• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Pomorskie stawia na nowe technologie w dynamicznych czasach zmian i niepewności

14 czerwca 2022 

Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dostrzega swoją rolę jako lidera i koordynatora w zakresie budowania konkurencyjności regionu oraz inicjowania innowacyjnych przedsięwzięć. Aby wzmocnić potencjał badawczo-rozwojowy pomorskich podmiotów, w tym przedsiębiorców i startupów, został zrealizowany projekt "Smart Progress" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Innowacyjna gospodarka na Pomorzu. Czym jest projekt Smart Progress?To wzmocnienie kompetencji podmiotów z obszarów inteligentnych specjalizacji w zakresie tworzenia innowacji i realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Projekt zapewnił dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz wsparcia eksperckiego, kierunkując pomorskie podmioty na rozwój.

Na całym Pomorzu działa obecnie już ponad 300 tys. firm z różnorodnych branż. Część z nich tworzy bardzo zaawansowane usługi czy produkty, stawiając na ekspansję rynkową właśnie dzięki innowacjom. Ścisła współpraca pomiędzy firmami, samorządem i uczelniami stanowi podstawy do budowania silnych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

ISP wyznaczają kierunki rozwoju innowacyjnego województwa pomorskiego. Wykorzystują unikalne zasoby i walory regionu w zakresie badań i rozwoju, łącząc ze sobą różne branże i technologie. W województwie pomorskim do obszarów specjalizacji zaliczono: technologie w obszarze offshore i portowo-logistycznym, ICT, energetycznym oraz medycznym.

W trakcie projektu Smart Progress wyłoniono tzw. Liderów ISP. Byli nimi dla specjalizacji morskiej: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, dla ICT: Interizon - Pomorski Klaster ICT, a dla specjalizacji energetycznej i medycznej: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Dzięki pracy Liderów zainteresowane podmioty otrzymały wsparcie merytoryczne niezbędne dla przygotowania dobrej jakości innowacyjnych projektów czy podejmowania współpracy w ramach zawiązanych grup roboczych, takich jak np. pojazdy autonomiczne czy budownictwo niskoenergetyczne. Dbali oni także o wzmocnienie wizerunku i promocję ISP, ponieważ okazuje się, że wciąż niewiele firm rozpoznaje, czym są ISP.

Raporty, webinary, seminariaEfektem rocznej pracy zespołu badawczego i przeprowadzenia 1,2 tys. wywiadów z pomorskimi przedsiębiorstwami są raporty z zakresu analizy dynamiki rozwoju oraz kompetencyjne dla poszczególnych ISP.

Badanie potwierdziło, że podmioty wpisujące się w ISP potrafią wykorzystać wyjątkowe zasoby dostępne w obszarze ich lokalizacji do wytworzenia przewagi konkurencyjnej. W podmiotach z obszarów ISP wyraźnie częściej podejmowana jest działalność badawczo-rozwojowa, są one bardziej innowacyjne, dlatego należy je postrzegać jako pewnego rodzaju motor napędowy dla wzrostu konkurencyjności i poziomu innowacyjności pomorskiej gospodarki. Podmioty z ISP okazały się też wyraźnie mniej wrażliwe na negatywne skutki pandemii.

Pomimo pandemii zrealizowano dwa cykle webinarów pod hasłem "Pomorska podróż. Kierunek innowacje!", w których łącznie odbyło się 37 spotkań. W sumie w tej wirtualnej podróży w kierunku innowacji spędzono ponad 110 godzin, inspirując wiedzą ok. 2 tys. uczestników.

Zrealizowano także konkurs biznesowy pod hasłem "Pomorskie Mistrzostwa Wirtualnej Przedsiębiorczości", w którym wystartowało 10 zespołów z pomorskich uczelni. Studenci mieli okazję na kilka tygodni wcielić się w rolę właścicieli agencji interaktywnych. Dzięki biznesowej symulacji uczestnicy mogli poznać tajniki zarządzania firmą i przygotować się do rywalizacji na rzeczywistych rynkach biznesowych.

Innowacyjne rozwiązania mogą także pomóc naszej planecieW jaki sposób? Dzięki projektowi Smart Progress Urząd Marszałkowski mógł dołączyć do Fundacji CODE:ME i Marek Kamiński Academy oraz partnerujących firm technologicznych Microsoft oraz EPAM i wspólnie zorganizować maraton programistyczny - Hack4change 48 h by zmienić Świat, który odbył się 10-12 czerwca.

Efektem pracy uczestników są innowacyjne rozwiązania i aplikacje, które mogą pomóc nam i naszej planecie. W tym roku zdecydowano się na trzy ścieżki tematyczne: Człowiek i jego dobrostan, Otwarte dane, Smart Cities.

Konferencja pod hasłem "Inteligentne Specjalizacje. Innowacje. Smart Progress. Gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy w warunkach świata VUCA?", która odbyła się 13 czerwca br., była ostatnim wydarzeniem organizowanym w ramach projektu Smart Progress. Stanowiła ona doskonałą okazję do dyskusji z reprezentantami innych regionów, świata nauki i biznesu i zastanowienia się nad przyszłością w kontekście dalszego rozwoju inteligentnych specjalizacji.

Pani Agnieszka Krasicka, reprezentantka z Komisji Europejskiej, omówiła najważniejsze tajniki związane z nowymi Funduszami Europejskimi na lata 2021-2027. Natomiast o "władzy algorytmów" i "świecie władzy absolutnej" opowiedział dr Maciej Kawecki, który jest autorem cyklu technologicznego w programie Dzień Dobry TVN, podcastu redakcji Onet oraz Komputer Świat "Technicznie Rzecz Biorąc".

Innowacyjność w przestrzeni VUCA. Przyszłość jawi się w barwach Smart Green ProgressŻyjemy obecnie w bardzo dynamicznych czasach. VUCA to akronim od słów zmienny (Volatility), niepewny (Uncertainty), złożony (Complexity) i niejednoznaczny (Ambiguity). Ta rzeczywistość wymaga od nas ciągłej nauki, pobudzania kreatywności i zwinności.

Dlatego Samorząd Województwa Pomorskiego w dalszym ciągu mocno akcentuje wsparcie na rzecz nowoczesnych technologii. W nowej perspektywie finansowej ISP nadal pozostają kluczowymi branżami potrzebującymi współpracy oraz dalszej animacji przy aktywnym udziale klastrów, pomorskich uczelni i instytucji wspierających biznes.

Planuje się kontynuację projektu Smart Progress w nowej perspektywie finansowej, jednak w odświeżonej i jeszcze bardziej elastycznej formule. Ze szczególnym naciskiem na wspieranie innowacyjnych inicjatyw w tzw. obszarach zielonych technologii, upowszechniając ideę cyfryzacji, zrównoważonej produkcji i konsumpcji przez pryzmat pozytywnego wpływu na klimat i środowisko.

Do tej pory wiele działań realizowanych w ramach pierwszej edycji projektu Smart Progress koncentrowało się wokół Trójmiasta. W kolejnej odsłonie, w ramach Smart GRREN Progress, planujemy aktywne działania także w subregionach naszego województwa, aby zaszczepić tam iskrę do rozwoju i działań w obszarach ISP.

Informacja o finansowaniu: Projekt Smart Progress jest realizowany przez województwo pomorskie i jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR wynosi 2 mln 170 tys. zł.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Miejsca

 

Ludzie biznesu

Bogdan Górski

prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „Górski”.Spółkę, ze stu procentowym kapitałem...

Najczęściej czytane