• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ludzie biznesu

Grzegorz Szatkowski

Grzegorz Szatkowski

Wiceprezes Zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA i Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA od początku funkcjonowania obu spółek. W obu odpowiada za obszary finansów i organizacji. Jest członkiem Komitetu ds. Audytu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Został również odznaczony Medalem PIU „Zasłużony dla Ubezpieczeń”.

Nasze artykuły
Osoba związana z firmą

Moim zdaniem

Ważne adresy

Ludzie biznesu

Ewa Sowińska

Partner ESO Audit i Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wcześniej Członek Zarządu...