• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Stoczniowcy boją się, że utoną w "covidowym" chaosie

Wioletta Kakowska-Mehring
11 czerwca 2020 (artykuł sprzed 2 lat) 
Opinie (193)
Na zdjęciu statek Skagerak budowany dla Uniwersytetu w Göteborgu. W połowie marca opuścił Nautę. Budowa statku zamówionego jako w pełni wyposażony, trwała siedem lat. Ostatecznie zostanie dokończona w Szwecji. Jednostka jest teoretycznie w pełni wyposażona, ale nie działa jej napęd. Na zdjęciu statek Skagerak budowany dla Uniwersytetu w Göteborgu. W połowie marca opuścił Nautę. Budowa statku zamówionego jako w pełni wyposażony, trwała siedem lat. Ostatecznie zostanie dokończona w Szwecji. Jednostka jest teoretycznie w pełni wyposażona, ale nie działa jej napęd.

Czy jeszcze istnieje nasz polski państwowy przemysł stoczniowy? - pytają związki zawodowe. Jak ocenia pan możliwość naprawy i rozwoju tych podmiotów? - pyta premiera w swojej interpelacji poseł Tadeusz Aziewicz. Jak przebiega proces restrukturyzacji w związku z "otwarciem przyspieszonego postępowania układowego Stoczni Remontowej Nauta SA" - pytamy także my, a na odpowiedź czekają i wierzyciele, i pracownicy, którzy chcą gospodarza, choćby nawet "wiarygodnego inwestora prywatnego".


Czy rząd ma pomysł na rozwój państwowego przemysłu stoczniowego?


O problemach Stoczni Remontowej Nauta związki zawodowe alarmują od wielu miesięcy. W marcu w Warszawie pomimo pandemii odbyła się związkowa pikieta. A sprawa jest poważna, bo strata zakładu w 2018 r. wyniosła 57,9 mln zł, a prognozowana strata za 2019 r. to ponad 29,9 mln zł. Cierpliwość tracą też wierzyciele. Od 15 kwietnia Nauta jest objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonym w porozumieniu z Nadzorcą Sądowym.

Związkowcy ze Stoczni Nauta pikietowali w Warszawie. Sytuacja jest dramatyczna- Czy jeszcze istnieje nasz polski państwowy przemysł stoczniowy? Trudne pytanie, ale to do Pana należy odpowiedź. Dlaczego? Bo kto inny może odpowiedzieć na te pytania jeżeli nie premier rządu RP - napisał Adam Liszczewski, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

Czy jeszcze istnieje nasz polski państwowy przemysł stoczniowy?List to kolejna próba zainteresowania najwyższych władz problemem państwowych stoczni. Poprzednie pismo, z 4 marca tego roku, pozostało bez odpowiedzi. List dotyczy sprawy Stoczni Nauta, ale też porusza problemy PGZ Stoczni Wojennej, która również ma długi. Związki działające w tej Stoczni swój list do władz z pytaniami też już wysłały.

Stocznia Nauta pilnie potrzebuje restrukturyzacji- W tym stanowisku celowo skupiam się nad bieżącą skomplikowaną sytuacją w dwóch zasłużonych dla polskiego przemysłu stoczniowego firm w Gdyni. Pierwsza to Stocznia Remontowa Nauta. I mam do Pana pytanie - co dalej z tą zasłużoną firmą stoczniową o prawie stuletniej historii. Firma która jeszcze w 2015 r. miała 6.6 mln zł zysku. Firma, która w latach 2016-2019 łącznie wygenerowała 140 mln zł straty. Jak to możliwe? Co tak naprawdę się stało? Ale na to pytanie pewnie odpowiedzą ludzie za te straty odpowiedzialni. Drugą gdyńską firmą, która przeżywa bardzo trudne chwile jest PGZ Stocznia Wojenna. I podobna historia. Restrukturyzacja firmy i zadania jakie przed firmą stały były optymistyczne. Do czasu. Zabrane przez MON kontrakty, problemy finansowe spowodowały, że widmo upadku firmy powróciło - pisze Adam Liszczewski.
Organizacje związkowe Stoczni Remontowej Nauta i PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni są zaniepokojone trudną, złą i niegwarantującą poczucia stabilności sytuacją tych stoczniowych firm.

- Powtarzające się różne komentarze, być może plotki, o możliwej upadłości powodują, że pracownicy są na skraju wytrzymałości psychicznej, szczególnie teraz w obecnym tak trudnym czasie kumulacji różnych innych zagrożeń. Stanowisko Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej jest jedno - nie zgadzamy się z taką sytuacją. To są miejsca pracy dla setek pracowników firm i podwykonawców. To jest zaprzepaszczenie tego co w 2015 roku powtarzał minister Gróbarczyk, że odbudowa przemysłu stoczniowego będzie kołem zamachowym dla polskiego przemysłu - pisze przewodniczący Liszczewski.

Okręt "Ratownik" reaktywacja czy tylko fakt medialny?Zdaniem WZZ Pracowników Gospodarki Morskiej, nie ulega wątpliwości, że stocznie potrzebują pomocy państwa.

- Na pewno też finansowego, ale nie tak, jak to było w przeszłości i doprowadziło do zapaści przemysłu. Pomocy merytorycznej i opartej na zdrowych zasadach, łącznie z możliwością wprowadzenie wiarygodnego inwestora prywatnego - sugeruje w swoim liście do premiera przewodniczący Adam Liszczewski.

Podwykonawcy boją się o swoje pieniądzeW podobny tonie interpelację złożył w połowie maja tego roku Tadeusz Aziewicz, poseł PO i członek Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- Ze smutkiem stwierdzam, że po niemal 5 latach tzw. "dobrej zmiany" symbolami aktywności rządów PiS w przemyśle stoczniowym stały się: zardzewiała stępka w Szczecinie oraz przewrócony dok wraz z remontowanym statkiem w gdańskiej Stoczni Remontowej Nauta. (...) Po niemal 5 latach tzw. "odbudowy przemysłu stoczniowego" gdyńskie stocznie Nauta i PGZ Stocznia Wojenna znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, która pogłębia kryzys związany z pandemią. W sytuacji ograniczeń związanych z ekspansją koronawirusa pracownicy tych podmiotów mają ograniczone możliwości sygnalizowania problemów i upominania się o naprawę swoich zakładów - pisze poseł Aziewicz i zadaje premierowi Morawieckiemu pytania.
Jaka jest aktualna sytuacja finansowa spółek PGZ Stocznia Wojenna i Stoczni Remontowa Nauta? Jak ocenia pan możliwość naprawy i rozwoju tych podmiotów? Dlaczego podmioty te nie są zdolne do zdobywania i realizacji strategicznych kontraktów, których stroną jest MON? Co zamierza pan uczynić, aby ratować stocznie zależne od Skarbu Państwa, walczące o życie po niemal 5 latach tzw. odbudowy? Pytania pozostają wciąż bez odpowiedzi, bo interpelacja wysłana w połowie maja jeszcze się ich nie doczekała.

Gospodarka morska w TrójmieściePrzypomnijmy, że od 15 kwietnia Stocznia Remontowa Nauta jest objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym.

- Ta informacja bardzo nas zaniepokoiła. Nie chcemy upadku stoczni, bo wówczas nic nie odzyskamy. Jednak postępowania restrukturyzacyjnego też się boimy, bo nie wiemy, czy nie odbędzie się to naszym kosztem. Obawiamy się o to, czy wszystkie zaległe faktury sprzed 15 kwietnia zostaną rozliczone. A ja zatrudniam ludzi i muszę im zapłacić. Mnie skarbówka nie pyta czy mam na podatki. Od lat pracujemy dla Nauty jako podwykonawca, problemy były zawsze, ale jakoś udawało się współpracować. To dobra stocznia, ale ma pecha do zarządzających, tam brakuje gospodarza. Chcę jak najwięcej odzyskać i chyba zrezygnuję z tej współpracy. Podwykonawcą jestem od lat i już miałem problemy z powodu kłopotów finansowych innych dużych zakładów z branży. Takie firmy jak moja zawsze są poszkodowane. Szukam możliwości pracy zagranicą - mówi nam właściciel jednej z firm podwykonawczych.

Nauta milczy, Mars oszczędny w słowachJak przebiega proces restrukturyzacji? Na czym polega? Jak przebiegają negocjacje z wierzycielami? Jaki jest plan dla Stoczni na najbliższy czas? Jak wygląda tzw. portfel zamówień, czyli czy Stocznia pracuje? - zapytaliśmy władze Stoczni Nauta pod koniec maja.

