stat

Port Gdański Eksploatacja. Proces sprzedaży od nowa

Port Gdański Eksploatacja jest spółką operatorską, zajmującą się obsługą ładunków na obszarze wewnętrznego portu gdańskiego.
Port Gdański Eksploatacja jest spółką operatorską, zajmującą się obsługą ładunków na obszarze wewnętrznego portu gdańskiego. fot. Port Gdański Eksploatacja

Po raz kolejny nie udało się sprzedać Portu Gdańskiego Eksploatacji. Tym razem nie z powodu braku chętnych, ale dlatego, że właściciele nie potrafili porozumieć się w sprawie wyboru oferty. O PGE walczyło konsorcjum PKP Cargo i Węglokoks oraz maltańska spółka Mariner Capital Limited, która nawet otrzymała wyłączność na negocjacje. To była już czwarta próba sprzedaży tej portowej spółki. Co teraz? Ruszy nowy proces sprzedaży.


Co najbardziej utrudnia rozwój naszych portów morskich?

polityka gospodarcza kolejnych rządów 54%
mała ilość inwestycji 9%
czasochłonne i kosztowne procedury 22%
wysokie podatki 15%
zakończona Łącznie głosów: 117

- Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podjął decyzję o odstąpieniu od dalszych negocjacji prowadzonych aktualnie w sprawie zbycia akcji Port Gdański Eksploatacja z siedzibą w Gdańsku. Wobec powyższego, ze skutkiem natychmiastowym została zakończona obecnie trwająca procedura zbywania akcji PGE, uruchomiona publicznym zaproszeniem z dnia 31 marca 2014 roku. Jednocześnie Zarząd ZMPG informuje, że podjął również uchwałę o wszczęciu kolejnego postępowania w celu zbycia akcji Port Gdański Eksploatacja z siedzibą w Gdańsku - poinformowano w komunikacie.

Przypomnijmy. Pod koniec ub. roku spółka Mariner Capital Limited otrzymała wyłączność na ustalenie z PGE szczegółów umowy przejęcia. Spółka była już pewna tej transakcji. Złożyła nawet w tej sprawie wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ogłosiła także wstępne plany inwestycyjne. Nawet porozumiała się w sprawie pakietu socjalnego ze związkami zawodowymi. Niestety, w lutym najpierw Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk nie zaopiniowała pozytywnie uchwały rekomendującej zbycie składników aktywów spółki, a potem w głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZMPG zwołanym w tej samej sprawie uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, w związku z czym nie została podjęta. Wiadomo, że przeciw opowiedzieli się przedstawiciele Skarbu Państwa.

W ocenie osób powołanych do Rady Nadzorczej z rekomendacji Skarbu Państwa, umowa nie zapewniała realizacji zaoferowanej przez Mariner długoterminowej strategii rozwoju spółki, a wykonanie zobowiązań inwestycyjnych przewidzianych w umowie nie jest właściwie zabezpieczone. - Poza tym oczekiwaniem większości członków RN było również zapewnienie mechanizmu umownego, który zapewniłby, iż wyłoniony kontrahent i jego struktura kapitału pozostanie pod kontrolą podmiotów z siedzibą w państwach członkowskich albo skupionych wokół WTO - wyjaśniała wówczas Ewa Pawlak, wiceprzewodnicząca RN.

Czytaj też: Port Gdański Eksploatacja. Marin Hili nie rezygnuje

Z taką oceną sytuacji nie zgadzały się władze maltańskiej spółki. - Malta jest członkiem założycielem WTO. Od prawie 20 lat mamy terminal w Rydze, od ponad 10 w Wenecji, jesteśmy też w Szkocji i Albanii. Dlaczego w Gdańsku miałoby być inaczej? Chętnie odpowiem na każde pytanie. Oby jednak ktoś z władz chciał takie zadać - mówił w połowie maja na spotkaniu z dziennikarzami Marin Hili, prezes Mariner Capital Limited. - Brałem udział w różnych postępowaniach przetargowych i mam różne doświadczenia. Jednak pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, w której problemy zaczęły się już po podpisaniu umowy. Wciąż też nie wiem dlaczego - dodał i stwierdził, że do końca czerwca oczekuje na zatwierdzenie umowy przez akcjonariuszy.

Jak się dowiedzieliśmy, obecnie przedstawiciele maltańskiej spółki konsultują z kancelarią dalsze kroki. Jedno wiadomo, Mariner Capital Limited cały czas podtrzymuje zainteresowanie nabyciem PGE.

Czy zainteresowanie podtrzyma też konsorcjum PKP Cargo i Węglokoksu? W doniesieniach medialnych właśnie konkurencja miała działać na rzecz zablokowania oferty maltańskiej spółki. W tej sprawie zresztą prezes Hili też poprosił o wyjaśnienie ministra Karpińskiego. Czy sprzedaż została wstrzymana przez Ministerstwo Skarbu Państwa na skutek zainteresowania nową ofertą złożoną przez konsorcjum PKP Cargo i Węglokoks poza procedurą prywatyzacyjną, tj. po dniu 30 września 2014 roku? Czy wstrzymanie sprzedaży akcji spółki Port Gdański Eksploatacja na rzecz Mariner Capital Limited - ergo udaremnienie publicznej procedury prywatyzacyjnej - nastąpiło w rezultacie skutecznej interwencji podjętej przez konsorcjum PKP Cargo i Węglokoks? - takie pytania postawił w swoim liście do ministra. Te też zostały bez odpowiedzi.

O stanowisko poprosiliśmy resort skarbu. - Pragniemy przypomnieć, że w związku z nieuzyskaniem w lutym 2015 r. zgód korporacyjnych Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk na sprzedaż składników aktywów trwałych stanowiących 100 proc. akcji PGE maltańskiej spółce Mariner Capital Limited, umowa sprzedaży akcji spółki nie została zawarta. Obowiązek zbycia został nałożony na Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ustawą o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich. Minister Skarbu Państwa oczekuje, iż zarząd spółki będzie kontynuował proces zbycia posiadanych akcji, tak długo, dopóki warunki konkretnej wynegocjowanej umowy prywatyzacyjnej nie uzyskają stosownych zgód korporacyjnych - otrzymaliśmy odpowiedź z biura prasowego resortu.

Port Gdański Eksploatacja jest głównym operatorem przeładunkowym na terenie Portu Gdańsk w części portu wewnętrznego, umiejscowionego wzdłuż odcinka Martwej Wisły i Kanału Portowego i wyłącznym przeładowcą na Gdańskim Terminalu Kontenerowym i Wolnym Obszarze Celnym. Spółka powstała w 1991 roku w wyniku przekształceń własnościowych przedsiębiorstwa państwowego Morski Port Handlowy Gdańsk. Z kolei w wyniku uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników o przekształceniu spółki, w dniu 15 września 2010 roku spółka Port Gdański Eksploatacja została zarejestrowana jako spółka akcyjna.

Opinie (24) 9 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Monika Płocke

Banking Technology, Head of Change and Technology Capabilities w Nordea Bank AB. Absolwentka...