• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Bank wycofuje się z kredytów opartych o WIBOR. Nowy wskaźnik WIRON

Robert Kiewlicz
9 grudnia 2022, godz. 09:05 
Opinie (130)
ING zawiesza oferowanie hipotek ze zmiennym oprocentowaniem. Przygotowuje się do wprowadzenia nowego wskaźnika WIRON. ING zawiesza oferowanie hipotek ze zmiennym oprocentowaniem. Przygotowuje się do wprowadzenia nowego wskaźnika WIRON.

ING Bank Śląski jako pierwszy bank w Polsce zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem opartych o WIBOR do połowy 2023 r. Planuje wprowadzić oprocentowanie zmienne oparte o nowy indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight). Instytucje finansowe mogą wdrażać nowe produkty finansowe, w tym m.in. kredyty hipoteczne oparte na WIRON, już od grudnia 2022 r. Równolegle w ofercie mogą pozostawać te bazujące na wskaźniku WIBOR. Całkowite wycofanie wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID nastąpić ma na początku 2025 r.Czym jest indeks WIRON? Jak wpłynie na raty kredytów? Czym jest indeks WIRON? Jak wpłynie na raty kredytów?

Czy nowy wskaźnik poprawi sytuację kredytobiorców?

Bank ING jako pierwszy w Polsce zawiesi sprzedaż detalicznych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem od 17 grudnia 2022 r. Natomiast już od 13 grudnia 2022 r. ING wprowadzi nowe oferty specjalne oparte wyłącznie o oprocentowanie okresowo stałe.

Bank wprowadzając tę zmianę realizuje założenia Mapy Drogowej opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dla procesu zastąpienia WIBOR-u przez WIRON, czyli nowy wskaźnik typu Risk Free Rate. Zgodnie z tym dokumentem w przypadku istniejącego portfela detalicznych produktów hipotecznych opartego o WIBOR jego konwersja na nowy wskaźnik nastąpi w 2025 r. Wówczas w klauzulach odsetkowych zastosowany będzie WIRON powiększony o spread korygujący określony w planowanym Rozporządzeniu ministra finansów, które wprowadzi nowy wskaźnik referencyjny do umów kredytowych.

Jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego? Jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego?

Zamiast WIBOR-u oprocentowanie oparte o stałą stopęZdaniem dr. Remigiusz Stanka, eksperta BCC ds. prawa bankowego, zjawisko wprowadzenia stałych okresowo stóp procentowych wskazuje na to, że banki zaczynają powoli dostrzegać problem stosowania stawki WIBOR.

- Wyłączenie ze sprzedaży umów kredytowych ze wskaźnikiem WIBOR nie wydaje się przypadkowe. Duży wpływ na zaistniałą sytuację miało bez wątpienia postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach, które zawiesiło stosowanie wskaźnika WIBOR w drodze udzielonego zabezpieczenia kredytobiorcy na czas trwania sporu sądowego. Co więcej, coraz większa liczba ludzi składa pozwy i występuje przeciwko bankom, kwestionując wskaźnik WIBOR - tłumaczy dr Stanek. - W zamian za występujący dotychczas wskaźnik WIBOR bank będzie tymczasowo oferował oprocentowanie oparte o stałą stopę, a następnie oferował kredyty bazujące już na stawce WIRON. W związku z tym pojawia się coraz więcej głosów zarówno wśród klientów, jak i w kręgach bankowych, że wskaźnik ten może być niewystarczająco czytelny dla konsumentów.
Stopy procentowe bez zmian. Czy stopy osiągnęły już szczyt? Stopy procentowe bez zmian. Czy stopy osiągnęły już szczyt?

WIRON zastąpi całkowicie WIBOR w 2025 r.Jak twierdzi mec. Remigiusz Stanek, może on z biegiem czasu budzić podobne kontrowersje, jak WIBOR. Z medialnych doniesień wiadomo, że banki proponują swoim konsumentom skorzystanie ze stawki WIRON i podpisanie aneksów do umów kredytowych.

Nowy indeks transakcyjny będzie opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami. Wskaźnik ma okazać się korzystny dla kredytobiorców z uwagi na cykle obowiązywania. Dziś oprocentowanie rat kredytów reguluje się w zależności od wybranego WIBOR-u na okresy np. trzech lub sześciu miesięcy. Tymczasem WIRON ma być wskaźnikiem jednodniowym. Kredytobiorca pozna zatem ostateczną wysokość raty w dniu spłaty.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (130)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Piotr Maria Śliwicki

Od 1991 jest prezesem Grupy Ergo Hestia. Kieruje dwoma towarzystwami ubezpieczeniowymi Grupy -...

Najczęściej czytane