędzi tworzących wizerunek naszej firmy na tych rynkach, takich jak identyfikacja wizualna, strona internetowa i materiały promocyjne".

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Miejsca

 

Ludzie biznesu

Piotr Ciechowicz

Wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza. Nadzoruje prace Regionalnej Instytucji Finansującej, Działu...

Najczęściej czytane