• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ponad 22,5 tys. nowych miejsc pracy dzięki Invest in Pomerania

erka
19 grudnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (18)
Od momentu powołania inicjatywy do życia w 2011 r. sektory, na których koncentrowała się działalność Invest in Pomerania, rozwijały się szybciej niż pozostałe sektory gospodarki. Na zdjęciu: Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania, samorządowej inicjatywy koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza. Od momentu powołania inicjatywy do życia w 2011 r. sektory, na których koncentrowała się działalność Invest in Pomerania, rozwijały się szybciej niż pozostałe sektory gospodarki. Na zdjęciu: Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania, samorządowej inicjatywy koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza.

Invest in Pomerania podsumowała pierwsze 10 lat swojej działalności. W ciągu tej dekady inicjatywa koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza pozyskała dla województwa pomorskiego ponad 170 projektów inwestycyjnych oraz 22,5 tys. nowych miejsc pracy. Strategia na lata 2023-2027 przygotowana we współpracy z Bankiem Światowym przewiduje dalsze skupienie się na inwestorach działających w usługach dla biznesu i IT, przemyśle offshore i elektromobilności.W ciągu ostatniej dekady zespół Invest in Pomerania znacząco zwiększył skalę działań w zakresie promocji gospodarczej, co przekłada się na nowe zapytania inwestycyjne. Tylko w zeszłym roku obsłużono ich przeszło 180, z czego 30 zakończyło się decyzjami o zlokalizowaniu projektów na Pomorzu.

Invest in Pomerania najlepsza w Polsce Invest in Pomerania najlepsza w Polsce

Dlaczego inwestorzy wybierają Trójmiasto?

- Invest in Pomerania to dla Agencji Rozwoju Pomorza jeden z kluczowych projektów, którego celem było zbudowanie na nowo sytemu pozyskiwania inwestycji zagranicznych w województwie pomorskim. Dzięki podjętym działaniom w regionalnej gospodarce powstały tysiące nowych miejsc pracy. Niemniej wiemy, że aby naszą efektywność utrzymać, musimy przystosować naszą strategię do bardzo dynamicznych procesów, które aktualnie modelują gospodarczą rzeczywistość. Zmiany klimatyczne, inflacja, wojna na Ukrainie, konflikty handlowe to kluczowe czynniki, które aktualnie kształtują politykę inwestycyjną korporacji. Obserwując rynek, wprowadzamy nową strategię dostosowaną do potrzeb bezpośrednich inwestycji zagranicznych - mówi Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza.

Wspólna inicjatywa samorządu i instytucji otoczenia biznesuInvest in Pomerania została powołana, żeby zwiększyć skuteczność pozyskiwania inwestycji zagranicznych dla województwa pomorskiego. Inicjatywę utworzyły władze samorządowe województwa, największe miasta i gminy oraz kluczowe instytucje otoczenia biznesu, które powierzyły koordynację jej prac Agencji Rozwoju Pomorza. Strategię działania oparto na badaniu potencjału inwestycyjnego, które przeprowadziło PwC oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Zadyszka start-upów czy koniec eldorado w IT? Zadyszka start-upów czy koniec eldorado w IT?

Badanie przeprowadzone przez Bank Światowy wykazało, że od momentu powołania inicjatywy do życia w 2011 r. sektory, na których koncentrowała się działalność Invest in Pomerania, rozwijały się szybciej niż pozostałe sektory gospodarki. W latach 2011-2018 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wartości dodanej brutto w sektorach priorytetowych wyniósł 7,4 proc., w porównaniu z 4,1 proc. w pozostałych sektorach.

Duża skuteczność w pozyskiwaniu projektów inwestycyjnychOd powstania Invest in Pomerania sektory priorytetowe odnotowały również większą dynamikę wzrostu liczby przedsiębiorstw i liczby zatrudnionych. Szczególnie dynamicznie rosły sektory zajmujące się nowoczesnymi usługami dla biznesu oraz IT. Dopełnieniem badań statystycznych jest analiza ekonometryczna, która jednoznacznie wskazała, że Invest in Pomerania wywarła istotny wpływ na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co doprowadziło do pozyskania znacznej ilości nowych projektów i miejsc pracy dla regionalnej gospodarki. Autorzy badania podkreślili, że w porównaniu z innymi regionalnymi agencjami promocji inwestycji w Europie Invest in Pomerania charakteryzuje się wyższą od średniej skutecznością w pozyskiwaniu projektów inwestycyjnych.

IT męską branżą? To przeszłość. Kobiety w nowych technologiach IT męską branżą? To przeszłość. Kobiety w nowych technologiach

Więcej środków na promocję gospodarcząWe współpracy z Bankiem Światowym powstał też kompleksowy raport, który wyznaczył obszary działań na kolejne lata. Jednocześnie przedstawiono szereg nowych zaleceń w zakresie funkcjonowania inicjatywy.

- Raport Banku Światowego jest dla nas ważnym drogowskazem na przyszłość. Potwierdził, jak kluczową decyzją z perspektywy regionu była alokacja środków na promocję gospodarczą, jednocześnie wskazując nam sektory, które należy rozwijać. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdyż spodziewamy się dalszego pogorszenia stanu globalnej gospodarki. Dlatego potrzebujemy dobrej strategii i odpowiednich narzędzi - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
erka

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (18)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Marcin Lewandowski

Prezes zarządu Grupy GPEC, firmy z branży energetycznej. Doświadczenie zdobył na stanowiskach menedżerskich w firmach z branży utilities. Od 2010 roku związany z GPEC. Karierę w Grupie rozpoczął zarządzając obszarem dyspozycji, a następnie jako dyrektor ds. finansowych Grupy GPEC zajmował się m.in. organizacją struktury grupy kapitałowej, modelem biznesowym oraz nadzorem właścicielskim spółek zależnych. Przez ponad rok pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Unikom (włączonej do struktury GPEC...

Najczęściej czytane