stat

Pomorski gospodarczy sztab kryzysowy

Najnowszy artukuł na ten temat

Serce i rozum zapraszają Ślązaków na Pomorze

Koronawirus nie tylko zagraża małym i średnim przedsiębiorstwom. Może wprowadzić w kryzys całą gospodarkę.
Koronawirus nie tylko zagraża małym i średnim przedsiębiorstwom. Może wprowadzić w kryzys całą gospodarkę. fot. Anna Rezulak / KFP

Pomorscy przedsiębiorcy zrzeszeni w kilku organizacjach apelują do wojewody, marszałków, starostów powiatów, prezydentów, burmistrzów i wójtów województwa pomorskiego o pomoc dla firm. Sytuacja jest poważna i dotyczy całej społeczności - twierdzą przedsiębiorcy. Wszyscy czekają na rządową specustawę, ale także na działania lokalne.


Czy rząd powinien pomóc przedsiębiorcom w związku z pandemią koronawirusa?

tak, utrzymanie firm na powierzchni leży w naszym wspólnym interesie 81%
nie, każdy musi sobie radzić sam 15%
trudno powiedzieć 4%
zakończona Łącznie głosów: 206

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pracodawcy Pomorza, Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan, Gdański Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Kaszubski Związek Pracodawców, Regionalna Izba Przedsiębiorców Norda, Starogardzki Klub Biznesu, Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług oraz Loża Gdańska BCC. Organizacje te wypracowały wspólny apel do władz rządowych i samorządowych.

- Każdego dnia odbieramy mnóstwo niepokojących sygnałów od pracodawców z terenu całego województwa. Kolejne branże wskazują na dramatyczne pogorszenie swojej sytuacji - gastronomiczna, hotelarska, transportowa, turystyczna, rozrywkowa, organizacji eventów, szkoleniowa, produkcji mebli czy odzieży, motoryzacyjna, fryzjersko-kosmetyczna. Wymienione branże to branże, w których kryzys jest już dziś nam znany, a do nich dołączają inne, takie jak produkcja spożywcza, IT, automatyka, usługi oparte na świadczeniu ich w siedzibie klienta oraz te, które padają ofiarą nagłego zrywania kontaktów i kłopotów w branżach wcześniej wskazanych, jak również gwałtownego wstrzymywania zleceń przez firmy i instytucje, których kryzys jeszcze nie dotknął. Wiele firm stanęło obecnie w obliczu poważnego kryzysu czy nawet perspektywy rychłej likwidacji - apelują przedsiębiorcy z Pomorza.

Koronawirus w Trójmieście - wszystkie informacjeWspólny apel został wypracowany w ramach cyklu wideokonferencji, pod hasłem "pomorski gospodarczy sztab kryzysowy". Chodzi o to, żeby pozostać w bieżącym kontakcie, wymieniać opinie, reagować oraz formułować wspólne stanowiska i rekomendacje.

- Ten kryzys dotyczy nas wszystkich, dlatego pozostajemy solidarni jako środowisko i jako obywatele, występując wspólnie zwłaszcza w obronie tych w najgorszej sytuacji i jednocześnie domagając się ochrony innych narażonych. Apelujemy do państwa o połączenie działań i pilne interwencje we wskazanych obszarach - mówią przedsiębiorcy i wskazują możliwe rozwiązania.

