• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ograniczenie zysków firm energetycznych zamiast podatku Sasina

Robert Kiewlicz
14 października 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Pomysł podatku od nadmiarowych zysków najprawdopodobniej nie wejdzie w życie. Zastąpi go mechanizm polegający na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu. Pomysł podatku od nadmiarowych zysków najprawdopodobniej nie wejdzie w życie. Zastąpi go mechanizm polegający na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu.

Podatek Sasina, czyli danina od nadmiarowych zysków, na razie trafił do szuflady. Zamiast tego rząd pracuje nad mechanizmem polegającym na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu, który ma obowiązywać od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.Zamrożone ceny prądu. Dla kogo dodatek? Jaka wysokość stawek? Zamrożone ceny prądu. Dla kogo dodatek? Jaka wysokość stawek?

Nowy podatek od nadmiarowych zysków miał objąć wszystkie firmy zatrudniające ponad 250 osób. Nie tylko spółki Skarbu Państwa, ale także firmy prywatne.

Dodatkowa danina wpłynie na lokalne firmyCzy spółki energetyczne powinny być obciążone dodatkową daniną?

- Z danych GUS wynika, że na koniec 2021 roku w Polsce było zarejestrowanych 4 266 firm należących do tego sektora wielkości. Wszystkie one działają w jakimś stopniu lokalnie. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że w każdym województwie w Polsce działa około 266 firm, z których każda daje zatrudnienie ponad 250 pracownikom. Pomimo że duże przedsiębiorstwa stanowią mały procent wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, to ich skala oddziaływania na gospodarkę jest olbrzymia. Dla przykładu w krajowych zakładach spółki Polpharma pracuje ok. 4,5 tys. osób, a LPP zatrudnia w Polsce ponad 14 tys. osób. Tym samym wprowadzenie nowego obciążenia finansowego w postaci tzw. podatku Sasina może mieć ogromne konsekwencje lokalne - twierdzi dr Anna Semmerling - ekonomistka i ekspertka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.
Jak twierdzi dr Semmerling, w obecnej sytuacji słuszne wydaje się objęcie dodatkowym podatkiem spółek Skarbu Państwa, spółek energetycznych oraz banków, które rejestrują prawdziwe nadmiarowe zyski bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów. Natomiast większość pozostałych przedsiębiorstw nie ma takich możliwości i boryka się z dużymi trudnościami związanymi z niekorzystnym otoczeniem polityczno-gospodarczym.

Obniżki dla oszczędzających energię. Dostawcy nie wiedzą, jak będą je liczyć Obniżki dla oszczędzających energię. Dostawcy nie wiedzą, jak będą je liczyć

Nowy podatek ciosem w niewinnych- Wydaje się, że nowe obciążenie mogło być ciosem w niewinnych - wszak to firmy energetyczne, a także paliwowe są w dużej mierze odpowiedzialne za wzrosty cen w tych obszarach, gdyż windowały marże zysków. Póki co jest wiele niewiadomych, sami autorzy propozycji nie mają jeszcze zaplanowanych konkretów, ale sam pomysł jest odbierany nieprzychylnie, gdyż z punktu widzenia konieczności uciekania przed kryzysem rodzi obawy, że gospodarczo skutki będą negatywne - twierdzi dr Monika Szyda z Zakładu Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Negatywne opinie o nowym podatku musiały dotrzeć do uszu rządzących, bowiem do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Jak miasta zaciskają pasa przez rosnące ceny? Gdańsk na razie bez konkretów Jak miasta zaciskają pasa przez rosnące ceny? Gdańsk na razie bez konkretów

Ograniczenie przychodów spółek energetycznych- W zakresie ingerencji na rynku hurtowym energii elektrycznej w projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie mechanizmu polegającego na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu - czytamy w projekcie ustawy.
Mechanizm ten ma być stosowany wobec wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do jej wytwarzania: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, biogaz, biogaz rolniczy oraz biopłyny, z wyjątkiem biometanu, odpady, węgiel brunatny, paliwa ciekłe, węgiel kamienny, paliwa gazowe, a także dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną nakłada się obowiązek przekazania kwoty wpłaty, będącej nadmiarowym przychodem, zgodnie z przyjętym w ustawie sposobem obliczania.

Taryfy na gaz zostaną zamrożone? Taryfy na gaz zostaną zamrożone?

Energetyka złoży się na Fundusz Wypłaty Różnicy CenyWysokość limitu ceny miałby obliczać, a także ogłaszać prezes Urzędu Regulacji Energetyki do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązywałby on od pierwszego dnia następującego po dniu publikacji. Szczegółowy sposób obliczania limitu ceny, uwzględniający poszczególne technologie wytwarzania, ma zostać ustalony w drodze rozporządzenia.

Podmioty zobowiązane do przekazywania sumy kwot za dany miesiąc kalendarzowy miałyby je przekazywać do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia, w zakresie tych kwot, które dotyczą umów sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym, za które została zrealizowana płatność. Ponadto w terminie do 20 dnia każdego miesiąca przekazywałyby do zarządcy rozliczeń sprawozdanie potwierdzające, które byłoby następnie weryfikowane pod kątem braków formalnych lub błędów obliczeniowych.

Zmiany w zakresie wprowadzonego obowiązku przekazywania wpłat na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny będą mieć zastosowanie dla okresu od 1 grudnia 2022 r. do 31 czerwca 2023 r.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (117)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Adam Roman

Członek zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA i Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA. Adam Roman z Ergo Hestią związany jest od 1993 roku. Od 2007 roku pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za ubezpieczenia korporacyjne. Przez wiele lat był odpowiedzialny za reasekurację, uczestnicząc pośrednio w underwritingu przemysłowym. Przez lata współpracował z największymi reasekuratorami na świecie m.in. Munich Re, Swiss Re, GE Francona, SCOR i...

Najczęściej czytane