• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ochrona taryfowa cen gazu do końca 2027 r.

Robert Kiewlicz
13 lipca 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
aktualizacja: godz. 07:43 (23 lipca 2022)
Najnowszy artykuł na ten temat Olbrzymi rachunek za gaz? PGNiG wysyła korekty
Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego. Zakłada on m.in. zwiększenie możliwości magazynowych gazu w Polsce oraz przedłużenie ochrony taryfowej do końca 2027 r. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego. Zakłada on m.in. zwiększenie możliwości magazynowych gazu w Polsce oraz przedłużenie ochrony taryfowej do końca 2027 r.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa. Projekt zakłada m.in. zwiększenie możliwości magazynowych gazu w Polsce oraz przedłużenie ochrony taryfowej do końca 2027 r. Rząd chce też z budżetu państwa dopłacać do taryf, tak aby ceny gazu nie były podwyższane.Embargo na gaz i ropę z Rosji. Część krajów może mieć spore problemyAKTUALIZACJA, godz. 7.43: W piątek Sejm uchwalił ustawę mającą na celu wzmocnienie bezpieczeństwa gazowego państwa. Wydłuża ona do końca 2027 r. obowiązek zatwierdzania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego.

Odrzucono jedną poprawkę, która była zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę. Posłowie opozycji domagali się rozszerzenia listy podmiotów objętych ochroną taryfową o spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w przypadku, gdy ciepło na potrzeby gospodarstwa domowego jest dostarczane przez przedsiębiorstwa energetyczne eksploatujące kotłownie gazowe.


Czy odczuwasz wzrost cen energii?

Co ważne dla konsumentów, projekt wprowadza wydłużenie okresu ochrony taryfowej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 31 grudnia 2027 r. Zgodnie z Ustawą z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku ochroną do końca 2023 r. objętych zostało ponad 7,1 mln odbiorców gazu ziemnego.

Ceny gazu w 2023 r. zostaną zamrożone. Jest projekt ustawy gazowej Ceny gazu w 2023 r. zostaną zamrożone. Jest projekt ustawy gazowej

Ochrona taryfowa na gaz przedłużonaPrzypomnijmy, że w styczniu 2022 r. Sejm uchwalił Ustawę o ochronie odbiorców gazu. Zakładała ona zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz oraz objęcie ochroną taryfową: szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli, domów dziecka, kościołów i związków wyznaniowych, noclegowni czy OSP.

Paliwo tańsze na wakacje. Jakie promocje na stacjach?Ceny paliw gazowych miały zostać zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia - 31 grudnia 2022 r. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Kto może skorzystać z ochrony taryfowej?

  • gospodarstwa domowe,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które są zobowiązane do złożenia stosownego oświadczenia,
  • inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów realizujących określone zadania użyteczności publicznej w zakresie ich zadań lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów realizujących określone zadania użyteczności publicznej, pod warunkiem złożenia stosowanego oświadczenia,
  • podmioty, które realizują zadania użyteczności publicznej, takie jak m.in.: szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola oraz inne podmioty wskazane w Ustawie pod warunkiem złożenia stosowanego oświadczenia.


Pełna lista podmiotów uprawnionych do ochrony.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (223)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Marek Kasicki

Wiceprezes zarządu Energa-Operator. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki...

Najczęściej czytane