Odpowiedź otrzymaliśmy, ale nie od zarządu Stoczni, a od Funduszu Mars FIZ, którym zarządza MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które jest akcjonariuszem Stoczni Remontowej Nauta.

- Dla Spółki przyspieszone postępowanie układowe stanowi możliwość restrukturyzacji zadłużenia, odzyskania rentowności oraz usprawnienia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Proces ten nie koliduje z możliwością pozyskiwania nowych zamówień i nie stanowi zagrożenia dla tych obecnie realizowanych. Stocznia prowadzi niezakłóconą działalność gospodarczą w segmencie remontów i przebudów jednostek pływających, w których posiada bogate doświadczenie. Zarząd Stoczni Remontowej Nauta przygotowuje propozycje układowe w porozumieniu z Nadzorcą Sądowym, które zostaną następnie przedstawione wierzycielom. Po ich zaakceptowaniu Spółka zacznie spłacać swoje zobowiązania. Po zaspokojeniu wierzycieli układowych postępowanie restrukturyzacyjne zostanie zakończone. Fundusz MARS FIZ jest w stałym kontakcie z Zarządem Stoczni Remontowej Nauta zapewniając mu niezbędne wsparcie w procesie restrukturyzacji. Dodatkowo fundusz zadeklarował pełną współpracę z Nadzorcą Sądowym Spółki. Zarówno Zarząd Spółki, jak i jej właściciel, mają nadzieję, że obecne działania poprawią sytuację finansową Spółki i otworzą nowe możliwości rozwoju dla Stoczni - poinformowano nas w komunikacie.
I tylko tyle. Czy jest praca, czy jest plan na przyszłość, nie wiadomo.

Zła passa, czy po prostu brak gospodarza?A problemy Nauty piętrzą się od dawna. Zaczęło się od umowy na budowę statku naukowo-badawczego "Oceanograf" dla Uniwersytetu Gdańskiego, która zakończyła się stratą. Naucie nie pomógł na pewno wypadek, który miał miejsce w 2017 roku, czyli zatonięcie doku pływającego wraz ze statkiem "Hordafor V". Stoczni nie powiódł się także projekt dotyczący przebudowy platformy Lotos Petrobaltic, dokończyła go Gdańska Stocznia Remontowa.

Nie powiodły się też plany dotyczące budowy nowych jednostek w Gdańsku. Ostatecznie zamknięto Zakład Nowych Budów, uruchomiony w 2013 roku na terenach po Stoczni Gdańsk. Powstawały tam głównie jednostki rybackie, które miały stać się specjalnością Nauty. Niestety w czerwcu ub. roku jeden z głównych kontrahentów Nauty - stocznia Karstensen - uruchomił własną stocznię w zakładzie wydzierżawionym od Vistal Offshore przy nabrzeżu Indyjskim w Porcie Gdynia. Do tej pory duńska stocznia zlecała budowę kadłubów stoczni Nauta, teraz zaczęła robić je sama. Obecnie majątek po Zakładzie Nowych Budów dzierżawi stocznia Crist.

Sytuację miała uratować sprzedaż udziałów w spółce Synergia 99. Te kilka lat temu zostały wniesione do Stoczni Remontowej Nauta. Całość z kolei należy do państwowego funduszu Mars FIZ. A majątek, o którym mowa, to działka wraz z infrastrukturą, w tym pochylnie i słynne dźwigi Kone. Cena wywoławcza z ub. roku to 80 mln zł. Niestety chętnych brak. Mówi się, że powodem są m.in. obawy przed obostrzeniami wynikającymi z wpisania tego terenu w rejestr zabytków.

Miejsca

Opinie (193) ponad 10 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • (35)

  To mówisz, że poseł PO pyta o możliwość naprawy i rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego? To chyba wygrywa w kategorii absurd tygodnia.

