stat

Lotos zanotował prawie 1,5 mld złotych straty za 2014 rok

Tak duża strata Lotosu zaskoczyła rynek. Na zdjęciu Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.
Tak duża strata Lotosu zaskoczyła rynek. Na zdjęciu Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos. fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

Grupa Kapitałowa Lotos miała ponad 1,27 mld zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kwartale 2014 roku. W całym 2014 r. spółka miała ponad 1,46 mld zł skonsolidowanej straty. Choć wyniki są gorsze, niż zakładały wstępne analizy, kurs Lotosu na giełdzie rośnie.Strata operacyjna spółki w IV kwartale 2014 wyniosła ponad 1,07 mld zł wobec 47,2 mln zł straty w 2013 roku. Składały się na nią straty w segmencie produkcji i handlu - 928,1 mln zł, strata operacyjna segmentu wydobywczego - 151,5 mln zł oraz zysk operacyjny z pozostałej działalności 1,4 mln zł, powiększone o korekty konsolidacyjne w wysokości 3,3 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w Grupie Kapitałowej). Natomiast strata operacyjna za cały 2014 rok ukształtowała się na poziomie ok. 1,4 mld zł. zł. Zawiera ona stratę operacyjną w segmencie wydobywczym w wysokości - 624,1 mln zł i stratę operacyjną w segmencie produkcji i handlu w wysokości - 774,5 mln zł.

Co prawda w całym 2014 r. Lotos zanotował stratę operacyjną, ale gdyby nie wpływ zdarzeń jednorazowych oraz trendu cen ropy naftowej to oczyszczony wynik operacyjny wyniósłby w analizowanym okresie ponad 580 mln zł (dla porównania 448 mln zł w 2013 r.). Oczyszczona w podobny sposób EBITDA wg. LIFO w 2014 r. uplasowała się na poziomie 1,39 mld zł - o 300 mln zł wyższym niż w 2013 r.

- Gdyby nie efekt zdarzeń jednorazowych oraz gwałtowna przecena zapasów zaraportowane wyniki Lotosu byłyby lepsze od tych z 2013 r. - dodaje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos. - Jednocześnie od lutego 2015 roku zauważamy stabilizację cen na rynku ropy naftowej. Jeśli ta tendencja się utrzyma i będzie trwała to wpłynie ona pozytywnie na wyniki Lotosu w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Lotos w IV kw. 2014 roku wyniósł - 1.276,4 mln zł.
Skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Lotos w IV kw. 2014 roku wyniósł - 1.276,4 mln zł. mat.prasowe

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Lotosu sięgnęły 6,57 mld zł w IV kw. 2014 roku wobec 7,5 mld zł rok wcześniej. Wynik na działalności finansowej w grupy w IV kw. 2014 r. wyniósł minus 402,3 mln zł. W całym 2014 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Lotos wyniosły 28,5 mld zł (- 0,2 proc. niż w 2013), głównie w związku z niższymi notowaniami produktów naftowych na rynkach światowych. Dług finansowy na koniec roku wyniósł 6,66 mld zł, co oznacza wzrost o 452,3 mln zł wobec stanu na koniec grudnia 2013 roku.

Jak twierdzi Paweł Olechnowicz, na wyniki Grupy Kapitałowej Lotos w 2014 r. istotny wpływ miały dynamiczne zmiany na rynku ropy naftowej i rynku walutowym: obniżka notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych (spadek notowań ze 111 dolarów na dzień 30.06.2014 do 55 dolarów na dzień 31.12.2014) oraz umocnienie się kursu dolarów względem zł o ponad 20 groszy. - Sytuacja ta pociągnęła za sobą konieczność dokonania m.in. szeregu odpisów oraz wpłynęła na wielkość zadłużenia spółki - denominowanego w dolarze amerykańskim - twierdzi Olechnowicz. - Nie mniej jednak były to zabiegi czysto księgowe, niewpływające istotnie na kondycję finansową Lotosu.
mat.prasowe

W 2014 roku rafineria Grupy Lotos w Gdańsku osiągnęła historycznie rekordowy przerób ropy. Przerobiono 9,89 mln ton surowca. Wolumen sprzedaży produktów Lotosu w 2014 roku wzrósł o ok. 11 proc. r./r. Największy wzrost zanotowano dla ciężkiego oleju opałowego, paliwa lotniczego, grupy olejów napędowych. O ponad 110 proc. r./r. wzrosło też roczne wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej osiągając poziom 3,8 mln boe (ponad 500 tys. ton). Pokazuje to wysoką efektywność operacyjną i handlową spółki.

- Otoczenie makroekonomiczne, zwłaszcza w drugim półroczu 2014, było wyjątkowo trudne dla firm naftowych - podkreśla Olechnowicz. - Mimo to Lotos utrzymał stabilną pozycję na rynku. A dzięki sukcesowi ubiegłorocznej emisji akcji i pozyskaniu blisko 1 mld zł mamy szansę zrealizować szczegółowo przeanalizowane inwestycje, które przyniosą dodatkową wartość dla akcjonariuszy.

Opinie (177) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Wiesław Szajda

Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Naukę zawodu rozpoczął w...