Kto odpowiada za ochronę danych osobowych, gdy pracujemy zdalnie?

Kto ponosi odpowiedzialność za ewentualny wyciek danych gdy pracujemy zdalnie?
Kto ponosi odpowiedzialność za ewentualny wyciek danych gdy pracujemy zdalnie? fot. 123rf / undrey

Walka z pandemią, w tym wprowadzenie pracy zdalnej, w żadnym wypadku nie zwalnia administratora danych czy podmiotu przetwarzającego dane osobowe, a więc pracodawcy z obowiązku zapewnienia należytej ochrony tychże danych. Dzieje się tak, choć pracownicy pracują u siebie w domu. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że reguły i obowiązki leżące po stronie pracodawcy nie oznaczają, że pracownik jest wolny od obowiązków.- Pracuję w księgowości i mam do czynienia z dokumentami, które zawierają także dane osobowe. Na czas epidemii pracujemy zdalnie. Część dokumentów mam u siebie w domu, mam też służbowy komputer. Przeszłam w pracy szkolenia odnośnie ochrony danych osobowych. Jednak czy te wszystkie obostrzenia dotyczące przechowywania dokumentów, danych w komputerze powinny być spełnione także w domu, który na chwilę stał się biurem? Kto ponosi odpowiedzialność za ewentualny wyciek danych - ja czy jednak pracodawca? - pyta czytelniczka.   
 

Porady prawne w serwisie PracaNa pytanie odpowiada Andrzej Fortuna - radca prawny z kancelarii Radcy Prawnego Fortuna.

Andrzej Fortuna, radca prawny
Andrzej Fortuna, radca prawny
Kwestia ochrony danych osobowych w czasie pracy zdalnej realizowanej w związku z pandemią koronawirusa była przedmiotem rozważań zarówno Europejskiej Rady Ochrony Danych, jak i Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednoznacznie potwierdzono, że walka z pandemią, w tym wprowadzenie pracy zdalnej, w żadnym wypadku nie zwalnia administratora danych czy podmiotu przetwarzającego dane osobowe (a więc pracodawcy) z obowiązku zapewnienia należytej ochrony tychże danych.

W czasie pracy zdalnej aktualne pozostają zatem wszelkie zasady przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe winny więc być przetwarzane w konkretnych i wyraźnych celach, w zakresie niezbędnym do ich osiągnięcia oraz przez czas niezbędny dla realizacji tych celów. Przede wszystkim jednak - dane powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym.

Odpowiedzialność za te dane i ich należyte zabezpieczenie nadal ponosi pracodawca - najczęściej jako administrator danych osobowych czy też procesor przetwarzający dane osobowe. Fakt, że praca jest wykonywana zdalnie - nie przerzuca automatycznie ryzyka na pracownika, wykonującego czynności na danych osobowych w ramach pracy świadczonej poza zakładem pracy.

Pracodawca winien przede wszystkim zweryfikować obowiązujące u niego procedury, mające na celu ochronę danych osobowych - czy w związku ze zmianą formuły wykonywania pracy nie należy ich zmodyfikować, dopasowując do nowej rzeczywistości. Pracodawca winien wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tym przepisem narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Pracownik może korzystać z narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę - ale tylko pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Co więcej przywołana regulacja jednoznacznie stanowi, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.

Tym samym pracodawca decydując się na polecenie pracownikowi wykonywania pracy zdalnej- powinien po pierwsze dokonać analizy, czy - uwzględniając warunki leżące po stronie pracownika - jest to możliwe i bezpieczne, po drugie - winien wprowadzić pracownika w odpowiednie procedury zabezpieczania danych, jak również wyposażyć pracownika w niezbędne narzędzia lub zbadać, jakie możliwości w tym zakresie posiada pracownik - w tym w szczególności możliwości co do przechowywania i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i innych informacji.