  • 88 159

  • ???? (15)

   du..iu tu nie chodzi o politykę tylko miejsca pracy! - a przy okazji za czasów czyich rządów doszło do tak dramatycznego pogłębienia zadłużenia stoczni - 95 lat stocznia przeżyła by paść za "dobrej zmiany"

   • 46 18

   • Już rozumiem... (14)

    8 lat rządów PO tak wykręciło przemysł stoczniowy, a teraz dobra zmiana doprowadziła do ruiny... O ja id**ta

    • 18 42

    • proszę o konkrety (7)

     • 20 8

     • (6)

      Konkret jest naoczny

      • 5 18

      • no właśnie... wszystko jest napisane powyżej w artykule (3)

       "Firma która jeszcze w 2015 r. miała 6.6 mln zł zysku. Firma, która w latach 2016-2019 łącznie wygenerowała 140 mln zł straty"

       • 39 6

       • Nie jest napisane (1)

        Zysku ze sprzedaży terenów Portowi Gdynia... Toż to dopiero zysk z działalności stoczniowej!

        • 12 13

       • miśku

        ta sprzedaż terenów Portowi w Gdyni to 2018 rok

        • 24 1

       • Ale jak rządził znajomek

        Pociotek Senatora to czego się spodziewać

        • 8 1

      • (1)

       Stocznię, tak jak każdą "państwówkę" zaorali pracownicy. Pamiętam doskonale jak do firmy walili dostawcy ze stoczni i zawsze ta sama śpiewka. Dodaj do faktury 200zł, 100 twoje, 100 moje. A jak nie to idę do konkurencji. Dostawca oszukiwał na 200zł, kierownik zaopatrzenia na 2000zł, dyrektor na 20000zł a prezes na 200000zł. Pobudowali chałupy, pokupowali fury a stocznię uj strzelił.

       • 15 5

       • A co dopiero...

        W kontraktacji...

        • 0 0

    • Przeczytaj sobie ,2015 stocznia miała zysk .....dziwnym trafem stadnina w Janowie też miała zysk (1)

     • 19 3

     • e tam, to przypadek

      • 3 0

    • A miało być tak pięknie. (1)

     I nie mówcie mi jak było za PO. Pięć lat i kompletna lipa. Oprócz rozdawnictwa pieniędzy na prawo i lewo nie zrobiono nic pożytecznego. Nie ma żadnej inwestycji zaczętej i kontynuowanej przez dobrą zmianę. Wszystko to puste obietnice, niekompetencja, arogancja, buta i destrukcja. Jak nie ma się nic na własną obronę, to najlepiej zawalić winę na Tuska.

     • 26 4

     • jak to nic, stocznie się zlikwiduje, chłopakom da łopaty i Kanał Tysiąclecia bęędziem budować

      • 0 0

    • dobrze że chociaż rozumiesz kim jesteś

     • 0 1

    • Dojna zmiana naprawiła wszystkie błędy poprzedników i jak obiecała tak odbudowała polski przemysł stoczniowy. Tylko dobrze to ukryła przed wrogami a to co zewnątrz zostało do prowadza do ruiny. I cieszę się, że wreszcie poprawnie zdiagnozowałeś stan swojego umysłu

     • 0 0

  • Aziewicz (4)

   I jego impotentne trwanie na stanowisku.
   Jeszcze chwila i dociągnie do emerytury na "nicnierobieniu".

   • 14 14

   • masz rację (2)

    Pamiętam jak tłumaczył dlaczego stocznie muszą zamknąć , a teraz chce pomocy państwa?

    • 8 8

    • on nie chce żadnej pomocy

     to tylko pretekst aby dowalić ekipie rządzącej i się zasłużyć.
     No bo "coś" jednak trzeba robić aby do emerytury dotrwać.

     • 12 7

    • chce bo misiewicze i pociotki rozwaliły stocznie

     • 1 4

   • I przyjdzie Kacper z oraz Marcino z CPK

    • 9 5

  • to farsa poseł Po pyta o stocznie jaja jakieś (6)

   Przecież to ich dzieło że nie mamy stoczni na poziomie to rządy po_psl wykończyły stocznie jaja ale jaja

   • 15 32

   • A PiS je dobił (5)

    • 31 12

    • (4)

     A co miał zrobić skoro Gdańska była Ukraińca. Po,PSL wyprzedali i nie ma

     • 3 13

     • a teraz sprawdź kto sprzedał stocznię Ukraińcom... (3)

      kompromitujesz się swoją niewiedzą

      • 7 0

      • no właśnie. (2)

