• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Projekt ustawy w Sejmie

Robert Kiewlicz
13 stycznia 2023, godz. 08:00 
Opinie (231)
Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców złożył do Sejmu RP projekt ustawy. Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców złożył do Sejmu RP projekt ustawy.

Do Sejmu trafił projekt ustawy o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców. Stoi za nim Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców. Celem komitetu jest zebranie minimum 100 tys. podpisów pod projektem ustawy, którego ideą jest, aby przedsiębiorca miał możliwość wyboru, czy chce się ubezpieczać w ZUS, czy chce zadbać o swoją emeryturę w inny sposób.Od stycznia wzrosną składki na ZUS dla przedsiębiorców Od stycznia wzrosną składki na ZUS dla przedsiębiorców

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców:

Projekt ustawy ma na celu przede wszystkim wprowadzenie dobrowolności podlegania publicznym ubezpieczeniom społecznym przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą.

- Potrzeba uchwalenia ustawy wynika z konieczności uelastycznienia regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz dostosowania ich do realiów prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcjonujące obecnie rozwiązania, dotyczące ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców, są bowiem pod wieloma względami nieefektywne, a wynikające z nich obciążenia organizacyjne i finansowe (taki stan wynika z faktu, że fundamentalne zasady uregulowań ostały się, pomimo zapoczątkowanych zmian ustrojowych w 1989 r. w Polsce) stanowią istotną barierę w zakresie wykonywania działalności gospodarczej - twierdzą autorzy projektu ustawy.

Podatek PIT. Urząd Skarbowy wybierze najlepsze rozliczenie dla podatnika Podatek PIT. Urząd Skarbowy wybierze najlepsze rozliczenie dla podatnika

Dobrowolny ZUS zwiększy liczbę mikroprzedsiębiorców- Z całą pewnością dobrowolny ZUS wpłynąłby na zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorców. Pytanie, ilu z nich otworzyłoby działalności dobrowolnie, a ilu zostało niejako wypchniętych na działalność przez dążenie do obniżenia kosztów pracy i zjawisko fikcyjnego samozatrudnienia. Pamiętajmy, że konieczność opłacania składki ZUS znacząco zwiększa koszt pracodawcy związany z zatrudnieniem pracownika, a możliwość jego wyeliminowania z pewnością stanowiłoby kuszącą perspektywę - mówi adw. Paweł Rasmus z kancelarii Rasmus & Tachasiuk Adwokaci sp. p. - Jeśli zaś chodzi o samych przedsiębiorców, z jednej strony aktualne obciążenia świadczeniami są dla mikro i małych przedsiębiorców bardzo dużym obciążeniem, które czasami potrafi nawet niweczyć sens prowadzenia działalności. Mówiąc o biznesie w Polsce, czasem zapomniany, że to bardzo często małe podmioty, które nikogo nie zatrudniają i osiągają przychody na poziomie kilku tysięcy złotych miesięcznie. Dla nich comiesięczny obowiązek zapłaty składki ZUS to nierzadko największy wydatek.
Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Ulga dla biznesu czy ryzykowny pomysł? Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Ulga dla biznesu czy ryzykowny pomysł?

Według mecenasa Rasmusa brak konieczności ich opłacania mógłby, przynajmniej teoretycznie, uwolnić środki na inwestycje i pozytywnie wpłynąć na rozwój mikro przedsiębiorczości. Mowa tu przecież o pieniądzach, które rozsądnie zainwestowane, mogą przynieść pokaźne zyski w dłuższej perspektywie czasu.

Groźne zjawisko fikcyjnego samozatrudnieniaEkspert zawraca jednak uwagę na zjawisko fikcyjnego samozatrudnienia. Istnieje ryzyko, że pracodawcy naciskaliby na osoby, które wykonują na ich rzecz pracę, aby otwierali jednoosobowe działalności w celu zminimalizowania kosztów związanych z zatrudnieniem.

- Co więcej, nie ma żadnej gwarancji, że środki, które nie zostały zapłacone w ramach ZUS-u, zostaną przeznaczone w sposób, który pozwoli takiemu przedsiębiorcy we własnym zakresie sfinansować świadczenia opłacane dzisiaj przez ZUS. Może więc dojść do sytuacji, że osoby, które dziś wypiszą się z systemu ubezpieczeń społecznych, będą później potrzebowały wsparcia państwa w formie innej pomocy. Musimy wreszcie pamiętać, że ZUS ze składek wpłacanych dzisiaj utrzymuje aktualnych emerytów, a więc w razie gwałtownego spadku przychodów państwo będzie musiało środki na wypłatę świadczeń uzyskać od obywateli w inny sposób, np. w formie podatków. Może się więc okazać, że efektywnie korzyść dla osób, które zrezygnują z ZUS, będzie dużo mniejsza, niż się teraz wydaje, a koszty poniosą wszyscy podatnicy - tłumaczy Paweł Rasmus.
Podatki wielkich koncernów w Polsce będą publiczne Podatki wielkich koncernów w Polsce będą publiczne

Państwo poszuka nowego źródła finansowania emeryturWedług prawnika zasadnicza zmiana konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych, polegająca na rezygnacji z jego powszechności, na pewno zmusiłaby państwo do poszukiwania nowego źródła finansowania emerytur pod groźbą zapaści obecnego systemu ich wypłacania.

- Z perspektywy przedsiębiorców proponowana zmiana prawdopodobnie wiązałaby się również z nasiloną kontrolą organów państwa, czy dana osoba rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą, czy ma ona charakter fikcyjny, w celu przeciwdziałania ewentualnym patologiom - podsumowuje Rasmus. - Na marginesie warto dodać, że rezygnacja z powszechnego obowiązku ubezpieczeń społecznych z pewnością stworzyłaby pole do rozwoju przedsiębiorstw oferujących ubezpieczenia zawodowe, zdrowotne oraz emerytalne na rynku prywatnym, tak jak to ma miejsce w wielu krajach zachodnich. Być może wprowadzenie omawianej zmiany mogłoby stać się pierwszym krokiem na drodze transformacji systemu zabezpieczenia społecznego w kierunku znanym w wielu państwach Unii Europejskiej, gdzie posiadanie ubezpieczenia jest wprawdzie obowiązkowe, ale nie istnieje centralny państwowy zakład ubezpieczeń społecznych, a polisy wykupywane są w prywatnych firmach. Mógłby to być system zbliżony do obecnie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń komunikacyjnych - każdy posiadacz samochodu musi mieć polisę OC, a zakres i treść takiej polisy regulują przepisy ustawowe, jednak już wybór ubezpieczyciela spośród konkurencyjnych firm prywatnych jest indywidualną sprawą każdego zmotoryzowanego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (231)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Sławomir Kądziela

Od 2008 roku związany z rozwojem usług inżynierskich, serwisowych i informatycznych SESCOM SA...

Najczęściej czytane