Ojciec Tadeusz Rydzyk i zarządca komisaryczny w SKOK-ach

Najnowszy artukuł na ten temat Euronet przejmuje bankomaty SKOK
W mediach pojawiły się zarzuty, że decyzja o przystąpieniu fundacji Lux Veritatis do SKOK jest nierozerwalnie związana z promesą wartą 15 mln zł, wystawioną przez SKOK Stefczyka. Promesa miała jeszcze bardziej związać ojca dyrektora z jednym z twórców SKOK - Grzegorzem Biereckim.
W mediach pojawiły się zarzuty, że decyzja o przystąpieniu fundacji Lux Veritatis do SKOK jest nierozerwalnie związana z promesą wartą 15 mln zł, wystawioną przez SKOK Stefczyka. Promesa miała jeszcze bardziej związać ojca dyrektora z jednym z twórców SKOK - Grzegorzem Biereckim. Fot. Maciej Kosycarz/KFP

Fundacja Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka została członkiem Kasy Stefczyka ze względu na dobrą ofertę rynkową. W tym samym czasie Komisja Nadzoru Finansowego zabrała się za porządki w kasach i zarzuca im ryzyko utraty płynności finansowej. Pierwszym tego efektem jest ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK im. Św. Jana z Kęt w Rumi. Przedstawiciele SKOK twierdzą, że złe wyniki kas to przede wszystkim wina... KNF.


Odmowa TV Trwam przez KRRiT rozszerzenia koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe wywołała duże protesty w całym kraju, w tym także w Trójmieście.

Odmowa TV Trwam przez KRRiT rozszerzenia koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe wywołała duże protesty w całym kraju, w tym także w Trójmieście.


Zgodnie z nową ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Kasa Stefczyka podobnie jak inne SKOK-i, zyskała możliwość obsługi podmiotów trzeciego sektora, w tym fundacji i stowarzyszeń. - To instytucje, które w ofercie banków komercyjnych często bywają pomijane, dlatego też Kasa Stefczyka przygotowała dla nich specjalne produkty i usługi na korzystnych warunkach - tłumaczy Dawid Adamski, rzecznik prasowy Kasy Stefczyka. - Jestem przekonany, że to właśnie ta oferta, w tym atrakcyjnie oprocentowany rachunek bieżący, stała się jedną z najważniejszych przyczyn decyzji Fundacji Lux Veritatis o dołączeniu do grona członków Kasy Stefczyka.

W mediach pojawiły się jednak zarzuty, że decyzja o przystąpieniu fundacji ojca Tadeusza Rydzyka do SKOK jest nierozerwalnie związana z promesą wartą 15 mln zł, wystawioną wcześniej przez SKOK Stefczyka. Jak twierdzi "Rzeczpospolita" promesa okazała się kluczowa przy staraniach o miejsce na multipleksie dla TV Trwam. Fundacja Lux Veritatis w pierwszym rozdaniu nie otrzymała dla TV Trwam miejsca na tej platformie.

Po uzyskaniu przez Lux Veritatis promesy KRRiT zmieniła jednak zdanie. - Udokumentowana możliwość finansowania kredytem redukuje ryzyko związane z wpływami z datków i darowizn o wysokości trudnej do oszacowania - czytamy w stanowisku KRRiT. Decyzja zapadła jednomyślnie, ponieważ fundacja spełniła wszystkie wymagania formalne. Udzielona promesa miała, według "Rzeczpospolitej", jeszcze bardziej związać ojca dyrektora z jednym z twórców SKOK - Grzegorzem Biereckim.
SKOK-i od 20 lat w Polsce Pierwsza Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa założona została w sierpniu 1992 roku w Elektrociepłowni Gdańsk. Aktywa SKOK‑ów sięgają 16 mld złotych, zaś liczba oddziałów Kas to 1956. Liczba członków systematycznie wzrasta. W 2010 roku z usług Kas korzystało niewiele ponad 2 mln osób. Teraz ich liczba sięga 2,5 mln. Kasa Krajowa jest członkiem Światowej Rady Unii Kredytowych (więcej informacji o WOCCU na kolejnych stronach) oraz Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA - International Co‑operative Alliance).

