• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat

Ekogmina 2023

EKOGMINA 2023 V Forum Praktyków to wyjątkowe wydarzenie branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan.

Konferencja EKOGMINA to wyjątkowe forum branżowe, które zostało stworzone jako platforma dla ekspertów i praktyków do wymiany wiedzy i doświadczeń w branży wod-kan. Do dyskusji zapraszamy przedstawicieli samorządów małych i średnich gmin, wodociągi, przedsiębiorców oraz wykonawców branży sanitarnej i odpadowej. Aktywnie wsłuchujemy się również w głosy płynące ze świata nauki, by jeszcze skuteczniej implementować nowoczesne rozwiązania.

Piąta edycja EKOGMINY odbędzie się w Gdańsku, w dniach 30-31 marca 2023 roku. Mottem przewodnim naszego spotkania jest Bezpieczeństwo ekologiczne gminy.
Dzień I
8:00 - rejestracja
9:00 - 17:00

Dzień II
10:05 - 14:00

PROGRAM SESJI PLENARNYCH - 30 marca
Lokalizacja: Hotel SADOVA, Gdańsk

8.00 - 9.00 Rejestracja Uczestników
9:00 - 9:30 Oficjalne rozpoczęcie Konferencji

SESJA 1 - Ochrona i bezpieczeństwo zasobów wodnych
9:35 - 9:50 Aspekty bezpośredniej ochrony infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (bezpieczeństwo
fizyczne i cyberbezieczeństwo) - Magdalena Markiewicz, SAUR Polska
9:50 - 10:05 Zmiany w zarządzaniu dostępem do usług wodno-kanalizacyjnych w wyniku
zagrożeń - dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
10:05 - 10:20 Bezpieczeństwo zasobów wody w warunkach ekstremalnych - Jurij Żerlicyn, dr
hab. Wolodymyr Kobyliński (Charków)
10:20 - 10:50 Strefy ochronne ujęć wody - tereny ochrony bezpośrednie i pośredniej oraz analizy
ryzyka - prof. Tomasz Heese, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
10:50 - 11:05 Alerty wodne. Ograniczenia w dostępności wody w gminie - jak temu zapobiegać? -
dr Sebastian Szklarek, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii
Nauk
11:05 - 11:20 Działanie rekultywacyjne na Zalewie Nowohuckim w celu pobudzenia terenów
rekreacyjnych - Hubert Kasprzak, ZZM Kraków
11:20 - 11:35 Temat i prelegenta poznamy wkrótce
11:35 - 12:00 DEBATA: Bezpieczeństwo dostaw wody

12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

SESJA 2 - GOZ w działalności wod-kan w aspekcie wodnym i energetycznym
12:35 - 12:50 Uwarunkowania prawne wykorzystania ścieków oczyszczonych w aspekcie
dyrektywy - Paweł Pełka, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;
Ministerstwo Infrastruktury
12:50 - 13:05 Wykorzystanie ścieków w oczyszczalni jako wody technologiczne - prof. Krzysztof
Czerwionka, Politechnika Gdańska
13:05 - 13:25 Wykorzystanie wód opadowych i ścieków oczyszczonych w gminie - dr inż. Ewa
Wojciechowska
13:20 - 13:50 Kierunki zmian podejścia gmin do zarządzania osadami i odpadami
biologicznymi - Marcin Chełstowski
13:50 - 14:05 Biogazownia jako efektywne wykorzystanie osadów po ściekowych - Mariusz
Pyzowski, Prezes ZK Siemiatycze
14:05 - 14:20 Temat i prelegenta poznamy wkrótce
14:20 - 14:45 DEBATA: Czas na energetykę rozproszoną w Gminach

14:45 - 15:30 Przerwa lunchowa

SESJA 3 - Zarządzanie i uwarunkowania finansowo-prawne bezpieczeństwem ekologicznym gminy
15:35 - 15:50 Kompetencje gmin w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego - dr
Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa Instytut Badawczy
15:50 - 16:05 Finansowanie "zielonych inwestycji" - środki publiczne - Prelegenta poznamy
wkrótce!
16:05 - 16:20 Temat i prelegenta poznamy wkrótce
16:20 - 16:50 DEBATA: Wyzwania dla gminy w finansowaniu proekologicznych
inwestycji. Podsumowanie sesji plenarnych
Moderator: dr inż. Andrzej Staniszewski, BIOPRO
19:00 - 22:00 Kolacja

PROGRAM SESJI PLENARNYCH - 31 marca
Lokalizacja: EKOFABRYKA, Wejherowo

9:00 - 10:00 Przejazd do Wejherowa

SESJA 4 - Zarządzanie Odorami w Zakładzie Komunalnym
10:05 - 10:20 Otwarcie sesji czwartej i prezentacja Ekofabryki przez Andrzeja Gorczyckiego
Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie
10:20 - 10:35 Substancje odorotwórcze oraz toksyczne uwalniane do środowiska z zakładów
przemysłowych - dr Michalina Bielawska ARMAG
10:35 - 10:50 Sposoby identyfikacji substancji chemicznych w powietrzu (elektroniczny nos) - dr
inż. Tomasz Majchrzak Wydział Chemiczny PG
10:50 - 11:05 Ograniczenie odorów poprzez zarządzanie segregacją odpadów - Andrzej
Krzyśków, proGEO
11:05 - 11:20 Jak zaprojektować skuteczną wentylację w Zakładzie Przetwarzania Odpadów -
kierunki projektowania wentylacji, odpylania, neutralizacji - Paweł Wodzyński, ProJet
11:20 - 11:35 Praktyczne i prawne aspekty kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska - Prelegenta
poznamy wkrótce!
11:35 - 11:50 Nowoczesne technologie odpylania - Adrian Marcinkiewicz
11:50 - 12:15 DEBATA: Czy należy bać się inwestycji związanych z oczyszczaniem
powietrza?
12:15 - 13:15 WIZYTA STUDYJNA na terenie Ekofabryki Wejherowo
13:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:00 Powrót do Gdańska
maj 17-18

środa - czwartek, godz. 09:30

Gdańsk lub Online
bilety 990 - 1150 zł

Opinie

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Kinga Stawicka

Dyrektor Sprzedaży Krajowej w firmie Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub - wiodącego producenta i...