stat

Lotos uzupełnia zarząd. Nowi wiceprezesi w spółce

Najnowszy artukuł na ten temat

Zastrzeżenia wobec przejęcia Lotosu. Decyzja Komisji Europejskiej

Trwają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji Grupy Lotos.
Trwają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji Grupy Lotos. fot. Wojtek Jakubowski /Fotokombinat/KFP

Rozpoczęły się rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi kandydatami na nowych wiceprezesów Grupy Lotos. Do obsadzenia są stanowiska: wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji. To efekt nagłego odwołania na początku lipca 2019 roku ze składu zarządu Lotosu Patryka DemskiegoRoberta Sobkówa.AKTUALIZACJA godz.7.31: Rada Nadzorcza Grupy Lotos w ekspresowym tempie powołała do składu zarządu spółki X kadencji (z dniem 25 lipca 2019 roku): Zofię Marię Paryłę na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych oraz Mariana Romana Krzemińskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. Inwestycji i Innowacji.

Zofia Paryła jest absolwentem Executive Master of Business Administration (MBA), Apsley Business London, Collegium Humanum & Szkoła Główna Menedżerska, Warszawa. Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będąc absolwentem Wydziału Zarządzania, na kierunku rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczęła 1985 roku w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej, w Krakowie. W latach 1997 - 2017 związana z Elektroplast, w tym w latach 2010 - 2017 na stanowisku głównej księgowej. W latach 2017 - 2019 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu, Energa Centrum Usług Wspólnych. Posiada liczne certyfikaty z zakresu zarządzania, księgowości i rachunkowości, jak również certyfikat uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Marian Krzemiński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Central Connecticut State University. Karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku w Zakładach Górniczych Polkowice - oddział KGHM Polska Miedź w Lubinie, gdzie w latach 1999 - 2002 piastował funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego. Pracował również w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym w Warszawie (dyrektor inwestycyjny/prokurent), współpracował z firmą Ernst&Young w zakresie audytu wewnętrznego, prowadził projekty doradcze realizowane dla grupy BNP Paribas Assurance. Świadczy również usługi doradcze i konsultingowe pod własną firmą. W latach 2016 - 2019 pełnił funkcję doradcy zarządu w Polskim Funduszu Rozwoju.
Od kandydatów oczekuje się posiadania wykształcenia wyższego, co najmniej pięcioletniego okresu zatrudnienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych. Nowi członkowie zarządu powinni też posiadać wiedzę o zakresie działalności spółki Lotos oraz o sektorze, w którym koncern działa, umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

Co ciekawe kandydatem nie może być osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego, wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz, jest zatrudniona przez partię polityczną, pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej, lub której aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Kandydaci na wiceprezesów Grupy Lotos poszukiwani- Kandydaci powinni posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także specjalistyczną wiedzę o działalności spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje - informuje Lotos w ogłoszeniu.
Podczas rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą musieli odpowiedzieć na pytania z zakresu strategii rozwoju grupy kapitałowej, finansów, rachunkowości, kontrolingu i sprawozdawczości, zarządzania projektami, prowadzenia procesów inwestycyjnych czy organizacji badań i rozwoju projektów o charakterze innowacyjnym.


Nagłe zmiany w zarządzie LotosuPrzypomnijmy, że 11 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Lotosu odwołała wiceprezesów: Patryka Demskiego i Roberta Sobkówa ze składu zarządu spółki. Odwołanie nastąpiło w związku z par. 14 ust. 4 i 5 statutu spółki. Wskazane przepisy mówią o tym, że członkowie zarządu oraz cały zarząd mogą być odwołani lub zawieszeni z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji.

Obecnie zarząd Lotosu pozostaje trzyosobowy. Prezesem pozostaje Mateusz Bonca. Za produkcję i handel odpowiedzialny jest wiceprezes Jarosław Kawula, a wiceprezesem ds. korporacyjnych jest Jarosław Wittstock.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Kazimierz Wierzbicki

Prezes zarządu i właściciel Grupy Trefl, w skład której wchodzą spółki zajmujące się produkcją i...