Co na temat tych doniesień twierdzi SKOK Stefczyka? - Analiza kondycji finansowej Fundacji w pełni uzasadniała podjęcie takiej właśnie decyzji. Jednocześnie, zwracam uwagę na fakt, iż Kasa Stefczyka, zgodnie ze swoją misją krzewienia tradycyjnych, polskich wartości, nieustannie popierała starania Fundacji o miejsce TV Trwam na multipleksie. Tego wymaga bowiem pluralizm w mediach, i tego właśnie oczekują widzowie w Polsce - mówi Adamski. - Promesa udzielona przez Kasę Stefczyka to ukłon w stronę wolnych mediów oraz w stronę naszych członków, którzy - jestem o tym przekonany - są zainteresowani propagowaniem wolności słowa i rozwojem ważnych inicjatyw medialnych. Jestem też przekonany, iż o przyznaniu Telewizji Trwam miejsca na multipleksie decydował szereg czynników, wśród których jednym z wielu była promesa Kasy Stefczyka.

Od 27 października 2012 roku spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe trafiły pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Podobnie jak w przypadku nadzoru nad bankami, nadzór KNF wobec systemu SKOK jest nakierowany na bezpieczeństwo depozytów członków kas. W pierwszym okresie po objęciu SKOK publicznym nadzorem rozpoczęto ocenę sytuacji finansowej kas, w szczególności ustalanie jakości ich aktywów oraz identyfikację ryzyka występującego w działalności pojedynczych placówek SKOK, jak i całego systemu SKOK.

Jedną z pierwszych decyzji KNF jest ustanowienie zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Jana z Kęt w Rumi. Do pełnienia tej funkcji została powołana Teresa Stankiewicz-Haupa.

- Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK poprzez zwiększenie jego siły kapitałowej, wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację ich sytuacji finansowej przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego. Jest to istotne, bo jak do tej pory SKOK im. Św. Jana z Kęt nie podjął efektywnych działań zmierzających do dokapitalizowania i przeprowadzenia procesów sanacji - czytamy w komunikacie KNF.

25 lipca 2013 r. na oficjalnej stronie Komisji Nadzoru Finansowego opublikowana została "Informacja o sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2013 r.". KNF stwierdził, że sektor skok w I kwartale 2013 r. rozwijał się dynamicznie. Aktywa kas wzrosły o 8 proc. i przybyło im ok. 30 tys. nowych członków. Natomiast wartość depozytów wzrosła o 9,2 proc.

Czy korzystasz z oferty SKOK-ów?

tak, jest to konkurencyjne rozwiązanie w stosunku do banków 33%
nie, nie mam zaufania do takich instytucji 67%
zakończona Łącznie głosów: 384

Jednak Komisja stwierdziła też, że sytuacja kapitałowa w kasach jest trudna. Fundusze własne są nieadekwatne do prowadzonej działalności i nie zabezpieczają ponoszonego przez SKOK-i ryzyka. Współczynnik wypłacalności w tym sektorze obniżył się z 1,83 proc. na koniec grudnia 2012 r. do 1,11 proc. na koniec marca 2013 r. W kasach występuje też podwyższone ryzyko płynności. Działalność kredytowo-pożyczkowa kas finansowana jest środkami krótkoterminowymi - głównie depozytami z terminami do 6 miesięcy.

Skąd gorsza sytuacja kas? Jak twierdzi rzecznik Kasy Krajowej, to wynik przejścia pod nadzór KNF. - Od chwili przejęcia państwowego nadzoru nad SKOK, wyniki kas, wykazywane w raportach KNF są coraz gorsze - mówi Andrzej Dunajski, rzecznik prasowy Krajowej SKOK. - Po poprzedniej publikacji raportu KNF za 2012 rok informowaliśmy, że wpływ na dane SKOK miało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego (zarzuty tej skargi poparł także Prokurator Generalny) rozporządzenie ministra finansów, które w znacznym stopniu te wyniki zaniżało. Z kolei na opublikowaną informację za pierwszy kwartał 2013 r. wpływ miało kolejne, także zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, rozporządzenie ministra finansów ze stycznia 2013 roku, dotyczące m.in. metodologii tworzenia odpisów na kredyty przeterminowane, które opublikowane dzisiaj wyniki zaniżyły jeszcze bardziej.

Jak zaznacza Andrzej Dunajski, Ministerstwo Finansów już zapowiada kolejne rozporządzenie, które znowu będzie miało wpływ na wyniki Kas. Jednak tym razem na lepsze. - Z niecierpliwością czekamy na kolejne informacje KNF, uwzględniające kolejne rozporządzenia ministra finansów. Warto przypomnieć w tym miejscu wypowiedź poprzedniego szefa tej państwowej instytucji nadzorczej, opublikowaną 16 kwietnia 2013 r. Stanisław Kluza, były już przewodniczący KNF powiedział m.in.: "Uważam, że nadmierne przeregulowanie bankowości spółdzielczej, jak również złe zarządzanie nadzorem nad SKOK-ami może skutkować wzrostem działalności parabankowej. A taki wzrost może mieć negatywne skutki." Dzisiaj można powiedzieć, że wypowiedź byłego szefa KNF potwierdza się w realiach. Obserwujemy bowiem rozwój instytucji parabankowych - twierdzi Dunajski.

Opinie (112) 4 zablokowane

 • ojcze Franciszku - pomocy !!! (2)

  modlę się oto aby zrobił wreszcie z tym chuliganem porządek....

  • 119 45

  • Czy autor tego art. ma jakiś problem ze sobą? Pisze w nagłówku o zarządzie komisarycznym w skokach, a w artykule mowi o jednym SKOKu. Specjalnie matole to robisz? żeby wywolac panike? Zastanow się nad sobą. Przejawiasz kompletny brak obiektywizmu, nie nadajesz się na dziennikarza. Zmien zawod.

   • 27 9

  • Módl się módl

   Watykan to jeden bank : ) Tam ci nie pomogą.

   • 9 5

 • dajcie żyć, piszecie brednie o skok-ach (4)

  po co to robicie i co rydzyk ma wspólnego z tym skok-iem?
  nie pisz człowieku o tym skoro się nie orientujesz w temacie

  • 84 106

  • Duże SKOKi mają się dobrze (1)

   napiszczie o tym

   • 23 11

   • mają się dobrze i nadal skutecznie łupią klientów :-)

    • 5 5

  • Spółka z Rydzykiem (1)

   Jak Rydzyk w coś wdepnie to czymś pachnie.

   • 25 14

   • A czym?

    Interesujesz się tym, w co wdeptuje Rydzyk? Oryginalne. Może jeszcze potem przechowujesz te uświęcone rzeczy?

    • 1 4

 • SKOK w bok (7)

  Gdy likwidowałem loktę w SKOKu w Gdyni musiałem się upomnieć o wypłacenie odsetek od lokaty półrocznej. Dziwne to. Moja noga już tam nie wstąpi. Nawet nie pójdę po wkład członkowski! Niech to dadzą Rydzykowi bo chyba znów będzie stocznię "ratował" bo ma kłopoty!

  • 100 49

  • Ten szef SKOKów Bierecki to dobry filantrop i spółdzielca! (4)

   W zeszłym roku zarobił 8,5 miliona złotych!

   • 25 9

   • (2)

    To niewiele porównując z bankierami.

    • 14 21

    • POkemony zarobiły więcej okradając państwo. (1)

     • 9 16

     • I to usprawiedliwia panów R. i B.?

      Nie bądź głupi. Jednych i drugich pogonić widłami.

      • 6 1

   • A wiesz ile z tego przeznaczył na filantropie?

    Bierecki buduje klasztory, chroni zabytki, zbudował klinikę (którą utrzymuje), funduje stypendia, wspiera południowe Podlasie. Znasz kogoś innego o takim geście?

    • 0 4

  • Również przestrzegam przed SKOK, w moim przypadku Stefczyka. (1)

   Przy zakładaniu lokat konieczne było założenie rachunku IKS, co do którego zobowiązano się, że dla klienta z lokatami będzie darmowy.

   Po 2 latach bez przesłania klientowi, zgodnie z obowązującym prawem, jakiejkolwiek informacji o zmianie opłat za prowadzenie rachunku i wskazania prawa do wypowiedzenia umowy rachunku - SKOK Stefczyka wprowadził opłaty i twierdzi po pół roku od rzekomego wprowadzenia opłat, że klient ma debet na nigdy nieużywanym rachunku.

   Co najgorsze SKOK dodatkowo struga głupa, że roczne wyciągi przesyłane klientowi z saldem zerowym nie odzwierciedlają rzeczywistości i ten rzekomy debet z tytułu oplat za rachunek, nie musiał być na nich wykazywany :-O

   Podwójne złamanie wszelkich zasad. W przeciwieństwie jednak do autora wątku, ja nie odpuszczę i wyegzekwuję od tej "instytucji zaufania publicznego" każdą złotówkę należnego mi zwrotu udziału.

   • 17 3

   • Ku refleksji zadufanym władzom SKOK polecam

    artykuł "Jak zostałem wrogiem PiS".

    Brak szacunku do klienta może bowiem z osoby sympatyzującej z daną opcją i związanymi z nią instytucjami, uczynić zajadłego wroga.
    I po co tak głupio się podkładać? Pora wypracować jakąś kulturę organizacji, bo to co w tej chwili ma miejsce w SKOK Stefczyka to struktura folwarku pańszczyźnianego.

    • 11 2

 • Rydzyk....???? Masakra.... gościu robi lewizne i wciąż glupkowato sie uśmiecha w swoich mediach... (15)

  ...tylko kto weźmie pod lupę interesiki kleru ??? Przecież tam wszystko na jakiś lewych zasadach działa...

  • 117 50

  • ale lewizna POlityków ci nieprzeszkadza:) (9)

   • 16 39

   • Mylisz się... (1)

    Przeszkadza mi tak samo, jak każda inna... Człowieku, otwórz oczy... Co ma tu do rzeczy opcja polityczna??? Czy wedle Ciebie tylko tylko POwcy widzą wałki tego cwaniaczka, żerującego na starszych ludziach???

    • 32 10

    • Na nikim nie żeruje

     idealnie wstrzelił się w potrzeby grupy ludzi, których nikt inny nie brał (a niektórzy do dziś nie biorą) na poważnie. I odniósł sukces!

     • 0 5

   • przeszkadza

    Juz niedlugo dobiora sie jaroslawowi do pupy

    • 16 9

   • (5)

    Wolę lewizne niż Rydzyka.

    • 18 15

    • (4)

     lewactwo woli lewiznę

     • 11 10

     • Nie wiem co woli lewactwo, ale ja nie mogę patrzeć ani (3)

      na paskudne ryje politycznych trupów z Ordynackiej ani na tłusty ryj tego niby-zakonnika. Ta sama swołocz kierująca się wyłącznie swoim wrodzonym cwaniactwem i własnym interesem kosztem ciemnego ludu :-(

      • 3 1

      • (2)

       Możesz jakoś uzasadnić swoją wypowiedz? Co konkretnie zarzucasz o. Rydzykowi? I skąd czerpiesz wiedzę?

       • 0 5

       • (1)

        Ze źródeł geotermalnych....;)

        • 3 1

       • Nie potrafisz ukazać żadnego sensownego przykładu uzasadniającego zarzuty - jesteś pożytecznym idiotą

        Usiłujesz być dowcipny? Geotermia jest wspierana przez państwa na całym świecie, zwłaszcza w Niemczech - tylko nie w Polsce. Jedyną przyczyną jest to, że tematem tym zajął się o. Rydzyk. A grożą nam Polakom ogromne kary finansowe za niewywiązanie się z deklaracji uzyskiwania określonej ilości energii ze źródeł ekologicznych.

