• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Budowa elektrowni jądrowej to tysiące nowych miejsc pracy

29 sierpnia 2022 
Elektrownia jądrowa w Hiszpanii. Elektrownia jądrowa w Hiszpanii.

Na Pomorzu ma powstać pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Ogromna skala przedsięwzięcia jest szansą dla rozwoju lokalnej gospodarki i rynku pracy. Budowie towarzyszyć będą dodatkowe inwestycje, jak modernizacja i powstanie nowych dróg, linii kolejowych czy sieci przesyłowych.Nowe wyzwania dla PomorzaJakie zmiany w niedalekiej perspektywie czekają więc Pomorze? Dzięki nowym inwestycjom - zarówno budowie elektrowni jądrowej, jak i również rozwojowi produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) - region ten ma szansę stać się zagłębiem wytwarzającym "czystą" energię.

To o tyle istotne, że województwa pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie w skali kraju produkują niewiele energii elektrycznej, w związku z czym północnej Polsce grożą jej czasowe niedobory, a nawet - w okresach suszy, podczas awarii wysłużonych bloków węglowych czy w innych sytuacjach powodujących spadek mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym - rośnie ryzyko tzw. blackoutu, czyli nagłego i niespodziewanego braku energii elektrycznej.

Obecnie na Pomorzu powstają liczne farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, które będą uzupełnieniem mocy wytwórczych w ramach miksu energetycznego. Bardzo istotną rolę w tym miksie odegra jednak elektrownia jądrowa - produkująca energię w sposób stały i bez względu na warunki pogodowe, co umożliwia stabilizowanie całego systemu wytwarzania energii, pozwalając jednocześnie uzupełniać go źródłami odnawialnymi.

Co więcej, zarówno w przypadku OZE, jak i elektrowni jądrowej produkowana energia powstaje praktycznie bez emisji CO2 i innych niebezpiecznych związków chemicznych, co często towarzyszy innym dużym elektrowniom.

Gwarantowany rozwójStrategia rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju opiera się przede wszystkim na dokumencie, który w 2014 r. przyjął rząd. Chodzi tu o "Program Polskiej Energetyki Jądrowej". Przewiduje on, że do 2043 r. Polska powinna dysponować elektrowniami jądrowymi o łącznej mocy zainstalowanej od 6 do ok. 9 GWe. To więcej niż połączona moc takich elektrowni, jak np. Turów, Połaniec i Kozienice.

Tymczasem według raportu "Ekonomiczne aspekty inwestycji jądrowych w Polsce - wpływ na biznes, rynek pracy i społeczności lokalnego", sporządzonego ostatnio przez Polski Instytut Ekonomiczny, szacuje się, że elektrownie jądrowe mogłyby w 2043 r. zaspokoić od 26 proc. do nawet 38 proc. prognozowanego zapotrzebowania na energię elektryczną Polski.

Korzyści płynące z budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Korzyści płynące z budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce.
Planowany rozwój atomu na Pomorzu to niejedyna inwestycja, jaka czeka ten region. Żeby tego typu obiekt mógł efektywnie funkcjonować, niezbędnie jest utworzenie nowoczesnej infrastruktury towarzyszącej.

Wśród inwestycji zawartych w "Programie Polskiej Energetyki Jądrowej" jako niezbędne wymieniane są m.in.: nowe odcinki dróg, linie kolejowe, konstrukcja morska do rozładunku elementów wielkogabarytowych czy sieci wodno-kanalizacyjne (w tym oczyszczalnie ścieków).

Z tej nowoczesnej i podnoszącej komfort życia infrastruktury będą mogli skorzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający północną część naszego kraju. Ale to nie koniec korzyści dla regionu - dzięki regularnym wpływom z podatków gmina, w której powstanie elektrownia jądrowa (preferowaną przez inwestora lokalizacją jest "Lubiatowo-Kopalino" w gminie Choczewo) ma szansę dołączyć do grona najbogatszych w Polsce.

Palmę pierwszeństwa w tej konkurencji dzierży na razie Kleszczów, a to dzięki zlokalizowaniu wcześniej na jej terenie kopalni węgla brunatnego oraz elektrowni Bełchatów. Jak więc pokazuje doświadczenie, za wielkimi inwestycjami idą też wielkie pieniądze.

Według przywołanego wcześniej raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż ponad 2/3 wpływów podatkowych generowanych bezpośrednio przez elektrownię jądrową będzie trafiać do jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast największy dochód, ok. 1/3 wszystkich podatków płaconych z tytułu eksploatacji elektrowni, przypadnie gminie, w której zostanie wybudowana elektrownia jądrowa - głównie w postaci podatku od nieruchomości.

Pieniądze, które trafią do gminy, gdzie zlokalizowana będzie elektrownia jądrowa, oraz do gmin sąsiadujących z nią, pomogą w ich rozwoju poprzez choćby wzbogacenie oferty turystycznej o zrewitalizowane zabytki, nowe atrakcyjne miejsca wypoczynku, ścieżki rowerowe czy parki.

Miejsca pracy i gospodarka w góręJakie jeszcze korzyści mogą wynikać z budowy elektrowni? Ogromna skala inwestycji sprawi, że pracy w regionie Pomorza na pewno nie zabraknie. Według analiz przedstawionych w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego rozwój energetyki jądrowej w Polsce przyniesie ich znaczny wzrost - szacunkowo nawet od 26,4 do 39,6 tys. - tyle nowych miejsc pracy powstanie w związku z budową i funkcjonowaniem elektrowni jądrowych w Polsce w ciągu 50 lat pracy reaktorów.

Na etapie prac przygotowawczych zatrudnienie znajdą głównie pracownicy z lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, które posiadają tego typu obiekty, podczas budowy elektrowni poszukiwani są pracownicy różnych specjalności, w tym np.: robotnicy, monterzy, spawacze, operatorzy koparek, kierowcy zawodowi czy też kadra zarządzająca.

Zwiększą się również możliwości powstania nowych działalności gospodarczych w regionie niezwiązanym z samą elektrownią jądrową. Z uwagi na napływ pracowników w czasie budowy oraz osiedlanie się nowych osób zatrudnionych w elektrowni także na etapie eksploatacji rozwiną się też biznesy związane z usługami, m.in. noclegowymi, gastronomicznymi, transportowymi czy rozrywkowymi.

Przykładowo w perspektywie kilkudziesięciu lat bazy noclegowe dla pracowników, inaczej niż w przypadku turystów sezonowych, będą funkcjonować przez okrągłe 12 miesięcy w roku. Szacuje się, że z tymczasowego zakwaterowania w obiektach prywatnych korzystać będzie łącznie nawet kilka tysięcy osób.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Miejsca

 

Ludzie biznesu

Sławomir Kalicki

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Strathclyde University (MBA). Od początku pracy...

Najczęściej czytane