Przedsiębiorcy w sieci łączą siły. Chcą dialogu z rządemPropozycje środowiska zawarte w apelu

 • Należy ograniczyć wszelkie ryzyka, obciążenia i obowiązki pracodawców, aby mogli oni skoncentrować się na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy oraz pracowników. Jednocześnie należy powstrzymać wszelkie planowane na ten rok zmiany legislacyjne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich sytuację finansową.
 • Niezbędny jest pakiet osłonowy dla przedsiębiorców odnoszący się do należności w zakresie płatności podatków i składek ZUS powinien zawierać stosowne ulgi, układy ratalne, możliwości odroczenia terminu płatności składek czy też umorzenia należności w uzasadnionych przypadkach.
 • Uregulowania wymagają kwestie związane z ochroną miejsc pracy, zwłaszcza w przypadku firm zmuszonych do przestojów czy obniżonego wymiaru pracy. W przypadku niezdolności do pracy, w wyniku wydania decyzji przez właściwe organy, pracodawca nie powinien być zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia, zaś w takim przypadku pracownikowi należeć się będzie zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia nieobecności.
 • W przypadku nieobecności spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem nie tylko do lat ośmiu, pracownikom powinien przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 30 dni.
 • Należy też uregulować kwestie przedłużenia wiz dla pracowników ze Wschodu bez konieczności wyjazdu do kraju pochodzenia.  
 • Konieczne jest wdrożenie instrumentów finansowych dla firm, w tym wsparcia finansowego w postaci: ułatwionego dostępu do preferencyjnych kredytów i pożyczek, uruchomienia pakietu nieoprocentowanych kredytów obrotowych, przełożenia bądź odroczenia spłaty rat leasingowych oraz wsparcia zdolności kredytowej przez zapewnienie gwarancji kredytowych.
 • Przedsiębiorcy apelują też o uruchomienie interwencyjnych produktów wsparcia finansowego w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju w zakresie wsparcia pomostowego, związanego z płynnością firm i ich zdolnością do obsługi zobowiązań w okresie co najmniej 12 najbliższych miesięcy.
 • Biznes oczekuje też od władz szczebla samorządowego zaniechania poboru opłat lokalnych i podatków, wprowadzenia obniżek, wydłużenia terminów regulowania, czy też w uzasadnionych przypadkach umorzenia, w okresie przejściowym stawek czynszu najmu w lokalach wynajmowanych przedsiębiorcom przez gminy.
 • W celu poprawy płynności przedsiębiorców należy odsunąć w czasie nowe obowiązki, takie jak wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymania obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych.
 • Ponadto zmianie powinien ulec termin obowiązywania rozbudowanej struktury JPK_VAT. Również przesunięciu musi ulec termin wprowadzenia podatków o charakterze ryczałtowym, płatnych niezależnie od dochodowości firm, w tym podatku od sprzedaży detalicznej, podatku cukrowego, a także zawieszenia poboru tzw. podatku minimalnego, płaconego także w sytuacji, kiedy firmy ponoszą straty.
 • Niezbędne jest odroczenie terminów przewidzianych dla: sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2019; złożenia deklaracji CIT-8 za rok 2019; złożenia deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych; złożenia deklaracji IFT-2R; złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i plików JPK; rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r. oraz rozliczenia z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r.
 • Przedsiębiorcy postulują również o odstąpienie od stosowania przepisów Kodeksu karnego - skarbowego, w każdej sytuacji, w której ze względu na ograniczenia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w czasie obowiązywania stanu epidemicznego nie zostały prawidłowo lub na czas wypełnione obowiązki podatkowe. Jednocześnie apelują o zawieszenie kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych na czas walki z COVID-19.
 • Zasadnym jest także włączenie przedsiębiorstw z sektora MŚP do udziału w produkcji w obszarze szeroko pojętej pomocy w zwalczaniu koronawirusa lub jego objawów, tj. produkty z zakresu: chemii, odzieży ochronnej, maseczek, dodatkowych łóżek itp. Wnosimy o zawieszenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i o kierowanie zamówień do firm lokalnych. Istotnym aspektem pozostaje utrzymanie transportu surowców/komponentów/produktów finalnych w celu eliminowania ryzyka zerwania łańcuchów logistycznych.

Opinie (25) 3 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Andrzej Biernacki

Prezes zarządu Ekolan SA. W 1997 roku Andrzej Biernacki i firma EKOL powołali do życia EKOLAN....