• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Od 1 maja mandaty skarbowe ostro w górę

Robert Kiewlicz
30 kwietnia 2021 (artykuł sprzed 2 lat) 
Od 1 maja 2021 roku obowiązują wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe. Od 1 maja 2021 roku obowiązują wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe.

Nawet do wysokości pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia wzrosną mandaty skarbowe od 1 maja 2021 roku. Obecnie mandat karny to maksymalnie 5,6 tys. zł. Po podwyżce trzeba się liczyć z karami finansowymi sięgającymi nawet ok. 14 tys. zł. Na mandaty w nowej, podwyższonej wersji mogą już liczyć osoby, które spóźnią się z rozliczeniem podatku PIT za 2020 rok.W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?

Zmiany zawarte są w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Stanowi ona, że: "mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia". Dotychczasowe przepisy w Kodeksie karnym skarbowym mówiły o tym, że mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Wyższe mandaty skarboweJak rząd uzasadnia wprowadzenie nowych, wyższych mandatów? Chodzi nie tylko o skuteczniejszą walkę z szarą strefą i zwiększenie wpływów do budżetu. Autorzy nowelizacji stwierdzają, że istnieje konieczność objęcia postępowaniem mandatowym szerszego zakresu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe. Według autorów projektu zmiana ta powinna również posłużyć odciążeniu sądów w sprawach o wykroczenia skarbowe.

Ile z naszego PIT-u trafia do budżetu miasta?Jak wynika z Kodeksu karnego skarbowego: "w postępowaniu mandatowym, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, karę grzywny w drodze mandatu karnego nałożyć można jedynie, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej".

30 kwietnia ostatni dzień na PITPamiętaj, że zeznania podatkowe PIT za 2020 r. trzeba złożyć do 30 kwietnia 2021 r.
Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Usługa Twój e-PIT dostępna jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym na stronie internetowej: podatki.gov.pl. W usłudze zostały przygotowane zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W przygotowanym przez KAS zeznaniu są uwzględnione:

  • dane podatnika, w tym rachunek bankowy zgłoszony do urzędu skarbowego do zwrotu nadpłaty (o ile z zeznania wynika nadpłata),
  • informacje od płatników, na podstawie których przygotowane zostało zeznanie,
  • ulga na dzieci,
  • zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia.

Deklaracje przez internet lub tradycyjnieJeśli podatnik samodzielnie nie złoży swojego rozliczenia, to w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone 30 kwietnia. Jeżeli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

Nie zapłacisz podatku, nie przekażesz 1 proc.Zeznanie PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38) nie zostanie automatycznie zaakceptowane. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Podobna sytuacja dotyczyła zeznania PIT-28, na złożenie którego podatnicy mieli czas do 1 marca 2021 r.

W usłudze Twój e-PIT oraz w systemie e-Deklaracje można też złożyć oświadczenie PIT-OP i przekazać 1 proc. swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskazaniem celu szczegółowego. Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

Formularze PIT można składać w formie papierowej w urzędach skarbowych w punktach podawczych lub do specjalnych urn na dokumenty (bez potwierdzenia odbioru). W przypadku zeznań wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (90)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Sławomir Kądziela

Od 2008 roku związany z rozwojem usług inżynierskich, serwisowych i informatycznych SESCOM SA...

Najczęściej czytane