stat

Czas pracy kierowców zawodowych

Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się m.in. czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy, nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu, dobowego nieprzerwanego odpoczynku.
Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się m.in. czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy, nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu, dobowego nieprzerwanego odpoczynku. fot. Val Thoermer/ 123rf
Najnowszy artukuł na ten temat

Wypłata wynagrodzenia za okres próbny bez umowy

Na pracę zawodowych kierowców często składają się też przerwy, rozładunki i załadunki. Jak w takim razie powinno liczyć się ich godziny pracy?Prowadzę firmę, która zatrudnia kierowców. Zdarza się, że kierowca "pauzuje się" o godz. 16, później o godz. 3 ma rozładunek, a o 4:30 idzie spać. Kolejny ładunek dostaje o godz. 10, rusza w trasę i jedzie do godz. 13, bo kończy mu się czas pracy. Kierowca twierdzi, że czas między rozładunkiem a załadunkiem (podczas którego spał), zalicza mu się do pracy w godzinach nocnych. Proszę o pomoc w interpretacji, jak rozliczyć czas, kiedy kierowca śpi?
Na pytanie odpowiada Marcin Muza, radca prawny z MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp.p.

Marcin Muza, radca prawny
Marcin Muza, radca prawny
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w opisanej przez czytelnika sytuacji zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tj. z dnia 30 sierpnia 2012 roku, Dz.U. z 2012 roku, poz. 1155, ze zm.) oraz Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (dalej "Rozporządzenie 561/2006"). Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 roku, Dz.U. z 2018 roku, poz. 917, ze zm.) stosowane będą tu jedynie w zakresie nieuregulowanym wskazanymi aktami prawnymi.

Pytanie czytelnika sprowadza się do ustalenia, czy do czasu pracy kierowcy wliczany jest czas pomiędzy rozładunkiem a załadunkiem, w trakcie którego nie wykonywał on pracy (zgodnie z informacją czytelnika kierowca spał) oraz czy czas ten zalicza się kierowcy do pracy w godzinach nocnych. Innymi słowy chodzi o wskazanie, jakie czynności zaliczamy do czasu pracy kierowcy, a jakich w świetle przepisów zaliczyć nie możemy.

Zgodnie ze wskazanymi jw. regulacjami (art. 4 lit. d Rozporządzenia 561/2006) "przerwa" oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku, zaś "inna praca" oznacza czynności zdefiniowane jako czas pracy w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, z wyjątkiem "prowadzenia pojazdu", włącznie z wszelką pracą dla tego samego lub innego pracodawcy, w sektorze transportowym lub poza nim. Co istotne, przytoczony art. 3 lit. a Dyrektywy obejmuje w szczególności czynności związane z załadunkiem oraz rozładunkiem.

Czy zdarza ci się wykonywać pracę w godzinach nocnych?

pracuję tylko w nocy 19%
czasami, zależy od zmiany 48%
nie, nie mam nocnych zmian 26%
sam(a) reguluję swój czas pracy 7%
zakończona Łącznie głosów: 284
Podobnie w tym zakresie kwestie te normuje polska ustawa o czasie pracy kierowców. Zgodnie bowiem z art. 6 tego aktu prawnego "czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności: prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, czynności spedycyjne, obsługę codzienną pojazdów i przyczep, inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy, niezbędne formalności administracyjne, utrzymanie pojazdu w czystości. Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu. Do czasu pracy kierowcy wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin".

Do czasu pracy kierowcy, zgodnie z art. 7 cytowanej wcześniej ustawy, "nie wlicza się: czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy, nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu, dobowego nieprzerwanego odpoczynku, przerwy w pracy, o której mowa w art. 16 ust. 1".

Z powyższego wynika, że jeżeli kierowca uczestniczy aktywnie w czynnościach związanych z załadunkiem i rozładunkiem, tj. np. wykonuje czynności przy pojeździe, demontuje mocowania, odbezpiecza lub zabezpiecza towar, etc. (a tak w praktyce najczęściej to wygląda) to czas taki należy zaklasyfikować jako czas pracy i winien zostać on zarejestrowany na tachografie jako "inna praca". Nieco inaczej należy podejść do kwestii czasu, jaki kierowca przeznacza na oczekiwanie na rozładunek lub załadunek. Rozróżnić tu możemy dwie sytuacje - taką, w której długość czasu oczekiwania jest kierowcy znana oraz taką, gdy kierowca nie wie z góry, ile czasu musi oczekiwać na załadunek lub rozładunek. W świetle przytoczonych jw. przepisów w pierwszej z sytuacji czas należy zaklasyfikować jako okres pozostawania do dyspozycji (na tachografie oznaczyć jako "dyspozycyjność"), zaś w drugiej sytuacji czas taki stanowić będzie "inną pracę" (i tak też należy go oznaczyć na tachografie).

Opinie (88) 1 zablokowana

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Janusz Baran

były prezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Był także właścicielem oraz prezesem...