• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Europejski Kongres Finansowy 2023

Projekt Europejski Kongres Finansowy realizowany jest we współpracy ze Współorganizatorami i przy zaangażowaniu Partnerów. Są wśród nich instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, renomowane firmy i instytucje finansowe i niefinansowe.

Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce.


Kongres oferuje platformę nieskrępowanej debaty na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowania rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Uczestnikami EKF są prezesi wiodących instytucji finansowych, polscy i zagraniczni politycy kształtujący politykę gospodarczą, uznani makroekonomiści i menedżerowie najwyższych szczebli z sektorów bankowości i rynku kapitałowego, ubezpieczeń, konsultingowego i prawnego, innowacji i IT, a także eksperci ze środowisk naukowych.

EKF powstał w 2010 roku w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy, by szukać rozwiązań problemów sektora bankowego i publicznego. Obecna kumulacja zagrożeń kryzysowych w światowej gospodarce, niestabilność geopolityczna i załamanie globalizacji nie są zjawiskiem krótkoterminowym. Czeka nas co najmniej dekada zawirowań, w czasie której kraje i podmioty biznesowe będą starały się kształtować nowe gospodarcze strategie. A to wszystko w obliczu koniecznej transformacji energetycznej i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W Polsce i całej Unii Europejskiej niezbędne jest podjęcie decyzji determinujących nasze miejsce w przyszłym światowym porządku gospodarczym. Stojąc u progu nowej ery, musimy zdefiniować nowe cele i narzędzia do ich realizacji. Ambicją Kongresu jest rekomendowanie praktycznych rozwiązań w obszarach najważniejszych dla wspólnego rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski.

ProgramHasłem przewodnim tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego będzie wiarygodność w czasach kryzysu zaufania. Podczas trzech dni Kongresu w debatach i wystąpieniach poruszymy kilkadziesiąt tematów. Wiodącymi obszarami tematycznymi Kongresu będą m.in.: nowy porządek na świecie, w Europie i w Polsce, nowy ład w sektorze finansowym oraz nowe technologie w finansach.

Opinie

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Maciej Dobrzyniecki

Od roku 1994 jest członkiem Business Centre Club i pełni funkcję wiceprezesa. Jest ponadto...