       No właśnie, zobacz, kto podpisał się pod aneksem umowy z Ukraińcami. Tak, rząd PiS w 2006 roku podpisał list intencyjny o sprzedaży Stoczni Gdańskiej Ukraińcom. Ale ...? Ten tu pan, pan Aziewicz dość zajadle próbował zablokować sfinalizowanie tej umowy. Wyszukiwał różnych kruczków prawnych, by tej umowy nie podpisać. Trwało to do listopada 2007 roku. Dopiero po otrzymaniu opinii z ABW, podpisano umowę na sprzedaż Ukraińcom. A kto rządził w listopadzie 2007 roku? PO/PSL. Potem było tylko gorzej. Blokowanie podpisywania kontraktów na statki. Opłaty za korzystanie z dróg na terenie Synergii (tereny postoczniowe przed kanałem). Brak udzielenia gwarancji na kredyty armatorskie (nie stoczniowe), by można było budować w tej stoczni okręty. I w końcu, zmuszenie Ukraińców do zwrotu pieniędzy, które podobno rząd udzielił stoczni w formie wsparcia, a które nigdy w stoczni się nie pojawiły. Potem, by ratować zakład, sprzedano dość duży kawałek stoczni dla Stoczni Remontowej. Zwalniano pracowników z bezpośredniej produkcji, którzy dziś pracują w Norwegii, Danii, Holandii i Francji. Część fachowców odeszła na emerytury.

       • 7 4

       • misiaczku, nie manipuluj (1)

        my doskonale pamiętamy kto sprzedał
        a przy okazji ci podpowiem że rząd PO/PSL powstał dopiero 23 listopada

        • 3 2

       • może nazwiska Jaworski już nie wolno wypowiadać? No to tylko tak przypomnę, a w jakiej partii on był? i na czym to się nie znał (teraz chyba w cukrze robi)

        • 0 0

  • Większy absurd to Pis ratujacy gospodarkę

   • 29 9

  • dokładnie!!!! (1)

   przecież to jego guru ...rudy kłamca zamykał stocznie w Polsce na polecenie makreli....a niemcy w tym czasie reaktywowali stocznie we wschodnich niemczech przejmując kontrakty od naszych zamykanych stoczni....trzeba być i**otą aby słuchać ludzi tego pokroju.....

   • 13 30

   • Przypomnę ci że twój kochany i bustwiony Mateuszek bardziej znany jako klamczuszek był doradcą rudego wsumie jeszcze kilka waszych ukochanych ministrów pochodzi z PO tak samo jak w PO są pisowcy również wam chyba nie muszę przypominać o waszej wspólnej koalicji skąd się wziął popis. Ale tak ciemny elektorat dalej wierzy w wojenkę popisu a prawda jest taka że to jest dogadanie raz wy kradniecie raz my a wojenkę prowadzimy aby ciemny lud miał igrzyska i nic się nie połapał. Dowód: zero skazanych zero rozliczeń a jakie to afery i ile to dowodów już nie było. Nigdy w tym kraju nie będzie normalnie z tak oglupionym narodem

    • 7 3

  • Polska kraj nad morzem .

   A zadnemy rzadowi nie zalezalo jak i teraz nie zalezy nad odbudowaniu polskiej floty i stoczni .?

   Pansteo nie chce na tym zarabiac .?

   • 4 0

  • Misiewicze....i tak to się kończy

   • 12 0

  • Inwestor z Kataru!!! Tusk pod Trybunał Stanu!

   • 2 7

  • Przemysl stoczniowy

   Wstajemy z kolan i bardzo proszę nie przeszkadzać. Platfomiarze zniszczyli a teraz dopiero jest potęga. Proletariat PiS i związki wyprowadzą stocznie na prostai basta. Nie ma żadnego kryzysu

   • 1 3

 • (24)

  W gdansku 40 zl na reke jesli sie chce pracowac a nie siedziec w budzie i ludzi nie ma, ogloszenia sa na tejze stronie.
  Za granica juz w niemcow daja 15/18 tys zarobic i nie maja ludzk a wy sie boiscie o swoje nauty gdzie tam 22zl brutto placa.

  • 97 8

  • (5)

   Zamiast wdychac ten syf i zima marznac a zima sie pocic jak swinka, lepiej isc na kase do lidla czy na budowe pojezdzic ladowarka za wieksza kase w lepszych warunkach.

