• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Maksymalna cena paliw gazowych dla cukierni i piekarni

erka
4 kwietnia 2023, godz. 08:55 
Opinie (49)
Najnowszy artykuł na ten temat Olbrzymi rachunek za gaz? PGNiG wysyła korekty
Niższe ceny gazu dla piekarni i cukierni. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski. Niższe ceny gazu dla piekarni i cukierni. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski.

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, będą mogli korzystać z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh. Przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej gazu wchodzą w życie 8 kwietnia 2023 r.

Wniosek o cenę maksymalną paliw gazowych (druk RPG) można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wniosek musi trafić do ZUS-u w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie ustawy, to wniosek RPG można złożyć w ciągu 30 dni od 8 kwietnia 2023 r.Co musisz dołączyć do wniosku?

  • kopię faktury rozliczeniowej za paliwa gazowe dostarczone za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów.
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (na formularzu RFD lub zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia RM z 24 października 2014 r.
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej.

Aby ZUS mógł przyznać pomoc, na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i musi dysponować limitem pomocy de minimis.
erka

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (49)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

Ludzie biznesu

Grzegorz Słupski

Od 1995 roku prezes zarządu ARGO w Gdańsku. Jest doktorem nauk ekonomicznych, stopień uzyskany na...

Najczęściej czytane