• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Obowiązek ograniczania cen ciepła przez dostawców. Dopłaty do ogrzewania

Robert Kiewlicz
19 września 2022, godz. 08:40 
Opinie (149)
aktualizacja: godz. 08:24 (20 września 2022)
Nowe przepisy przewidują obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Nowe przepisy przewidują obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego.

Obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego zawarte są w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw podpisanej właśnie przez prezydenta. System rekompensat będzie działał od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.Zabraknie pieniędzy na dodatek węglowy? Gminy wciąż nie dostały środków Zabraknie pieniędzy na dodatek węglowy? Gminy wciąż nie dostały środków

AKTUALIZACJA, godz. 08.24: We wtorek w życie weszły przepisy o dodatku do ogrzewania drewnem, pelletem, inną biomasą, gazem LPG i olejem opałowym.

Wzór wniosku o dodatek węglowyJednocześnie zmianie uległy przepisy dotyczące przyznawania dodatku węglowego. Obecnie jeden dodatek węglowy jest przyznawany na jeden adres zamieszkania. Wydłużony też termin jego wypłaty do 60 dni


Kolejne dopłaty do źródeł ogrzewania to:

Ustawa przewiduje wsparcie dla odbiorców ciepła sieciowego. Wytwórcy będą mieli obowiązek ustalenia tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc.

Rekompensaty za brak podwyżek cen ciepłaJeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Za niezastosowanie się do ustawy będzie grozić odpowiedzialność finansowa.

Tarcza Solidarnościowa zachęca do oszczędzania. Niższe zużycie obniży rachunek za prąd Tarcza Solidarnościowa zachęca do oszczędzania. Niższe zużycie obniży rachunek za prąd

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych.

Dopłaty do ogrzewania dla odbiorców LPG czy olejuUstawa wprowadza też jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy. Będzie to 3 tys. zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest pellet albo inny rodzaj biomasy, jak brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż. Według szacunków ministerstwa klimatu dotyczy to 390 tys. gospodarstw.

Taryfy na gaz zostaną zamrożone? Taryfy na gaz zostaną zamrożone?

Dodatek wyniesie 1 tys. zł dla gospodarstw, w których główne źródło ciepła jest opalane drewnem kawałkowym. Liczbę takich gospodarstw szacuje się na 530 tys. Jeżeli głównym źródłem jest LPG, dodatek wyniesie 500 zł. Z szacunków wynika, że dotyczy to 150 tys. gospodarstw. 122 tys. gospodarstw, w których głównym źródłem jest kocioł na olej opałowy, będzie mogło dostać po 2 tys. zł dodatku. Decydujące będzie wskazane we wpisie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków główne źródło ogrzewania.

Wnioski o dodatki przyjmą samorządyWnioski o dodatek będą składane do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Nowe przepisy zakładają ponadto, że dodatek energetyczny, w tym dodatek węglowy, będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Podwyżki cen ciepła. Nowe taryfy w OPEC i GPEC Podwyżki cen ciepła. Nowe taryfy w OPEC i GPEC

Ustawa przewiduje też dodatek dla podmiotów wrażliwych. Dodatek ma wynieść 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (149)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Magdalena Nowicka

Head of IT Poland w Nordea Bank AB. Absolwentka Wydziału Matematyki Uniwersytetu Marii...

Najczęściej czytane