• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Jesteśmy otwarci na zmianę pracy

VIK
13 maja 2022, godz. 14:00 
Opinie (103)
Według badania najważniejszą motywacją pozostają wyższe zarobki. Wskazuje je 65 proc.  osób aktywnie szukających pracy. Według badania najważniejszą motywacją pozostają wyższe zarobki. Wskazuje je 65 proc.  osób aktywnie szukających pracy.

Aż 83 proc. Polaków jest otwartych na otrzymanie nowej propozycji zatrudnienia, a 36 proc. sama aktywnie poszukuje nowej pracy - wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Jak widać, potencjał mobilności zawodowej w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie.Czy szukasz nowej pracy?

- Minione kilkadziesiąt miesięcy na rynku pracy stanowi doświadczenie, którego nie mogli przewidzieć nawet najbardziej wnikliwi kandydaci i pracodawcy. Pandemia, praca zdalna i obostrzenia epidemiczne, a następnie wojna na Ukrainie trwale wpłynęły na postawy na rynku pracy. Jednocześnie jednak mimo tych trudnych doświadczeń od wielu miesięcy obserwujemy w Polsce bezprecedensowo rosnące ożywienie rekrutacyjne - zauważają eksperci Pracuj.pl.

Młodsi bardziej skorzy do zmianyAnalizy Pracuj.pl pokazują, że mimo różnorodnych czynników wpływających na poczucie stabilizacji, Polacy w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach byli gotowi zatrudniać i... szukać nowego miejsca zatrudnienia. Aż 22 proc. osób posiadających pracę deklaruje, że zmienili miejsce zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W okresie dwóch lat pandemii (marzec 2020 - marzec 2022) pracodawcę zmienił co trzeci respondent. Na drugim końcu skali plasują się osoby od dłuższego czasu przywiązane do jednego pracodawcy. Więcej niż co czwarty badany Polak jest zatrudniony w obecnym miejscu już ponad dekadę, ponad połowa (57 proc.) - przynajmniej trzy lata.


W okresie dwóch lat od ogłoszenia stanu epidemii w Polsce największą mobilnością zawodową charakteryzowali się najmłodsi respondenci. Zmianę pracy w tym czasie deklaruje aż 77 proc. przedstawicieli Generacji Z (18-24 lata) oraz 43 proc. badanych z Generacji Y (25-34 lata). Większą stabilizacją w tym czasie wykazywali się Polacy ze starszych grup wiekowych. Pracę w ciągu dwóch lat zmieniło 27 proc. osób w wieku 35-44 lat oraz 18 proc. mających co najmniej 45 lat.- W analizach przedstawianych w ostatnich kilkunastu miesiącach wielokrotnie podkreślaliśmy, jak ciekawym zjawiskiem była duża mobilność zawodowa Polaków w okresie pandemii. O ile na początku związanych z nią wydarzeń dominował lęk, a zmiana zawodowa części osób była wymuszona przez trudne decyzje kadrowe firm, o tyle już po paru miesiącach obserwowaliśmy bezprecedensowe ożywienie rekrutacyjne. Funkcjonowanie w nowych okolicznościach uruchomiło ruchy kadrowe zarówno po stronie pracodawców, jak i kandydatów. Firmy chciały i wciąż chcą budować mocne, dopasowane zespoły gotowe na nowe wyzwania. Z kolei wielu kandydatów w ożywieniu dostrzegło szansę na uzyskanie lepszych warunków, większą stabilizację czy na zmianę zawodu na taki, który będzie bardziej odporny na zmiany rynkowe. Oczywiście taką elastycznością charakteryzują się młodsze grupy badanych, jednak wśród wszystkich kandydatów skala dobrowolnych zmian zawodowych jest wyraźnie wyższa, niż spodziewana jeszcze w "starej normalności - komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska, HR Business Partner w Grupie Pracuj.

Duży potencjał mobilności zawodowej Polaków widoczny jest także w ich otwartości na propozycje zatrudnienia. Aż 83 proc. badanych deklaruje, że są gotowi na otrzymanie oferty nowej, atrakcyjnej pracy.

- Jak wskazują badania, w ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrósł udział kandydatów aktywnie poszukujących pracy. Zauważamy jednak, że w części branż ta aktywność nie zawsze nadąża za popytem. Inaczej mówiąc, przyrost liczby kandydatów w Polsce nie jest tak duży, jak apetyt firm na rekrutację. Przykładem takiej branży jest IT, natomiast w różnej skali takie zjawiska widoczne są także np. w obszarze rekrutacji ekspertów z innych branż z kompetencjami cyfrowymi czy wykwalifikowanych pracowników fizycznych. W rozmowach z pracodawcami podkreślamy, jak istotne jest w tych okolicznościach, by dobrze rozpoznawać motywacje kandydatów, komunikować się z nimi w przejrzysty sposób, możliwie skracać proces rekrutacyjny i go upraszczać. Dostrzegamy pozytywne zmiany w tym zakresie wśród pracodawców, którzy świadomie budują swoją markę wśród kandydatów- mówi Agnieszka Bieniak, dyrektorka HR w Grupie Pracuj.

Dlaczego odchodzimy, dlaczego zostajemyCo jest najważniejszą motywacją do zmiany dla osób, które podjęły świadomą decyzję o poszukiwaniu nowego pracodawcy? Według badania najważniejszą motywacją pozostają wyższe zarobki. Wskazuje je 65 proc. osób aktywnie szukających pracy. Kwestie finansowe w czasach presji płacowej i inflacji pozostają więc kluczem do przyciągania kandydatów.


Na drugim miejscu listy przyczyn poszukiwania pracy ex aequo znalazły się brak możliwości awansu i poczucie niedocenienia (po 23 proc.) - czyli czynniki łączące tzw. twarde i miękkie aspekty zatrudnienia. Warto zauważyć, że więcej niż co szósty badany jako motywację wskazuje chęć zmiany branży lub zawodu. Symbolem pandemicznych zmian są natomiast kwestie związane z chęcią zmiany pracy przez uciążliwe dojazdy (12 proc.) oraz brak możliwości pracy zdalnej (9 proc.).

Finanse decydują o poszukiwaniu nowej pracy - mogą być jednak także motywacją do pozostania w obecnym miejscu zatrudnienia. 41 proc. respondentów wskazuje właśnie odpowiednie zarobki jako czynnik decydujący o nieprzeglądaniu ofert pracodawców. Warto zauważyć, że otrzymywana pensja jest wyraźnie częściej motywacją do pozostania dla mężczyzn (47 proc.) niż kobiet (35 proc.).


Dalsza część listy przynosi jednak interesujące obserwacje. O pozostawaniu w obecnej pracy decyduje bowiem często wygoda i relacje z ludźmi - bardziej niż względy ambicjonalne. Co trzeci respondent wskazuje, że do pozostania przekonuje odpowiednia lokalizacja firmy (35 proc.) i dobra atmosfera (33 proc.), niewiele mniej ceni dobry kontakt z szefem (28 proc.). Dopiero na dalszych miejscach znalazło się poczucie bycia docenionym (24 proc.) czy możliwość rozwoju i awansu (16 proc.).
VIK

Opinie wybrane


wszystkie opinie (103)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

30 czerwca 2022

Ludzie biznesu

Bogdan Szpilman

Prezes zarządu i właściciel firmy Rubo. Firma działa od roku 1991. Początkowo jako spółka...

Najczęściej czytane