stat

Jak prawidłowo policzyć premię?

Kwota podana w relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą stanowi kwotę brutto - jeśli oczywiście wyraźnie nie zastrzeżono inaczej.
Kwota podana w relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą stanowi kwotę brutto - jeśli oczywiście wyraźnie nie zastrzeżono inaczej. fot. 123rf / Antonio Diaz
Premia od sprzedaży stanowi znaczną część wypłaty wielu pracowników. Jak prawidłowo ją obliczyć?

Proszę o informację, jak prawidłowo wyliczać prowizje. Mam ustalone progi procentowe od sprzedaży, np. powyżej 30 tys. zł netto mam otrzymać 5 proc. tej kwoty. Ile wyniesie moja prowizja? 30 tys. zł x 5 proc. czyli 1575 zł netto na konto? Czy 1575 zł minus podatek, czyli 1075 zł netto? W umowie nie mam żadnych zapisów dotyczących premii, oprócz tego, że będę otrzymywać premię uznaniową.
Na pytanie odpowiada Andrzej Fortuna - radca prawny z kancelarii Radcy Prawnego Fortuna.

Andrzej Fortuna, radca prawny
Andrzej Fortuna, radca prawny
W niniejszej sprawie, jak wynika z zapytania czytelnika, mamy do czynienia z konkretnie ustaloną prowizją o charakterze roszczeniowym, a nie uznaniowym. To oznacza, że w razie spełnienia przez pracownika przesłanek uzyskania prowizji - pracownik posiada roszczenie o jej wypłatę. Konkretne zasady ukształtowania takiego składnika wynagrodzenia nie wynikają wprost z przepisów prawa pracy - ale wynikać one mogą z umowy o pracę (w tym aneksów do niej) albo z wewnętrznych aktów obowiązujących u pracodawcy (np. regulaminów wynagradzania, premiowania). Zatem w tychże dokumentach w pierwszej kolejności należy poszukiwać reguł związanych ze sposobem kalkulowania prowizji.

Jeśli takie reguły nie zostały w żaden sposób pomiędzy pracodawcą a pracownikiem ustalone, a tylko wskazano progi procentowe - uznać należy, iż równowartość 5 proc. od wartości sprzedaży stanowi kwotę brutto.

Prawo pracy posługuje się bowiem pojęciem wynagrodzenia za pracę jako takiego - natomiast pojęcia wynagrodzenia netto i brutto są pojęciami używanymi potocznie i oznaczają - odpowiednio - kwotę uzyskiwaną "na rękę" przez pracownika po dokonanych przez pracodawcę obligatoryjnych potrąceniach oraz kwotę przed takimi publicznoprawnymi potrąceniami. Ustalić zatem należy, kto ponosi ciężar finansowy takich publicznoprawnych obciążeń.

W myśl art. z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. "każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie". Powyższy przepis stanowi źródło istotnej reguły prawa podatkowego, mianowicie zasady powszechności opodatkowania. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady obligatoryjnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody z tytułu stosunku pracy - w tym wszelkie premie i prowizje. Podatnikiem, a więc osobą zobowiązaną do poniesienia ciężaru podatku, jest w tym zakresie pracownik. Co prawda, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to pracodawca dokonuje wpłacenia zaliczek na podatek za swoich pracowników - czyni to jednak z kwot, jakie pracownicy u niego zarobili. Tym samym zaliczki na podatek stanowią cześć wynagrodzenia pracownika.

Czy dostajesz jakieś dodatki do wynagrodzenia?

tak, prowizję od sprzedaży 16%
tak, premie przydzielane przez pracodawcę 37%
tak, inne dodatki ustalone przez pracodawcę 17%
nie, dostaję tylko ustaloną wcześniej kwotę 30%
zakończona Łącznie głosów: 226
Analogicznie sprawa wygląda w zakresie ubezpieczeń społecznych kalkulowanych od wynagrodzenia - w zakresie, w jakim składki są finansowane przez pracownika. Wynagrodzenie to bowiem podlega obligatoryjnemu oskładkowaniu, przy czym ustawa wskazuje, że część składek na ubezpieczenia społeczne pracownika finansowana jest przez pracownika, a część przez pracodawcę. Skoro zatem pracodawca, potrącając z wynagrodzenia pracownika składki, realizuje obowiązek pracownika do finansowania części obciążenia składkowego - analogicznie należy uznać, że tak potrącana część wypłacanej kwoty także jest częścią wynagrodzenia pracowniczego.

Powyższe znajduje pełne odzwierciedlenie w orzecznictwie (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2001 r., sygn. III ZP 13/01).

Tym samym kwota podana w relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą stanowi kwotę brutto - jeśli oczywiście wyraźnie nie zastrzeżono inaczej.

Więcej porad prawnych


Zatem, podsumowując - prowizja czytelnika przekazana na jego rachunek bankowy wyniesie tutaj wartość niższą, pomniejszoną o potrącenie zaliczek na podatek i obowiązkowych składek na ubezpieczenia.

Opinie (22) 1 zablokowana

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Łukasz Żelewski

Prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza od 2007 roku. Wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora...