• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Pierwszy Dragon dla Lotos Kolej w poniedziałek przyjedzie do Gdańska

Dragon to pierw­szy pojazd trak­cyjny z plat­formy sze­ścio­osio­wych loko­mo­tyw, w szcze­gól­no­ści dosto­so­wany do pol­skiego rynku.
Dragon to pierw­szy pojazd trak­cyjny z plat­formy sze­ścio­osio­wych loko­mo­tyw, w szcze­gól­no­ści dosto­so­wany do pol­skiego rynku. źródło: Newag

Pierw­sza z pię­ciu nowych loko­mo­tyw Dragon zamó­wio­nych przez Lotos Kolej w poniedziałek zostanie zaprezentowana na bocznicy kolejowej spółki. Dra­gon to pierw­sza od ok. 30 lat loko­mo­tywa elek­tryczna pol­skiej kon­struk­cji. Sześcioosiowy pojazd przeznaczony jest do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych. Jej producentem jest spółka Newag.Dragon to pierw­szy pojazd trak­cyjny z plat­formy sze­ścio­osio­wych lokomo­tyw, w szcze­gól­no­ści dosto­so­wany do pol­skiego rynku. Przystępując do prac nad nim zało­żono, że cha­rak­te­ry­zo­wać się będzie: siłą, bez­pie­czeń­stwem, atrak­cyjną ceną, eko­no­mią użyt­ko­wa­nia, boga­tym wypo­sa­że­niem, naj­now­szymi dostęp­nymi tech­no­lo­giami, dosto­so­wa­niem do pol­skich warun­ków trak­cyj­nych i wyso­kim kom­for­tem pracy maszynisty.

Głów­nym atu­tem Dra­gona jest bar­dzo wysoka siła pocią­gowa o war­to­ści do 374 kN, która w połą­cze­niu z masą loko­mo­tywy wyno­szącą 116 ton oraz indy­wi­du­al­nym napę­dem na każdą oś, pozwala na pro­wa­dze­nie pocią­gów o masie do 4 tys. ton. Sys­tem zasi­la­nia 3 kV prądu sta­łego, mak­sy­malny nacisk na oś poni­żej 20 ton oraz duża trwa­łość powo­duje, że Dra­gon jest dosko­nale przy­sto­so­wany do trud­nych warun­ków użyt­ko­wa­nia i bar­dzo dobrze spraw­dza się w pol­skich realiach.

Dla porównania nowoczesne lokomotywy czteroosiowe są w stanie uciągnąć składy o masie około 3,4 tys. ton (wersja elektryczna) i 2,6 tys. ton (wersja spalinowa).

Lotos Kolej to drugi największy przewoźnik towarowy w Polsce (wg pracy przewozowej). Firma świadczy kompleksowe usługi przewozowe nie tylko dla spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Lotos, ale z powodzeniem pozyskuje nowych klientów zewnętrznych. Rokrocznie Lotos Kolej wypracowuje ponad 0,5 mld zł przychodów.

10 lutego 2014 Grupa Lotos podpisała z Lotos Kolej umowę na świadczenie usług przewozów kolejowych i innych usług związanych z transportem kolejowym na rzecz Grupy Lotos. Umowa zawarta została na lata 2014 - 2022, a jej szacunkowa wartość na dzień zawarcia wynosi 3 mld zł netto.

Zwiedź z nami najnowocześniejszą myjnię dla cystern kolejowych.

Lotos Kolej to drugi największy przewoźnik towarowy w Polsce

Opinie (32) 1 zablokowana

 • brawo!

  brawo dla Lotos Kolej! Kupowac to, co polskie. Nasze spolki powinny sie wzajemnie wspierac!

  • 202 2

 • Dobrze, że wybrali polskie.

  Dragony to bardzo udane konstrukcje.

  PS: Gdzie jest kierownica do skręcania na zakrętach? ;-)

  • 113 1

 • No nareszcie lok z prawdziwego zdarzenia z układem osi Co'Co'

  Następca "byka" ET22.

  Jakoś irytują mnie Bo'Bo' ciągnące składy towarowe. Wyjątkiem są dwuczłonowce Bo'Bo'+Bo'Bo'

  • 25 2

 • GPS

  O! widzę, że nawet ma ekranik z nawigacją, DVD i alusy!

  BIPP!!!

  Miło, że to polska konstrukcja. Dzięki temu jakaś część z nas nie musiała szukać szczęścia za granicą.

  • 44 0

 • Ale on już jest od 19 lutego w Gdańsku

  Fotka z 19.02.2014 jak jedzie do Gdańska

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=697567280293902&set=a.645946728789291.1073741830.645768658807098&type=1&theater

  • 4 7

 • nazwa tak wysublimowana...

  Wiecej zamówień dla polskich firm!

  • 19 0

 • -"Dragon to pierw­szy pojazd trak­cyjny z plat­formy sze­ścio­osio­wych loko­mo­tyw, w szcze­gól­no­ści dosto­so­wany do pol­skiego rynku."

  -A ET22?

  • 7 3

 • ET-22 jest już przestarzałą konstrukcją w dodatku bardzo prostą i mało awaryjną, co niesie za sobą wiele lat bezproblemowej eksploatacji. Czy E6ACT naszpikowany elektroniką będzie nosił brzemię swojego poprzednika? Czas pokaże...

  • 11 0

 • Zapewne fajna lokomotywa, ale...

  treść to typowe bla, bla reklamowe...
  ..."cha­rak­te­ry­zo­wać się będzie: siłą, bez­pie­czeń­stwem, atrak­cyjną ceną, eko­no­mią użyt­ko­wa­nia, boga­tym wypo­sa­że­niem, naj­now­szymi dostęp­nymi tech­no­lo­giami"...
  Słusznie, ze chociaż napisane w czasie przyszłym, bo lokomotywa dopuszczona jest do ruchu dopiero od lekko ponad roku, czyli bardzo krotko.
  Poza tym trochę reklamy Lotosu- kolej....

  • 2 11

 • Ale on już jest w Gdańsku !!

  W zeszłym tygodniu przyjechał, nawet mam zdj. jak na bazie lotosu stoi.

  • 9 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Sławomir Kalicki

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Strathclyde University (MBA). Od początku pracy...

Najczęściej czytane