• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Fuzja Lotos-Orlen. Burza wokół umowy społecznej z Solidarnością

Robert Kiewlicz
21 grudnia 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
aktualizacja: godz. 14:17 (21 grudnia 2021)
Umowa społeczna podpisana przez przedstawicieli NSZZ "Solidarność" oraz PKN Orlen, Lotos i PGNiG wywołała niezadowolenie reszty central związkowych. Umowa społeczna podpisana przez przedstawicieli NSZZ "Solidarność" oraz PKN Orlen, Lotos i PGNiG wywołała niezadowolenie reszty central związkowych.

Związkowcy i pracownicy zaskoczeni podpisaniem umowy społecznej związanej z konsolidacją Orlenu, Lotosu i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Umowę podpisano pomiędzy NSZZ "Solidarność" a szefami poszczególnych spółek: Danielem Obajtkiem (PKN Orlen), Zofią Paryłą (Grupa Lotos) i Pawłem Majewskim (PGNiG). Jak twierdzą związkowcy, pozostałe organizacje związkowe skupiają o wiele więcej członków niż "Solidarność". Zarząd Lotosu zapewnia, że spółka jest otwarta na dialog z pozostałymi centralami związkowymi.Gwarancje zatrudnienia w Grupie Lotos
AKTUALIZACJA, godz. 14:17
: Oburzenie podpisaniem porozumienia tylko z jedną z central związkowych wyraziła też Krajowa Komisja NSZZ "Solidarność" '80.

- Podpisanie tego dokumentu bez obecności wszystkich organizacji reprezentatywnych, w rozumieniu przepisów prawa, doprowadziło do tego stanu rzeczy, że proces konsolidacji odbywać się będzie w atmosferze niepokoju, braku wzajemnej współpracy i poszanowania praw pracowniczych - twierdzi Marek Mnich, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" '80. - Mając na uwadze zasady równego traktowania w zatrudnieniu wszystkich stron zainteresowanych pozytywnym zakończeniem procesu konsolidacji spółek paliwowo-gazowych, uważamy, że został wykonany duży krok wstecz w dążeniu do osiągnięcia celu w postaci stworzenia multienergetycznego potentata na rynku europejskim.

Jak oceniasz szanse rozwojowe rafinerii po przejęciu przez Orlen?

W związku z procesem łączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG podpisano umowę społeczną pomiędzy Krajowym Sekretariatem Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność", w tym organizacjami zakładowymi działającymi w tych koncernach oraz prezesami poszczególnych firm. Patronami porozumienia są wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz szef "Solidarności" Piotr Duda.

Związkowcy i pracownicy zaskoczeni porozumieniem- Partnerzy społeczni po stronie pracodawcy nie uchylają się od dialogu. Odbywa się on cyklicznie na poziomie wewnątrzzakładowym. Związki zawodowe są regularnie informowane o poszczególnych etapach procesu łączenia z PKN Orlen. Podpisane 14 grudnia 2021 r. porozumienie ma natomiast charakter ponadzakładowy. Zważywszy na to doświadczenie, spółka jest otwarta na dialog z pozostałymi centralami związkowymi - zapewniają przedstawiciele Grupy Lotos.
Jak poinformował Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, dialog ze stroną społeczną to priorytet przy budowie silnego koncernu multienergetycznego. Porozumienie pomiędzy: PKN Orlen, Lotosem i PGNiG z udziałem resortu aktywów państwowych i NSZZ "Solidarność" da impuls do wypracowania gwarancji warunków pracy wspólnie ze wszystkimi organizacjami związkowymi.

Jaka przyszłość czeka pracowników Lotosu po fuzji z PKN Orlen?Innego zdania są pozostałe organizacje związkowe.

- Fakt podpisania tego porozumienia jest dla nas ogromnie negatywnym zaskoczeniem. Nikt - ani przedstawiciele spółek - pracodawców, ani przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych - nie poinformował organizacji nieprzynależących do Forum o zamiarach prowadzenia rozmów ze stroną społeczną w zakresie objętym przedmiotowym porozumieniem - twierdzi Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. - Nikt też nie informował o terminie i formule spotkania mającego za przedmiot prowadzenie rozmów w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowniczych. Z niezrozumiałych dla nas przyczyn zarządy: PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG oraz MAP prowadziły rozmowy z przedstawicielami wyłącznie jednej centrali związkowej.

Porozumienie społeczne tylko z jedną centralą związkowąZwiązkowcy zaznaczają, że odbiór takich działań przez samych pracowników konsolidowanych spółek jest bardzo negatywny.

Inwestycja za ponad 1,4 mld zł. Lotos stawia na nowe produkty- Na jakiej podstawie prawnej prowadzi się rozmowy tylko z przedstawicielami "Solidarności", która nie posiada żadnego mandatu do reprezentacji wszystkich pracowników konsolidowanych spółek - pyta Gardias. - Bezspornym pozostaje fakt, że pozostałe organizacje (FZZ i OPZZ) skupiają zdecydowanie więcej członków aniżeli organizacje wchodzące w skład NSZZ "Solidarność". Należy w tym miejscu zadać pytanie o realne intencje interesariuszy porozumienia.

Konsolidacja PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiGPrzypomnijmy, że w połowie października 2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Lotos przyjęło wszystkie projekty uchwał dotyczących planowanej fuzji z PKN Orlen. Oznacza to warunkową zgodę na sprzedaż części aktywów Grupy Lotos. Zgody akcjonariuszy były niezbędne, aby spełnić środki zaradcze Komisji Europejskiej dotyczące fuzji Lotosu z PKN Orlen. Akcjonariusze Lotosu zdecydowali m.in. o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Lotos na rzecz Lotos Asfalt.

Wydobycie ze złoża Yme znów wstrzymane. Kilka tygodni po uruchomieniuNatomiast w listopadzie 2021 r. Orlen otrzymał zgodę od Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu na realizację warunków zaradczych, które spółka zobowiązana jest zrealizować w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos. Nowy termin został wyznaczony na 14 stycznia 2022 r.

KE już trzeci raz wydłuża czas na spełnienie warunków do połączenia Orlenu z Lotosem. W sierpniu 2021 r. KE wydłużyła termin na realizację środków zaradczych w ramach przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos do 14 listopada 2021 r. Początkowo termin wykonania zobowiązań nałożonych w 2020 r. przez KE na Orlen i Lotos mijał 14 lipca 2021 r.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (128)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Kinga Stawicka

Dyrektor Sprzedaży Krajowej w firmie Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub - wiodącego producenta i...

Najczęściej czytane