stat

Most Wiedzy - portal, który zmienia oblicze współpracy nauki z biznesem

fot. materiały prasowe

Czy w obecnych czasach polski biznes może poradzić sobie bez nauki? Czy nauka może rozwijać się bez biznesu? Oto najtrudniejsze pytania, na które próbuje znaleźć odpowiedź każdy, kogo interesuje tematyka współpracy nauki i biznesu. Na jakie wyzwania najczęściej możemy trafić w tym obszarze? Czy dysponujemy rozwiązaniami, które pozwalają nam się z nimi zmierzyć? Przecież zdajemy sobie sprawę, że bez silnego związku biznesu z nowoczesną nauką i edukacją, rozwój innowacyjnych projektów nie będzie możliwy.Środowisko akademickie i świat biznesu patrzą na te same problemy z zupełnie różnych perspektyw. Obie strony mają trudności, aby zrozumieć nawzajem swoje potrzeby i specyfikę pracy. Aby przełamać stereotypy, potrzebny jest dialog. Nie jest on jednak możliwy bez odpowiedniego wsparcia w postaci nowoczesnych narzędzi. Właśnie dlatego powstał portal Most Wiedzy, który jest platformą łączącą świat nauki z biznesem.

Za stworzenie i ciągły rozwój portalu odpowiada Politechnika Gdańska. Celem projektu jest ułatwianie nawiązywania relacji między przedsiębiorcami i naukowcami. Zwiększy to innowacyjność firm, a także zapewni wzrost konkurencyjności polskiej nauki. Z naszych obserwacji wynika, że jest kilka głównych problemów, które uniemożliwiają sprawny transfer technologii. Pierwszym jest brak wiedzy na temat możliwości współpracy nauki z biznesem. Drugi to brak atrakcyjnej i przejrzystej oferty uczelni. Przedsiębiorcy często wspominają, że naukowcy nie promują efektów swojej pracy poza środowiskiem akademickim, przez co utrudniony jest dostęp do informacji o aktualnych kierunkach ich prac. Kolejny problem dotyczy nadmiernej biurokracji i skomplikowanych procesów formalnych na uczelniach.

Na Politechnice Gdańskiej udało się rozwiązać te problemy, dzięki stworzeniu portalu Most Wiedzy i rozwojowi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Na portalu znajdziemy stale aktualizowaną ofertę uczelni, która jest dostosowywana do potrzeb przedsiębiorców. Naukowcy promują swój dorobek, dzięki spersonalizowanym profilom, które pozwalają im zaprezentować wyniki badań szerokiemu gronu odbiorców. Portal umożliwia przedsiębiorcom nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z naukowcami, co zdecydowanie skraca czas i ułatwia rozpoczęcie wspólnych projektów. Na portalu znajdziemy także rozwiązanie dla osób, które poszukują innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, ale nie mają jeszcze sprecyzowanego kierunku działania. W takim przypadku wystarczy wpisać swój problem do formularza kontaktowego, a w dalszych poszukiwaniach pomoże nam broker technologii, który specjalizuje się w wybranej dziedzinie.

Nie można jednak zapominać, jak ważnym elementem jest promocja w procesie nawiązywania relacji nauka-biznes. Nawet najlepsze narzędzie nie będzie spełniało swojej funkcji, jeżeli nie będą o nim wiedziały osoby, które mogą wykorzystać je w swojej codziennej pracy. Dlatego portal Most Wiedzy wspólnie z Pomorskim Klubem Biznesu oraz Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami w formie śniadania biznesowego. Była to kolejna okazja do networkingu i wymiany doświadczeń między przedstawicielami nauki i biznesu z Pomorza.

Coraz więcej przedsiębiorców w Polsce podkreśla, że powinniśmy wzorować się na krajach Unii Europejskiej z czołówki rankingu innowacyjności. Ich przykład pokazuje, że znoszenie barier dzielących naukę i biznes w znacznym stopniu wspomaga rozwój nowych technologii i powstawanie innowacyjnych produktów. Jeżeli chcemy powtórzyć ich sukces, stale musimy zmniejszać dystans między środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami. Tylko w ten sposób możemy dołączyć do grupy państw wysoko rozwiniętych.

Mamy wiele do zrobienia w obszarze związanym z pośredniczeniem w transferze technologii. Powinniśmy również stale pracować nad wzmocnieniem wzajemnego zaufania środowisk akademickich i biznesowych. W dzisiejszym świecie bardzo ważna jest przejrzystość i transparentność. Dlatego na portalu Most Wiedzy przedsiębiorcy mają bezpłatny dostęp do stale aktualizowanej oferty biznesowej i potencjału badawczego. Jeżeli znajdą interesujące ich rozwiązanie, mają pewność, że skontaktują się z odpowiedzialną za nie osobą. Mogą również liczyć na wsparcie wyspecjalizowanych brokerów technologii.

- Ostatnio dużym zainteresowaniem na portalu Most Wiedzy cieszą się strony naszych laboratoriów. Przykładowo Laboratorium Tribologiczne ma już przygotowaną szczegółową ofertę i dokładny opis aparatury badawczej, której poszukują przedsiębiorcy. Podobnie jest z Laboratorium LINTE^2, które wykonuje badania w zakresie elektroenergetyki, energoelektroniki i przyłączania nowoczesnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej. Nasze analizy pokazują, że taki sposób prezentacji potencjału badawczego uczelni jest najbardziej czytelny dla przedsiębiorców, którzy dokładnie wiedzą, jakiego sprzętu specjalistycznego potrzebują. Dodatkowym wsparciem jest opieka brokera z naszego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii - mówi dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej i kierownik projektu Most Wiedzy.
Najlepiej o możliwościach portalu Most Wiedzy przekonać się w praktyce. Wystarczy z dowolnego urządzenia wejść na stronę mostwiedzy.pl i skorzystać z katalogu wiedzy lub inteligentnej wyszukiwarki. Portal skierowany jest do naukowców, którzy chcą promować swój dorobek. Przydatne informacje znajdą tam również przedstawiciele świata biznesu, którzy stawiają na innowacje. Z portalu korzysta też na co dzień wielu studentów i doktorantów, którzy w ten sposób mają zapewniony bezpłatny dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy.

Projekt Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy - Most Wiedzy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

 

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Teresa Kamińska

W rządzie Jerzego Buzka od 1997 do 1999 pełniła funkcję ministra-członka Rady Ministrów (ds....