   • 78 8

   • taaaa (4)

    widać że kiepski spawacz z ciebie skoro wolisz do lidla....dobry spawacz z doświadczeniem znajdzie pracę

    • 10 6

    • (3)

     Znajdzie ale za ile? Znajdz mi prace za 30 zl netto gdzie nie masz o dzielo.dasz rade? Watpie. A uwierz ze sie da i 75 dostac bez dziela i znajomosci ale trzeba miec glowe na karku

     • 3 7

     • (2)

      Chciałbym na żywo zobaczyć jak masz łeb na karku, w jakich warunkach robisz, to po pierwsze, po drugie mając łeb na karku siedziałbyś w Norwegii za 20k miesięcznie, a nie pajacował w syfie po 14 godzin i udawał biznesmena. Ale spoko złapałes Boga za nogi, jesteś najlepszy, a reszta to mało inteligentny motłoch :) Często mam z takimi do czynienia, ego wystrzelone w kosmos :)

      • 5 0

      • (1)

       Pracuje 8/10h dziennie i spie w swoim lozku, mam czas na hobby, nie musze zyc na kredytach i mam niewiele mniej niz 20 na miesiac. Jak lubisz zyc na walizkach to jedz za 20 do norkow, ja za 20 bym nie pojechal, 34 euro minimum. Tak ciezko uwierzyc ze mozna zarobic robiac po ludzku? Widac po was ze moze cos umiecie ale nie potraficie sie sprzedac za dobry hajs.boli? Ma bolec

       • 3 4

       • NIkt nie sprawdzi jak żyjesz i czy na kredytach czy nie. Ja mam słonia ze złotym łańcuchem :)

        • 3 0

  • (8)

   panie u niemcow wincyj tera rumunow pracuje

   • 13 2

   • (7)

    Pracujacy rumuni? Widziales ich jakos wykonywanej pracy? Bo ja na codzien z nimi mam do czynienia i lepiej aby niczego nie dotykali...

    • 17 7

    • nie nie cyganie to tak

     • 7 2

    • Może Francuzi za nich ich Dacie robią? (4)

     Jakoś wyżej się cenimy ale to oni mają fabryki samochodów.
     W IT również nas wypierają.
     Więc chyba za wysokie mniemanie w stosunku do faktycznej oferty.

     • 23 1

     • rumun bedzie zawsze rumunem

      • 8 14

     • (2)

      Moze to polscy it za wysoko glowe nosza bo w budowie statkow jestesmy najlepsi na swiecie.
      W fizycznej budowiez spawanie, montowanie.
      Bo zarzadzanie to szkola wschodnia, komunizm, koperty dla kierownikow budow, trzeba pokolen by wybic tych chwastow i ich potomkow... 'jak jeden ukradnie to nic sie nie zmieni'-pomyslalo 30 mln polakow...

      • 10 8

      • Tak

       Najlepsi na świecie . Polska Chrystus narodów
       Człowieku Zajmij się spwaniem a te twoje megalomanskie opinie o tym że wszystko najlepiej zostaw sobie. przy wódce kolegom opowiadaj

       • 22 1

      • Najlepsi? Chyba w piciu specjala na czas

       • 7 1

    • Tak

     Polak cebulak Wolak. Jakie ma to znaczenie . Czy Rumun czy kto inny. Ty cebulaku zawsze bedziesz mądrzejszy. Będziesz się spinał. Szybko robił . Lepiej
     Wszyscy inni są gorsi. Tylko Ty ze sfaglem Wolak cebulak

     • 13 2

  • (5)

   gdzie niby te 40zl daja , ja spawaczem TIG jestem i facet mi mowi ze da mi 25 zl jak bede spawal szlifowal i montowal :D ( w Polsce na stoczni zawsze bieda byla i bedzie )

   • 22 3

   • (4)

    Moze Ci jeszcze tiga dowiezc pod dom? Widac ze zarabiasz tyle na ile zaslugujesz, nie kazdy ma leb do negocjacji stawki wiec niech robi za tyle na ile stac go w negocjacjach. Ja mam 45 zl za spawanie a moj ziomek po liceum nie umiejacy odkrecic tarczy od szlifierki ma 38. i kto tu jest cienki? Ja.bo nie umiem sobie wynegocjowac stawki choc mam i tak lepiej niz inni

    • 4 7

    • Koniowi zamelduj hałer 38 ziko przestań brać co bierzesz bo ci mózg lasuje

     • 13 2

    • Nie zmyślaj, nie zmyślaj.

