• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Połączenie Lotosu i Orlenu zarejestrowane przez sąd

Robert Kiewlicz
1 sierpnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Najnowszy artykuł na ten temat Rafineria Gdańska będzie miała nowe logo
- Dziś jesteśmy połączonym koncernem, koncernem o bardzo dużym znaczeniu - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. - Dziś jesteśmy połączonym koncernem, koncernem o bardzo dużym znaczeniu - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos zostało zarejestrowane przez sąd. Stosowny wpis został zamieszczony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.MOL zamiast Lotosu. Rebranding stacji paliw- Na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego spółka powzięła w dniu dzisiejszym informację o wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 sierpnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia PKN Orlen ze spółką Grupa Lotos, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN Orlen uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen w dniu 21 lipca 2022 r. - poinformował Orlen.

Gwarancje zatrudnienia w Lotosie podpisanePołączenie przeprowadzone zostało poprzez przeniesienie całego majątku Grupy Lotos, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) Grupy Lotos - spółki przejmowanej, na spółkę przejmującą, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które zostaną wydane akcjonariuszom Grupy Lotos. W związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen został podwyższony z kwoty 534 mln 636 tys. 326,25 zł do kwoty 783 mln 59 tys. 906,25 zł.

Wyprzedaż majątku czy dobry interes? Wywiad z Danielem Obajtkiem- Połączenie nastąpiło z dniem jego wpisania do rejestru właściwego, według siedziby PKN Orlen. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Grupy Lotos z rejestru. Z dniem 1 sierpnia 2022 r. spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Grupy Lotos, zgodnie z przepisem art. 494 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - podał koncern.

Sąd zarejestrował przejęcie LotosuNa początku czerwca tego roku zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Grupy Lotos akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki.

Saudi Aramco i MOL partnerami przy przejęciu Lotosu przez OrlenAkcjonariusze za połączeniem Orlenu i LotosuPrzypomnijmy, że w pod koniec lipca 2022 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen zgodziło się na połączenie spółki z Grupą Lotos poprzez przeniesienie całego majątku gdańskiej spółki na Orlen w zamian za akcje nowej emisji. Zgodę na połączenie wyrazili też akcjonariusze Grupy Lotos.

Kompleks petrochemiczny powstanie w GdańskuAkcje Grupy Lotos znikają z giełdyNastępnie zarząd Grupy Lotos złożył wniosek do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz wykluczenie ich z obrotu giełdowego w związku z połączeniem z PKN Orlen - podała Grupa Lotos w komunikacie. Zgodnie z wnioskiem zawieszenie obrotu akcjami spółki ma nastąpić 29 lipca 2022 r.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (333)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Sławomir Kądziela

Od 2008 roku związany z rozwojem usług inżynierskich, serwisowych i informatycznych SESCOM SA...

Najczęściej czytane