• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Pomoc dla kredytobiorców. Rząd przyjął projekt ustawy

erka
18 maja 2022, godz. 08:25 
Opinie (293)
Gotowy jest projekt ustawy mającej zapewnić pomoc dla kredytobiorców. Gotowy jest projekt ustawy mającej zapewnić pomoc dla kredytobiorców.

Rząd przyjął projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. W projekcie zawarto pakiet pomocowy dla osób z kredytami hipotecznymi. Wśród rozwiązań są wakacje kredytowe, dopłaty do kredytów z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz zamiennik dla wskaźnika WIBOR. Rząd szacuje, że pomoc trafi do ok. 2 mln osób mających problemy ze spłatą kredytów z powodu inflacji.Likwidacja WIBOR. Nowy wskaźnik zmniejszy raty kredytów?Czy rządowe pomysły zmienią sytuację kredytobiorców?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na osiem miesięcy. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

Wakacje kredytowe dla wszystkichWakacje kredytowe będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych. Dzięki temu np. kredytobiorca, którego miesięczna rata wynosi 2,4 tys. zł, ma zmniejszyć swoje obciążenie o 19,2 tys. zł.

Nowy wskaźnik zastąpi WIBORWysoki poziom wskaźnika WIBOR przekłada się na wzrost rat kredytu. Dlatego rząd zamierza zastąpić go innym wskaźnikiem, który obniży wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.

Wysokie stopy procentowe. Pomysły na wsparcie kredytobiorcówProcedura wyznaczenia zamiennika, po wystąpieniu zdarzenia uruchamiającego, określonego w unijnym rozporządzeniu BMR, będzie inicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. W proces zostanie zaangażowany Komitet Stabilności Finansowej (zrzeszający przedstawicieli wszystkich instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego) celem wypracowania jak najlepszego rozwiązania. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Kolejne podwyżki stóp procentowych. Do poziomu 5,25 proc.Jeżeli w ten sposób nie uda się doprowadzić do wyznaczenia zamiennika, wówczas ustawodawca przewidział możliwość wyznaczenia zamiennika za WIBOR na podstawie stawki POLONIA. Również on będzie mógł zostać określony przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia. Dzięki zastąpieniu WIBOR innym wskaźnikiem w portfelach kredytobiorców mają zostać dodatkowe środki - w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie.

Dopłaty z Funduszu Wsparcia KredytobiorcówZ Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można korzystać już dziś. Dzięki proponowanym zmianom zostanie on jednak zasilony dodatkowymi środkami. Wskutek tego budżet Funduszu zwiększy się do ponad 2 mld zł w 2022 r. i będzie mógł zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych. Złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe online.

Aby skorzystać ze wsparcia trzeba spełnić jeden z warunków:

  • co najmniej jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego;
  • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów;
  • miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza w 2022 r. 1552 zł /os. w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1,2 tys. zł / os. w gospodarstwach wieloosobowych.

Wsparcie z Funduszu to kwota nawet 2 tys. zł wypłacana przez 36 miesięcy - co daje łącznie 72 tys. zł. dofinansowania. Spłata pożyczki rozpoczyna się po dwóch latach od ostatniej wypłaty - w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Część pożyczki może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat. Przy maksymalnym wsparciu (wynoszącym 72 tys. zł) umorzone zostać może 22 tys. zł pożyczki.
erka

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (293)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Krzysztof Stepokura

Prezes formy Eurotel. W 1994 roku założył firmę telekomunikacyjną Martel, która od 1996 roku była...