     Gdzie niby płacą leszczowi 38 zł na rękę?

     • 15 1

    • (1)

     Za takie grosze się trujesz przy spawarce? Trochę godności.

     • 3 2

     • Na trojmiasto.pl sa ogloszenia z mojej firmy, poszukaj a nie czekasz na podane na tacy.

      • 1 1

  • 40 zł na rękę ? (2)

   chyba na działalności. Nie wiem kto płaci tyle ale musi być pod kreską lub pracujesz dla tej osoby na fuchę po kilka godzin w tygodniu

   • 7 0

   • Monter rurociągów

    40 to może nie dają ale 25-32 zł na rękę jest możliwe. Oczywiście na umowę zlecenie. 40 na działalności monter dostanie na początek

    • 1 0

   • Szef ma fuchy od armatora to stac go tak placic i od 4 lat praca jest non stop

    • 1 0

 • Szkoda nafty, pomocy żadnej od rządu nie będzie, pomysłu brak, (6)

  Niestety ale rządzący nie mają prawdziwych specjalistów do projektów gospodarczych z tylko wiernych towarzyszy politycznych skupionych na utrzymaniu się na stołku. Przykładem jest m. in. szumnie zapowiadane zmartwychwstanie przemysłu stoczniowego. Kolejnym jest górnictwo - wielki projekt jakim było PGG, dofinansowane 2mld + po 0,5mld od trzech wielkich spółek energetycznych po 4 latach 'wypracowało' 7-8 mln niesprzedanego węgla na zwałach i pustki w kasie, z prawie 1mld stratą księgową za 2019r, co prawda na samej sprzedaży węgla zarobili ale jedynie śmieszne 3,7zł na tonie. I teraz znowu kombinują ze zmianą szyldu inny jak Polski Węgiel czy coś w tym stylu żeby legalnie dostać kolejną kroplówkę.

  Projekt elektrowni Ostrołęka C na węgiel, porzucony za rządów PO - utopiony kolejny 1 mld, nawet burmistrza z Pcimia nie przekonał i zmieniają na gaz.

  itd. itp.

  • 72 12

  • (3)

   Skoro nasze górnictwo jest nie rentowe to po co je utrzymywać
   Lepiej kupować węgiel gdzie taniej
   Czas to przekazać górnika

   • 16 3

   • kupujesz taniej (2)

    bo jest górnictwo.
    Jak zniknie, dostaniesz inne ceny.

    • 3 11

    • Dokładnie, trza mieć alternatywy.

     • 3 6

    • 80% kupujesz na giełdzie wg. cen Rotterdam

     resztę jeszcze taniej na spotach

     • 8 0

  • Kiedy ? (1)

   Masowe testy na koronowirusa dla pracownikow w stoczniach Trojmiasta ?

   • 4 0

   • Lepiej nie

    • 4 0

 • Bo to jest tak cwanie zorganizowane, że żadna kluczowa decyzja zostanie bez odpowiedzialności. (2)

  Obojętnie co wymyślą, to i tak ani nie "bekną", ani nie stracą finansowo.

  • 61 1

  • na tym polega

   to "miszczostwo".
   Nie myśl, że to domena własności państwowej.
   Pozbycie się odpowiedzialności i skutków decyzji z zachowanim korzyści, to podstwa "zarządzania".

   • 8 0

  • A to po jakiemu?

   "żadna kluczowa decyzja zostanie bez odpowiedzialności."

   O co chodzi w tym zdaniu?

   • 2 1

 • Czekamy na Sasina (2)

  Tylko on swoimi zdecydowanymi decyzjami uratuje polski przemysł stoczniowy. Albo wykończy na amen i też problem zostanie rozwiązany

  • 75 9

  • Sasin jest od dzielenia stołków wśród dobrej zmiany

   do niczego innego się nie nadaje

   • 21 2

  • Nauta

   Pan Sasin pracuje teraz na poczcie...karty do głosowania....nikt nie pomoże stoczni...a podwykonawcy też są w bardzo trudnej sytuacji. Stocznia wymyśliła, że podwykonawcy muszą się zgodzić na 70% umorzenia długu. Tak działają spółki skarbu państwa, gdzie tylko w Radach Nadzorczych biorą po 40 tyś. zł. No i teraz proszę iść na wybory.....czy nadal tak chcecie być traktowani ?