Przepisy tej treści wprowadzone zostały, co prawda, dopiero na koniec czerwca br. (a więc gdy powoli znoszono, spowodowane epidemią, ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym) - początkowo przepis mówił jedynie ogólnie o prawie polecenia pracownikom wykonywania pracy zdalnej. Nie zmienia to jednak faktu, że wcześniej także pracodawca ponosił na ogólnych zasadach odpowiedzialność za zorganizowanie pracownikowi właściwych warunków pracy.

Do obowiązków pracodawcy - niezależnie od tego, czy chodzi o pracę zdalną, czy tez na miejscu - należy również zobowiązanie pracowników do zgłaszania każdego incydentu związanego z naruszeniem ochrony danych, ponieważ administrator ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu.

Na szczególną uwagę zasługuje także kwestia wykorzystywania dokumentacji papierowej podczas pracy zdalnej. W tym zakresie wypowiedział się Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazując, że korzystanie z dokumentacji papierowej - a w szczególności praca na oryginałach dokumentów (a nie ich kopiach, w tym kopiach zanonimizowanych)- powinna odbywać się tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy pracodawca nie udostępnia i nie może udostępnić dokumentów w sposób elektroniczny. Wynoszenie dokumentacji poza zakład pracy i przechowywanie jej przez pracownika może być dokonywane jedynie za zgodą pracodawcy i w określony przez niego sposób. Procedury stworzone przez pracodawcę w tym zakresie w szczególności winny określać m.in. sposób ewidencjonowania wynoszonych dokumentów, sposób ich przenoszenia i przechowywania w bezpieczny sposób (zamknięte aktówki, szafy, itp.), ale także i sposób ewentualnego niszczenia danych.

Obowiązują tutaj także ogólne zasady przewidziane w art. 3 ww. ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - a więc praca zdalna z wykorzystaniem papierowych dokumentów może być polecona, jeśli pracownik posiada odpowiednie możliwości, w tym np. lokalowe celem zapewnienia bezpieczeństwa danych, a pracodawca zapewnił pracownikowi niezbędne narzędzia lub narzędzia posiadane przez pracownika umożliwiają pełne wywiązanie się z obowiązków należytej ochrony danych.

Niemniej należy także wyraźnie zaznaczyć, że powyższe reguły i obowiązki leżące po stronie pracodawcy nie oznaczają, że pracownik jest wolny od obowiązków. Przede wszystkim bowiem pracownik winien bezwzględnie przestrzegać procedur ustalonych przez pracodawcę - procedury te najczęściej odnoszą się do szyfrowania danych czy kontroli dostępu do sprzętu, obowiązku korzystania jedynie z narzędzi służbowych, ewentualnie zatwierdzonych przez pracodawcę, obowiązku zorganizowania stanowiska pracy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do przetwarzanych informacji, zakazu instalowania niepewnych programów czy aplikacji na sprzęcie używanym do przetwarzania danych, właściwa archiwizacja lub usuwanie zapisu niepotrzebnych danych. Nieprzestrzeganie tychże obowiązków i procedur może skutkować odpowiedzialnością pracownika względem pracodawcy - czy to odszkodowawczą, czy to dyscyplinarną, czy też wiązać się z podjęciem przez pracodawcę decyzji o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracą. Oczywiście, zastosowanie tychże sankcji musiałoby być poprzedzone analizą konkretnych okoliczności danej sprawy. W skrajnych sytuacjach - w szczególności związanych z celowym wykorzystaniem niejawnych informacji - nie jest również wykluczona odpowiedzialność karna pracownika.

Podsumowując - epidemia absolutnie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad związanych z zapewnieniem należytej ochrony danych osobowych, a wręcz niekiedy wymusza konieczność stosowania dodatkowych środków ostrożności i stworzenia dodatkowych procedur. To pracodawca odpowiada za stworzenie właściwych warunków do należytego zabezpieczenia danych i ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w tym zakresie. Natomiast pracownik zasadniczo odpowiada względem pracodawcy - jeśli pomimo stworzenia mu odpowiednich warunków i określenia procedur - nie dopełnił obowiązków w zakresie ochrony danych.

Opinie (26) 5 zablokowanych

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Zbigniew Canowiecki

Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej....