Ponad pół miliona pracujących na Pomorzu. Głównie w przemyśle

Pracujący (na 1000 mieszkańców, według powiatów).
Pracujący (na 1000 mieszkańców, według powiatów). źródło: GUS

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2020 r. liczba pracujących w województwie pomorskim wyniosła 539,5 tys. osób, co w skali roku oznacza spadek o 1,1 proc. Liczba pracujących kobiet w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się o 0,9 proc., a mężczyzn o 1,3 proc. Pracujący w województwie pomorskim stanowili 5,6 proc. ogólnej liczby pracujących w Polsce.Pod koniec 2020 r. w województwie pomorskim liczba pracujących (według siedziby zarządu
jednostki) wyniosła 539,5 tys. osób. Najwięcej osób pracowało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (26,2 proc. ogólnej liczby pracujących), edukacji (13,5 proc.) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (11 proc.). W porównaniu z 2019 r. liczba pracujących zmniejszyła się o 1,1 proc., przy czym największy spadek odnotowano w administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,4 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (o 6,2 proc.) oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 5,5 proc.).

Najwięcej zatrudnionych w przemyśleW porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się zarówno liczba pracujących mężczyzn, jak i kobiet
- odpowiednio o 1,3 proc.0,9 proc.. Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 50,9 proc. i w porównaniu z 2019 r. zwiększył się o 0,1 p. proc. Największy udział kobiet odnotowano wśród pracujących w sekcjach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (84,6 proc.), edukacja (79 proc.) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (73,9 proc.).

Najnowsze dane z pomorskiego rynku pracyLiczba pracujących w skali roku zmniejszyła się zarówno w sektorze publicznym (o 0,6 proc.), jak i prywatnym (o 1,3 proc.). Udział osób pracujących w sektorze publicznym w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 31,1 proc. i w porównaniu z 2019 r. zwiększył się o 0,2 p. proc.

Coraz więcej cudzoziemców na rynku pracyW porównaniu z 2019 r. zwiększyła się liczba pracujących cudzoziemców (o 12,6 proc.), którzy w 2020 r. stanowili 1,7 proc. ogólnej liczby pracujących w województwie pomorskim (w 2019 r. - 1,5 proc.). W skali roku zmniejszyła się liczba pracujących osób niepełnosprawnych (o 8,6 proc.) oraz emerytów i rencistów (o 5,5 proc.), a ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł odpowiednio 4,2 proc.3,1 proc.


W 2020 r. w województwie pomorskim przyjęto do pracy 92,8 tys. osób, o 21,1 proc. mniej niż rok wcześniej, natomiast zwolniono 91,3 tys. osób, o 12,4 proc. mniej niż w 2019 r. W skali roku liczba przyjęć do pracy zmniejszyła się m.in. w górnictwie i wydobywaniu (o 52,2 proc.), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 34,5 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 33,8 proc.). Spadek liczby zwolnień z pracy odnotowano m.in. w pozostałej działalności usługowej (o 37,4 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (o 31,7 proc.) oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 26,0 proc.).


Najwięcej pracujących w GdańskuWśród ogólnej liczby pracowników pełnozatrudnionych przyjętych do pracy 14 tys. (w 2019 r. - 17,7 tys.) stanowiły osoby podejmujące pracę po raz pierwszy, w tym 6,5 tys. (w 2019 r. - 8,7 tys.) absolwenci szkół. Do pracy przyjęto również 61,0 tys. osób, które poprzednio pracowały, oraz 1,2 tys. osób, które powróciły z urlopów wychowawczych.

735 kontroli legalności zatrudnienia w GdańskuW województwie pomorskim w 2020 r. liczba pracujących (według faktycznego miejsca
pracy pracownika) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosła 249 osób. Wśród powiatów województwa pomorskiego najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w Gdańsku (383), a najniższą w powiecie nowodworskim (122).

Związkowcy chcą wyższej płacy minimalnej w 2022 r. Proponują 3,1 tys. zł bruttoW większości powiatów liczba pracujących zmniejszyła się w porównaniu z 2019 r., przy czym największy spadek odnotowano w Słupsku (o 7,3 proc.), Gdyni (o 5,5 proc.) i w powiecie tczewskim (o 4,3 proc.). Natomiast liczba pracujących wzrosła m.in. w powiatach: wejherowskim (o 4,1 proc.), kartuskim (o 2,3 proc.), człuchowskim (o 1,3 proc.) oraz kwidzyńskim (o 1 proc.). Największy udział kobiet odnotowano wśród pracujących w Sopocie (57,6 proc., o 0,8 p. proc. mniej niż w 2019 r.), a najmniejszy w powiecie bytowskim (44,6 proc., o 0,2 p. proc. mniej niż w 2019 r.).

Opinie wybrane


wszystkie opinie (38)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Ludzie biznesu

Waldemar Kucharski

współzałożyciel i były prezes zarządu Young Digital Planet SA. Obecnie członek Rady Nadzorczej...