Gwarancje zatrudnienia w Grupie Lotos. Porozumienie ze związkami zawodowymi

Najnowszy artukuł na ten temat Cztery nowe koncesje Lotosu w Norwegii
Zarząd Grupy Lotos oraz przedstawiciele związków zawodowych uzgodnili treść porozumienia zabezpieczającego pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową.
Zarząd Grupy Lotos oraz przedstawiciele związków zawodowych uzgodnili treść porozumienia zabezpieczającego pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową. mat.prasowe

36-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy to najważniejsze punkty podpisanego we wtorek, w Gdańsku porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem Grupy Lotos. Zapisy porozumienia dotyczą pracowników spółek wychodzących poza Grupę Kapitałową Lotos, tj. spółek: Lotos Paliwa, Lotos Infrastruktura, Lotos Terminale, RCEkoenergia, Lotos Biopaliwa, Lotos-Air BP Polska oraz południowych oddziałów spółki Lotos Asfalt. Podpisanie porozumienia jest jednym z elementów przygotowania do połączenia Grupy Lotos z PKN Orlen.Co sądzisz o gwarancjach dla pracowników Grupy Lotos?

Zobacz wyniki (569)
Dodatkowo strony wynegocjowały zabezpieczenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, warunki kontynuacji dotychczasowych świadczeń socjalnych oraz zasady realizacji praw reprezentacji pracowników u pracodawcy.

Ważnym elementem jest także jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacone w dniu zbycia aktywów w jednakowej wysokości wszystkim pracownikom spółek wychodzących poza koncern multienergetyczny, którzy na dzień podpisania porozumienia będą posiadali co najmniej roczny staż pracy. Dokument przejdzie teraz jeszcze ścieżkę korporacyjną.

Gwarancje zatrudnienia dla pracowników Grupy LotosZapisy porozumienia dotyczą pracowników spółek wychodzących poza Grupą Kapitałową Lotos, tj. spółek: Lotos Paliwa, Lotos Infrastruktura, Lotos Terminale, RCEkoenergia, Lotos Biopaliwa, Lotos-Air BP Polska oraz południowych oddziałów spółki Lotos Asfalt. Aktywa te przejdą do inwestorów, których poznamy po 14 listopada 2021 r., czyli po tym, jak PKN Orlen przedstawi Komisji Europejskiej komplet dokumentów związanych z realizacją środków zaradczych. Zgodnie z deklaracjami płockiego koncernu, rozmowy prowadzone są z takimi podmiotami, które chcą inwestować w rozwój tych aktywów, a nie mają zamiaru ich zamknięcia.

Inwestycja za ponad 1,4 mld zł. Lotos stawia na nowe produktyCoraz bliżej połączenia Lotosu z OrlenemPrzypomnijmy, że w połowie października 2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Lotos przyjęło wszystkie projekty uchwał dotyczących planowanej fuzji z PKN Orlen. Oznacza to warunkową zgodę na sprzedaż części aktywów Grupy Lotos. Zgody akcjonariuszy były niezbędne, aby spełnić środki zaradcze Komisji Europejskiej dotyczące fuzji Lotosu z PKN Orlen. Akcjonariusze Lotosu zdecydowali m.in. o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Lotos na rzecz Lotos Asfalt.

Jaka przyszłość czeka pracowników Lotosu po fuzji z PKN Orlen?Ostateczną zgodę na koncentrację Grupy Lotos z PKN Orlen akcjonariusze muszą wyrazić na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Inwestor dla gdańskiej rafinerii już w listopadzieWedług zapowiedzi władz Orlenu do 14 listopada 2021 r. spółka dostarczy Komisji Europejskiej wszystkie dokumenty dotyczące spełnienia środków zaradczych. W listopadzie 2021 r. znany ma być też partner, który ma przejąć 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu. W lipcu 2021 r. Komisja Europejska wydłużyła termin na realizację środków zaradczych w ramach przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos do 14 listopada 2021 r. Początkowo termin wykonania zobowiązań nałożonych w 2020 r. przez KE na Orlen i Lotos mijał 14 lipca 2021 r

Opinie wybrane


wszystkie opinie (107)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Ludzie biznesu

Maciej Dobrzyniecki

Od roku 1994 jest członkiem Business Centre Club i pełni funkcję wiceprezesa. Jest ponadto...