• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Morska energetyka wiatrowa z myślą o środowisku

7 listopada 2022, godz. 09:00 
Jednym z kluczowych etapów w projektowaniu każdej morskiej farmy wiatrowej są badania środowiskowe. Jednym z kluczowych etapów w projektowaniu każdej morskiej farmy wiatrowej są badania środowiskowe.

Jeszcze na bardzo wstępnym etapie projektowania morskich farm wiatrowych inwestorzy biorą pod uwagę ochronę środowiska przyrodniczego. Poprzedzający budowę kilkuletni proces szczegółowych badań pozwala wypracować takie rozwiązania, aby wpływ morskiej farmy wiatrowej na środowisko był możliwie jak najmniejszy.Służą temu badania środowiskowe. Pozwalają dokładnie rozpoznać naturalne zasoby morza - nie tylko pod względem geologii i wody, ale także pod kątem występujących na badanym obszarze organizmów - roślin, zwierząt zasiedlających dno morskie, ryb, ptaków i ssaków. PGE Baltica, spółka z Grupy PGE budująca morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim, rozpoczyna właśnie takie badania na potrzeby projektu Baltica 1 - morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej ok. 80 km od polskiego wybrzeża, która ma powstać na początku przyszłej dekady. Kilka lat temu takie badania przeprowadziła już dla morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 - projektów bardziej zaawansowanych w przygotowaniu do budowy, z których pierwszy prąd popłynie już w 2026 roku.

- Badania środowiskowe są jednym z kluczowych etapów w projektowaniu każdej morskiej farmy wiatrowej. Projektując inwestycję, chcemy zminimalizować wpływ na środowisko przyrodnicze zarówno podczas budowy, jak i późniejszej wieloletniej eksploatacji. Co istotne, w przypadku projektu Baltica 1, oprócz obszaru farmy, badaniom podlegać będzie także obszar morza i lądu, na którym powstanie infrastruktura przyłączeniowa morskiej farmy wiatrowej - mówi Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica.
Po dokładnym rozpoznaniu zasobów naturalnych morza przeprowadza się ocenę oddziaływania przyszłej morskiej farmy wiatrowej na środowisko, a jednocześnie opracowane są rozwiązania pozwalające na ograniczenie tego wpływu. Powstaje raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko będący podstawą do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy morskiej farmy wiatrowej.

Badania środowiskowe przynoszą odpowiedź na pytania o potencjalne ryzyka i ewentualne ograniczenia, z którymi trzeba się liczyć podczas projektowania, a następnie budowy morskiej farmy wiatrowej. Ale to właśnie te okoliczności pozwalają na zaplanowanie działań, które zostaną włączone do projektu, a których celem jest ochrona zasobów Morza Bałtyckiego.

Jednym z przykładów jest wyznaczenie korytarza przelotowego dla lodówki - ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych, który zimuje na Ławicy Słupskiej w sąsiedztwie obszaru, gdzie powstaną budowane przez PGE morskie farmy wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3. Badania środowiskowe dla tego projektu prowadzono w latach 2016-2017. W trakcie badań prowadzono m.in. liczenia i obserwacje lodówki na obszarze planowanej farmy oraz na obszarze Natura 2000 Ławica Słupska. Badano także kierunki migracji ptaków. W rezultacie nie tylko podjęto decyzję o wprowadzeniu do projektu morskich farm wiatrowych korytarza migracyjnego o szerokości min. 5 km, ale także o odsunięciu o 2,5 km obszaru zabudowy farmy od miejsca zimowania tych ptaków.

Lodówka była tylko jednym z wielu elementów badań w ramach ówczesnej kampanii środowiskowej, ale pokazuje, że inwestor w poważny sposób traktuje kwestie środowiskowe. Takie podejście do zagadnień ochrony środowiska Grupa PGE zamierza wdrożyć również przy projekcie Baltica 1, dla którego badania środowiskowe właśnie się rozpoczynają.

Badania środowiskowe poprzedzające budowę morskich farm wiatrowych i wypracowane po ich wykonaniu rozwiązania mające na celu ochronę środowiska dotyczą nie tylko części morskiej, ale także lądowej. Badania środowiskowe poprzedzające budowę morskich farm wiatrowych i wypracowane po ich wykonaniu rozwiązania mające na celu ochronę środowiska dotyczą nie tylko części morskiej, ale także lądowej.
Baltica 1 jest jednym z trzech realizowanych obecnie przez PGE projektów na Morzu Bałtyckim. W latach 2026-2027 zostaną uruchomione projekty wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3, które składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy zainstalowanej ok. 2,5 GW. Projekty Baltica 2 i Baltica 3 realizowane są przez Grupę PGE i Ørsted.

Baltica 1 o mocy zainstalowanej wynoszącej ok. 0,9 GW jest realizowana przez Grupę PGE i zostanie uruchomiona po 2030 roku. Powstanie ona ok. 80 km od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego w rejonie Ławicy Środkowej, na północ od projektów Baltica 2 i Baltica 3. Projekt ma już pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową. Realizując kolejne projekty morskich farm wiatrowych, Grupa PGE zamierza wypełnić strategiczny cel osiągnięcia do 2040 roku przynajmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Miejsca

 

Ludzie biznesu

Maciej Grabski

Przedsiębiorca, inwestor, autor wielu projektów biznesowych. Twórca Olivia Business Centre....

Najczęściej czytane