ludzie biznesu

Marek Paweł Sokołowski

Marek Paweł Sokołowski

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania. W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS) pracuje od 1973 roku. Od 1990 roku jako Dyrektor Techniczny i członek Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji przez kolejne trzy kadencje. Zarządzał realizacją programu rozbudowy i modernizacji rafinerii gdańskiej w latach 1996-2000. Od połowy 2000 roku pracował jako Szef Służb Technicznych i Prokurent Spółki. Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełnił od 19 kwietnia 2002 roku do 13 kwietnia 2016 roku. Zarządzał, koordynował i kierował całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii, pionu inwestycji oraz ponosił odpowiedzialność w tym zakresie działania. W latach 2004-2011 był odpowiedzialny za realizację rozbudowy rafinerii (Program 10+).

Moim zdaniem

Ważne adresy

Strefa start-up