        • 0 3

  • Rece precz od Ojca Dyrektora ! (1)

   Niedlugo wierni chrzescijanie zrobia w kraju porzadek. Niech tylko nasz czlowiek wygra wybory.Wszystkie stadiony przerobimy na klasztory,a zeby otrzymac wyplate,rente,emeryture trzeba bedzie okazac zaswiadczenie,ze sie bylo u spowiedzi.

   • 19 15

   • Nędzna prowokacja

    • 11 2

  • zbierajcie opony !

   Po Warszawie bedzie Gdansk ! Zablokujemy i spalimy wszystko !

   • 15 5

  • Tylko Janusz Palikot (1)

   moze zmienic ten kraj na lepsze !

   • 13 28

   • Wybierając pomiędzy tymi dwoma g..... , to ja już chyba

    wolę Rydzola ;-/

    • 5 0

 • skok na SKOK (1)

  A JA WYSTĄPIŁEM z tej kasy i się wyrównało na remis-był amber gold ; będzie dyrektor gold.

  • 52 41

  • Znam sporo osób, które były w SKOK i po wejściu tej

   instytucji pod nadzór KNF, przewidując kłopoty w najbliższym czasie, wypowiedziało członkostwo.
   Najbardziej podobał mi się artykuł na GP jakiś czas temu, że w razie kłopotów finansowych członkowie SKOK jako "udziałowcy" mogą być "poproszeni" o pokrywanie długów SKOK ;-/

   • 7 1

 • nie ufam skokowi

  A ten Bierecki... Szkoda gadac. To samo jego syn

  • 51 29

 • Sukces Radia Maryja i o. Tadeusza Rydzyka

  Tak duży skok popularności Radia Maryja, w sytuacji gdy (zwłaszcza po pacyfikacji "Rzeczpospolitej" i "Uważam Rze") michnikowszczyzna równa do szeregu klakierów coraz bardziej aroganckiej władzy, jest bardzo znamienny. Widać z tego, że jest pewien poziom manipulacji, którego media bezkarnie przekraczać nie mogą. I widać, że przekroczyły. Ludzie po prostu nie trawią jednostajnej diety. Tego nie można znieść, gdy dzień w dzień dostaje się Platformę z Tuskiem na słodko w zalewie zachwytu. A na deser - również nieustannie i do znudzenia - machlojki finansowe ojca Rydzyka, który jest finansowym bossem. Pożyteczni idioci to wszystko sobie "notują" i potem różne brednie powtarzają.

  • 35 65

 • transformacja (4)

  o ile wiem to SKOK-i mają już chyba ze sto lat; przeżyły okres międzywojenny, wojnę i PRL no a teraz są w okresie po transformacji w największym gó---e w jakie im się udało wdepnąć- co z tego wyniknie- zobaczymy? Sam trzymam oszczędności w SKOK-u i to tylko z jednego powodu, bo są "czysto- polskie". Szlak mnie trafia jak pomyślę, że jakiś nierób (kapitalista) z zachodu czy usa dzięki moim pieniądzom jest jeszcze bogatszy, leży sobie na Karaibach i klepie tubylkę po d---e. Dlatego zróbcie wszystko by ich nie zlikwidowano. Te pazerne s-syny razem z naszymi za-----mi rządami zrobią wszystko by dorwać się do 17.000.000.000 zł którymi dysponują SKOK-i. Pozdro

  • 60 58

  • transformacja

   może masz rację ale Rydzyka nie przeżyją nasze Polskie SKOKi

   • 6 8

  • do ciebie nieuku (1)

   kapitał zakładowy skok to ok. 190 mln zł. reszta to pieniądze klientów. ty się urwałeś chyba z rydzykowego prącia.

   • 21 9

   • Jesteś durniem

    albo z PO

    • 11 19

  • Stefczyk nie jest polski

   ... wiem, bo tam pracowałam. Kasa Stefczyka jest zarejestrowana w Luksemburgu, to że okrzykują się "ostatnią polską instytucją finansową" - nie oznacza, że tak jest.

   • 2 1

 • Niiestety, przedwojenna super idea rozmyla sie....

  • 43 13

 • Skok na SKOK

  • 41 13

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Roman Walasiński

Prezes zarządu Swissmed Centrum Zdrowia. Ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i...