   • 2 0

 • (1)

  Jadac 10 kta z portu do głównego to jak narazie widze, że w okolicy przystanku "Twarda" to stoczniowcy tonął w "specjalowym" haosie...:)

  • 20 12

  • chyba ci się hałas

   z chaosem pomylił...
   "Pod rurami świeci pustkami, to nie to co dawne czasy. Jesli już, to szybkie małe jasne po zmianie i to wszystko na co stać...

   • 7 2

 • Dodrukowanie tych marnych kilkudziesieciu mln zł nie powinno być chyba problemem? (4)

  Zwłaszcza że można dodrukować wirtualnie - przelewem.

  • 26 12

  • (3)

   Wiesz cos o inflacji? I bedziesz mial 1 mln pensji a chleb kupisz za 250 tys...

   • 12 4

   • ty sie lepiej zajmij spawaniem (2)

    • 8 5

    • (1)

     Zajmuje sie od 6 lat, gdybys mial zone to i nią bym sie zajal bo najlepsza zona to cudza zona ;)

     • 2 5

     • Jak to twoje spawanie jest równe elokwencji to staruszek z parkinsonem elektrodą lepiej by zrobił.

      • 3 0

 • Zaorac tereny postawic szklane domy (1)

  • 20 17

  • chyba szczurek

   patrz zarządzanie Gdynią. W zasadzie Gdańskiem też.

   • 1 3

 • (5)

  No cóż stoczniowcy i inne branże to nie górnicy, specjalnej troski.

  • 81 6

  • górnik , szychta 7,5 h z tego produktywnej pracy 3h lub mniej i wraca codziennie do ciepłego ku#$dołka. Zresztą na kopalni tylko 20% załogi wykonuje cieżka i niebezpieczna prace na scianie ( czy taką cieżka w tych czasach- tez kwestia dyskusyjna) reszta nawet tych co powinna, to nawet nie zjezdza pod ziemie ale stawki i przeliczniki emerytalne liczą jak by zjeżdzali albo byli na podziałach ratowniczych, jednym słowem jest duzo symulanctwa i dojenia systemu, plus wszedobylskie związki. Wysokie ceny polskiego wegla to w 60% wysokie koszty pracy

   • 28 1

  • Źle

   Państwowi stoczniowy. Prywatni jakoś sobie radzą a jeśli nie to zamykają działalność, a pracownicy idą do innych firm.

   • 14 0

  • mądrala (2)

   pojęcia nie masz o czym piszesz ....rozwalenie polskiego przemysłu to była część umowy akcesyjnej wejścia do eurokołochozu....byliśmy zbyt tani i przez to konkurencyjni dla stoczni niemieckich i francuskich .....zamykając stocznie w Polsce uratowano tamte....wiem co mówię pracuje w tym biznesie prawie 23 lat z czego od ponad 20 na kontraktach właśnie dla tego że nie ma już przemysłu stoczniowego u nas.....

   • 7 18

   • Jak cos umiesz to zarobisz w pl bez bata nad glowa.

    • 6 5

   • Ręce opadają.

    Aleś ty gupi.

    • 7 2

 • Plotka głosi (2)

  Będą zwolnienia w naucie 100 do odstrzału - kaszubskie orły tak nad wodą skrzeczą

  • 17 2

  • No i dobrze tam i tak pracuje efektywnie jeden na dziesięciu,reszta przychodzi aby tylko gdzieś pogadać,pochodzić ,popalić papieroska , gdzieś pospać i dniówka moment leci i tak od 10 -go do 10 tego i mamy skutki jakie mamy ,stocznia zadlużona na miliony.Powinni być jacyć dozorujący ich pracę bo tak to my stoczni nie zbudujemy.

   • 8 3

  • Cicho bądzcie!!!!!

   Bo jeszcze sie przed wyborami ktos dowie ,ze odbudowa przemysłu stocznowego sie nie udala

   • 4 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Marek Kasicki

Wiceprezes zarządu Energa-Operator. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki...

Najczęściej czytane