• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Gala Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy

 • piątek, 15 września 2023
 • Lokalizacja
  Gdańsk
 • Bilety
  na zaproszenie

Gryf Gospodarczy to nagroda dla pomorskich firm, które wyznaczają nowe trendy i pożądane kierunki gospodarcze, przyczyniając się tym samym do rozwoju całego regionu. Innowacyjne rozwiązania, dbałość o klimat i lokalne środowisko, czy wysoka kultura organizacyjna to tylko niektóre z atutów, które są szczególnie doceniane przez kapitułę konkursową.

Gryf Gospodarczy jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić firmy, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego województwa, promują swoją działalnością Pomorskie na arenie krajowej i międzynarodowej oraz mogą być wzorem i inspiracją dla innych firm. Gryf Gospodarzy to nie tylko prestiżowa statuetka, ale przede wszystkim możliwość zaprezentowania swojej działalności, a także okazja do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. Finaliści konkursu są też wielokrotnie nominowani do innych renomowanych nagród gospodarczych.

W tym roku zachęcamy do udziału w nowej kategorii - Lider Zarządzania Różnorodnością. Poza standardowymi kategoriami jak eksport, inwestycje czy innowacje, chcemy także wyróżnić podmioty dbające o równościowe, włączające środowisko pracy, dostrzegające potencjał i wartość w zróżnicowaniu zespołu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca 2023 r. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które mają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kategorie
Lider innowacji - nagradzane będą firmy wprowadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.
Lider eksportu - kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową, a pod uwagę brana będzie nie tylko wielkość eksportu, a przede wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu.
Lider inwestycji - skierowana do przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjna wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia.
Lider zarządzania różnorodnością - skierowana jest do przedsiębiorstw, które dostrzegają i doceniają wartość różnorodności w swoich zespołach oraz kreują środowisko otwarte na różnorodność, podejmując działania wspierające różnorodność i inkluzywność.
Pomorski start-up - skierowana jest do przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania oraz społeczną i biznesową wartością start-upa.
Lider rozwoju kompetencji - skierowana jest do przedsiębiorstw, które dostrzegają
potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności pracowników zgodnie z ideą
uczenia się przez całe życie.
Lider zielonej transformacji - nagroda skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadzają systemowe rozwiązania w procesie produkcji lub organizacji, w realny sposób minimalizujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.
Kapituła przyzna też statuetkę Gryfa Gospodarczego w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom - konkursie prowadzonym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, od kilku lat połączonym z konkursem o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy. Media i instytucje patronujące dodatkowo mogą przyznać jednemu z uczestników konkursu Gryfa Medialnego.


Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy (https://www.gryfgospodarczy.pl )

Zapraszamy również do obserwowania profili konkursu na LinkedIn i Facebooku.

Wyniki poznamy na gali wręczenia nagród, która odbędzie się we wrześniu 2023 r.
Partnerem merytorycznym konkursu jest jedna z wiodących na świecie korporacji doradczych PwC, która przygotowuje rekomendacje dla kapituły konkursowej. Partnerami konkursu jest także Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Wojewódzki Urząd Pracy w
Gdańsku.

Organizacja konkursu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu sponsora głównego - mBank SA, a także sponsora - Olivii Centre.

Opinie

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Adam Kabat

Dyrektor operacyjny SESCOM (nadzoruje realizację kontraktów). Magister Inżynier Elektrotechniki...