stat

Czy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia?

Pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi urlopu (również zaległego) w okresie wypowiedzenia, a pracownik jest obowiązany ten urlop wykorzystać.
Pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi urlopu (również zaległego) w okresie wypowiedzenia, a pracownik jest obowiązany ten urlop wykorzystać. fot. 123rf / Vasyl Dolmatov

Zdarza się, że oferta nowej, lepszej pracy spada na nas niespodziewanie. Czy pracodawca może skrócić nam okres wypowiedzenia? Co stanie się z zaległym urlopem?Dostałem ofertę pracy w innej firmie, w swojej chcę złożyć wypowiedzenie. Myślę, że okres wypowiedzenia można skrócić z trzech miesięcy nawet do kilku dni - takie sytuacje już się zdarzały, jednak wobec osób, które nie miały zaległego urlopu. Umowę o pracę z nowym pracodawcą chciałbym zacząć jak najszybciej, jednak w obecnej firmie mam 43 dni zaległego urlopu. Moje pytanie brzmi, czy urlop ten obowiązkowo muszę wykorzystać, czy mogę domagać się wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane dni urlopowe i od razu podpisać umowę w nowej firmie? Jeśli musiałbym wykorzystać te 43 dni, nową pracę mógłbym podjąć dopiero w pierwszych dniach marca, na co nowy pracodawca może się już nie zgodzić.

Porady prawne w serwisie Praca


Na pytanie odpowiada Tomasz Siemoński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego - Tomasz Siemoński.

Tomasz Siemoński, radca prawny
Tomasz Siemoński, radca prawny
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy; miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy; trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata. Powyższe okresy wypowiedzenia mogą zostać skrócone na podstawie zgodnego oświadczenia pracownika i pracodawcy, niemniej jednak nie wpływa to na tryb rozwiązania umowy o pracę (art. 36 § 6 KP). Biorąc pod uwagę powyższe, samo zgłoszenie przez pracownika żądania skrócenia okresu wypowiedzenia, nie obliguje pracodawcy do przystania na takie rozwiązanie. W tej sytuacji pracownik jest zobowiązany świadczyć pracę do samego końca ustawowego okresu wypowiedzenia, a odmowę pracodawcy należy uznać jako zgodną z prawem.

Czy myślisz o zmianie pracy?

tak, bardzo intensywnie 42%
dopuszczam taką możliwość, ale niczego nie szukam 34%
jestem w trakcie szukania nowego zatrudnienia 9%
nie, nie planuję niczego takiego 15%
zakończona Łącznie głosów: 639
W tym miejscu warto zaznaczyć, iż pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi urlopu (również zaległego) w okresie wypowiedzenia, a pracownik jest obowiązany ten urlop wykorzystać (art. 1671 KP). Pracodawca może udzielić powyższego urlopu nawet bez zgody pracownika, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 26 kwietnia 2011 r. sygn. akt II PK 302/10. Dopiero z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w wymiarze ustalonym zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 nr 2, poz. 14).

W mojej ocenie czytelnik pozbawiony jest jakichkolwiek narzędzi prawnych, które pozwoliłyby mu skutecznie wpłynąć na pracodawcę. Oczywiście pracodawca może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, a kwestię niewykorzystanego urlopu rozwiązać poprzez wypłatę ekwiwalentu, ale takie działanie jest z reguły mało racjonalne i ciężko wskazać motywy, które skłoniłyby pracodawcę do jego podjęcia. Przyjęcie takiego rozwiązania jest zasadniczo sprzeczne z jego interesem, gdyż w praktyce jego konsekwencją jest szybka utrata pracownika połączona dodatkowo z powstaniem zobowiązania finansowego.

Kancelarie adwokackie w Trójmieście


W przedmiotowej sytuacji dopuszczalne jest zastosowanie sposobu pośredniego, tj. wykorzystania części urlopu w okresie wypowiedzenia przy jednoczesnym jego skróceniu połączonego ze zrekompensowaniem pozostałej części urlopu w formie ekwiwalentu pieniężnego, jednakże przyjęcie takiego rozwiązania również wymaga dobrej woli po stronie pracodawcy.

Opinie (65) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Grzegorz Ksepko

Wiceprezes zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji...