• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Energa nie chce mediacji z akcjonariuszami. Spółka zniknie z GPW

Robert Kiewlicz
17 września 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Energa nie chce mediować z mniejszościowymi akcjonariuszami w sprawie wycofania spółki z giełdy. Sprawą zajmie się sąd. Energa nie chce mediować z mniejszościowymi akcjonariuszami w sprawie wycofania spółki z giełdy. Sprawą zajmie się sąd.

Nie będzie podwyższenia ceny wykupu akcji Energa SA. Nie będzie też mediacji w sprawie wycofania Energi z Giełdy Papierów Wartościowych. Jak informuje "Rzeczpospolita", spółka nie rozpoczęła mediacji z akcjonariuszami mniejszościowymi, jakie zlecił jej sąd. Energa nie porozumiała się też z akcjonariuszami z inicjatywy "Pokażmy siłę inwestorów Energa" dotyczącej podwyższenia wykupu akcji Energi. Strony czekają na rozpoczęcie procesu sądowego.Wycofanie Energi z giełdy to:

Wezwanie na sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Energi rozpoczęło się 9 października i trwało do 20 listopada 2020 r. Ich cena została ustalona na tym samym poziomie co w przypadku pierwszego wezwania, czyli 8,35 zł za akcję. Jednocześnie PKN Orlen podjął działania zmierzające do wycofania Energi z Giełdy Papierów Wartościowych. Jak tłumaczył koncern z Płocka - ma to na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Energi w ramach Grupy Orlen. W październiku 2020 r. zgodę na delisting wydało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi.

Akcjonariusze nie chcą wycofania Energi z GPWZ takim działaniem nie zgadzają się mniejszościowi akcjonariusze Energa SA. W grudniu 2020 r. Energa poinformowała, że Sąd Okręgowy w Gdańsku zabezpieczył roszczenia akcjonariuszy o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały dotyczącej wycofania z obrotu giełdowego 269,1 mln akcji spółki. Sprzeciwy do uchwały zgłosiło kilkunastu akcjonariuszy, m.in.: pełnomocnicy Metlife OFE i Aviva OFE oraz osoby fizyczne.

Ceny energii będą rosły. W 2022 r. będą kolejne podwyżkiSkutkiem postanowienia było wstrzymanie wykonalności uchwały. Sąd zmienił jednak to postanowienie. Uzależniono jego wykonanie od złożenia przez powodów kaucji w kwocie 1 360 326,23 zł na zabezpieczenie roszczeń spółki powstałych w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu. Pierwsza rozprawa będzie miała miejsce jeszcze w 2021 r.

Postępowanie KNF w sprawie Energa SAW styczniu 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie zgody na wycofanie akcji Energi z obrotu na warszawskiej giełdzie. W uzasadnieniu postanowienia Komisja Nadzoru Finansowego podała jako podstawę prawną zawieszenia postępowania oraz wskazała, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od wcześniejszego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd.

NIK i prokuratura zajmą się EnergąJak informuje "Rzeczpospolita", Energa pierwszej rozprawy spodziewa się w tym roku, zaraz po zakończeniu wymiany pism procesowych między stronami. Stoi na stanowisku, że pozwy o uchylenie lub wstrzymanie uchwały o wycofaniu jej akcji z GPW są bezzasadne.

Wyniki Energi za 2020 r. Strata 444 mln złInwestorzy mniejszościowi spółki chcą, aby przejęciem Energi zajęła się Najwyższa Izba Kontroli oraz prokuratura. Inwestorzy skupieni w inicjatywie "Pokażmy siłę inwestorów Energa" mają zamiar wystosować pismo do NIK oraz prokuratora generalnego dotyczące wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie procesu przejęcia Energi.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (116)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Kinga Stawicka

Dyrektor Sprzedaży Krajowej w firmie Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub - wiodącego producenta i...

Najczęściej czytane