• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

Europejski Kongres Finansowy 2022

Początki Europejskiego Kongresu Finansowego wiązały się z pilną potrzebą dyskusji o tym, jak wyjść z kryzysu finansowego końca pierwszej dekady XXIw. i jak zapobiegać podobnym kryzysom w przyszłości. W kolejnych latach EKF koncentrował się na debacie o innowacyjnej i bezpiecznej przyszłości sektora finansowego, zapewniającej stabilność finansowego systemu i zrównoważony rozwój gospodarki.

Po dziesięciu latach pandemia znów wymusiła dyskusję o roli i kondycji sektora w czasach niepewności oraz o odpowiedzialnych finansach w nowej kryzysowej rzeczywistości.W tym roku, w obliczu militarnej agresji Rosji u granic UE nadszedł czas, by EKF dyskutował o finansach dla wartości, dla wolności, demokracji i międzynarodowej solidarności.

PROGRAMTematy związane z ryzykiem wojny, konsekwencjami sankcji oraz koniecznością odbudowy zrujnowanej wojną gospodarki Ukrainy będą przewijały się w wielu sesjach kongresowych poświęconych zagadnieniom takim jak cyberbezpieczeństwo i rozwój technologii w finansach, szeroki wachlarz problematyki ESG czy wyzwań związanych z rosnącą inflacją. Na Kongresie gościć będziemy przedstawicieli władz finansowych Ukrainy oraz instytucji finansowych i rozwojowych z demokratycznego świata oraz wielu krajowych i zagranicznych ekspertów.

Główne obszary tematyczne tegorocznej, dwunastej edycji Kongresu obejmą m.in.:
- wiarygodność PLN i stabilność systemu finansowego
- wyzwania w dobie wysokiej inflacji i niepewnego wzrostu
- odpowiedzialne wdrażanie ESG
- cyberbezpieczeństwo i wyzwania cyfryzacji
- stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych i atrakcyjności rynku kapitałowego
- relacje pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami.

Ostatniego dnia Kongresu odbędą się trzy, tradycyjne już, debaty:
- okrągły stół - makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla sektora finansowego
- okrągły stół ryzyka bankowego
- okrągły stół - mapa wyzwań technologicznych dla sektora finansowego, których zwieńczeniem będzie debata prezesów największych polskich banków - mapa wyzwań przed sektorem bankowym.

Jak co roku wymiernym, praktycystycznym efektem obrad Kongresu będą rekomendacje dotyczące stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego Polski i UE.

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    3650 zł
Cena Standard 3 650 PLN + 23% VAT

Opinie

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Maciej Dobrzyniecki

Od roku 1994 jest członkiem Business Centre Club i pełni funkcję wiceprezesa. Jest ponadto...