Czy Gdańsk jest zagrożony zmianami klimatu?

Prognozy naukowców wskazują, że gwałtowne zjawiska pogodowe w ciągu najbliższych 30 lat staną się częścią naszego życia. Jak przygotować się już dzisiaj? Gdańsk tworzy Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, a do współtworzenia go zaprasza mieszkańców, aktywistów i naukowców. Pierwsze Gdańskie Forum Zmian Klimatu już 25 listopada!- Przeciwdziałanie skutkom niebezpiecznych zjawisk wymaga zmian systemowych, obejmujących całokształt aktywności miejskiej. W ramach Forum dążymy do wypracowania diagnozy obecnej sytuacji, w szczególności wskazania tych obszarów miasta, które są szczególnie zagrożone i na tej podstawie szukania rozwiązań. - mówi Zastępca prezydenta Piotr Borawski.
Forum Zmian Klimatu jest inicjatywą Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańska. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie mieszkańców i zainteresowanych środowisk pozwoli rozpoznać najbardziej palące problemy i znaleźć efektywne rozwiązania. Sprawdź harmonogram wydarzenia i godziny transmisji online!

Na czym będzie polegać debata?Całość wydarzenia zostanie podzielona na kilka etapów, które będą odbywać się w różnych terminach. Taka formuła jest podyktowana obszernością zagadnienia - pomiędzy spotkaniami specjaliści z Wydziału Środowiska uporządkują wypracowane wnioski, by ułatwić kolejne dyskusje. Postanowiono już, że powstanie osiem paneli tematycznych, w ramach których omawiane będą zagadnienia takie, jak: (1) stan rzek i powodzie, (2) wzrastający poziom morza, (3) jakość powietrza, (4) bioróżnorodność fauny, (5) bioróżnorodność flory, (6) zdrowie i grupy wrażliwe, (7) zmiany temperatur i susze, a także (8) wiatr, grad, burze.

Porządek spotkań w ramach Gdańskiego Forum Zmian KlimatuPierwsze z zaplanowanych spotkań to kilkugodzinna dyskusja, która pozwoli wskazać newralgiczne obszary, na których powinno zorientować działania miasto. Odbędą się one online - 25 listopada - a nad ich porządkiem będzie czuwać moderator, czyli przewodniczący. Każda z grup tematycznych przedstawi własne wnioski. Ten etap prac będzie transmitowany online na FanPage'u Forum Zmian Klimatu. Organizatorzy zapraszają od godziny 19:00 wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Następna edycja Forum nie ma jeszcze wyznaczonego terminu, wiadomo jednak, że będzie polegać na wypracowywaniu rozwiązań na podstawie osiągniętych konkluzji.

Czy ustalenia z Forum będą uchwalone przez Miasto?Po zakończeniu serii spotkań nad wypracowanym dokumentem pochyli się komisja ekspercka. Zweryfikuje ona zgodność propozycji z obowiązującym prawem, zbada kompatybilność z innymi dokumentami i kompetencje gminy w danym zakresie. Tak opracowane ustalenia grup Forum Zmian Klimatu trafią pod obrady i mogą zostać oficjalnie uchwalone.

Kto może wziąć udział w Forum?Każdy, kto chce mieć wpływ na decyzje Miasta w zakresie ekologii i widzi szanse w uchwaleniu Planu Adaptacji Miasta do zmian klimatu. Osoby, którym zależy na aktywnym uczestnictwie w obradach Forum Zmian Klimatu, powinny wysyłać swoje zgłoszenie poprzez stronę www.forumzmianklimatu.pl. Lista miejsc jest ograniczona. Jeżeli jednak chcesz zostać widzem Forum, wystarczy, że zaczniesz obserwować FanPage wydarzenia na Facebooku, gdzie publikowane będą transmisje.

Zgłoś swój udział w Gdańskim Forum Zmian Klimatu* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

 

Informacje

Reklama

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Andrzej Biernacki

Prezes zarządu Ekolan SA. W 1997 roku Andrzej Biernacki i firma EKOL powołali do życia EKOLAN....