stat

Port Gdański Eksploatacja w zawieszeniu

Najnowszy artukuł na ten temat

Nowy terminal w gdańskim porcie. Anwil pracuje nad koncepcją

Port Gdański Eksploatacja jest spółką operatorską, zajmującą się obsługą ładunków na obszarze wewnętrznego portu gdańskiego.
Port Gdański Eksploatacja jest spółką operatorską, zajmującą się obsługą ładunków na obszarze wewnętrznego portu gdańskiego. fot. Port Gdański Eksploatacja

Sprawa zbycia udziałów w spółce Port Gdański Eksploatacja należącej do gdańskiego portu znów jest w... zawieszeniu. Wiadomo jedynie, że najpierw Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk nie zaopiniowała pozytywnie uchwały rekomendującej zbycie składników aktywów spółki, a potem w głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZMPG zwołanym w tej samej sprawie uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, w związku z czym nie została podjęta. Co dalej, nie wiadomo.Aktualizacja 24 lutego godz. 09:50 O komentarz poprosiliśmy Ministerstwo Skarbu Państwa i Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Resort nie odpowiedział, a ZMPG ograniczył się jedynie do... zdawkowych wyjaśnień. Na pytanie - Dlaczego podjęto taką decyzję? - odpowiedziano: - Akcjonariusze ZMPG SA są autonomiczni w podejmowaniu decyzji co do sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Co dalej w tej sytuacji ws PGE? - Zarząd ZMPG SA podejmie dalsze kroki w procesie sprzedaży akcji PGE SA w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami ładu korporacyjnego oraz procedurą zbywania akcji spółki PGE SA.


Co najbardziej utrudnia rozwój naszych portów morskich?

polityka gospodarcza kolejnych rządów 61%
mała ilość inwestycji 11%
czasochłonne i kosztowne procedury 14%
wysokie podatki 14%
zakończona Łącznie głosów: 174

Przypomnijmy, pod koniec ub. roku zarejestrowana na Malcie spółka Mariner Capital Limited otrzymała wyłączność na ustalenie z PGE szczegółów umowy przejęcia. Spółka była już pewna tej transakcji. Złożyła nawet w tej sprawie wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ogłosiła także wstępne plany inwestycyjne. Nawet porozumiała się w sprawie pakietu socjalnego ze związkami zawodowymi. W połowie stycznia tego roku Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk miała wydać ostateczną opinię na temat zakupu Port Gdański Eksploatacja spółce Mariner Capital Limited. Opinia ta była niezbędna do zakończenia procesu sprzedaży. Nieoczekiwanie ogłoszono jednak przerwę w obradach. Jak się dowiedzieliśmy, wówczas opinii nie wydano na wniosek przedstawicieli Skarbu Państwa.

Do sprawy wrócono w ub. tygodniu i... "Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA nie zaopiniowała pozytywnie uchwały rekomendującej zbycie składników aktywów trwałych stanowiących 100 proc. akcji Spółki Port Gdański Eksploatacja" - podano w komunikacie.

Za tym poszły kolejne decyzje i... "20 lutego 2015 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych stanowiących 100 proc. akcji Spółki Port Gdański Eksploatacja SA. W głosowaniu jawnym uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, w związku z czym nie została podjęta" - podano w kolejnym komunikacie.

Takim obrotem sprawy zaniepokojeni są związkowcy. "Związki Zawodowe działające w Port Gdański Eksploatacja są bardzo zaniepokojone sytuacją, w jakiej znajduje się na dzień dzisiejszy ich przedsiębiorstwo i załoga. Rada Nadzorcza Zarządu Portu Gdańsk poprzez przedstawicieli Ministerstwa Skarbu zablokowała uchwałę na zbycie 100 proc. akcji PGE. Brak informacji o przyczynach takiej decyzji wywołał głęboką konsternację po stronie załogi (...). Firma Mariner Capital Ltd., która została wyłoniona w procesie prywatyzacyjnym, po negocjacjach ze stroną związkową podpisała pakiet socjalny dający gwarancje zatrudnienia wszystkim obecnie zatrudnionym i gwarancje podwyżek płacowych przez okres 5-cio letni, na który został zawarty. Pakiet ten gwarantuje również utrzymanie zakładowego układu zbiorowego pracy obowiązującego obecnie w firmie. Związki zawodowe w związku z tym z ogromnym niepokojem obserwują ostatnie posunięcia reprezentantów Ministerstwa i obawiają się, że w przypadku ostatecznej decyzji o niedopuszczeniu do prywatyzacji zagrożone będą ich stanowiska pracy i system płacowy. Obawy są tym bardziej zasadne, że wykazuje się całkowity brak chęci do prowadzenia rozmów ze strona społeczną celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji" - czytamy w komunikacie podpisanym wspólnie przez NSZZ Solidarność i Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej.

Co dalej ze zbyciem udziałów PGE, nie wiadomo. Ani ZMPG, ani resort skarbu nie skomentował decyzji, a właściwie jej braku. Oferta Mariner Capital Ltd. nie została odrzucona, więc może dalej będą trwały negocjacje. Być może do gry wróci oferta konsorcjum PKP Cargo i Węglokoksu. Spółki te nie kryły rozczarowania nieprzyjęciem ich propozycji i nawet interweniowały w tej sprawie w resorcie skarbu.

Port Gdański Eksploatacja jest głównym operatorem przeładunkowym na terenie Portu Gdańsk w części portu wewnętrznego, umiejscowionego wzdłuż odcinka Martwej Wisły i Kanału Portowego i wyłącznym przeładowcą na Gdańskim Terminalu Kontenerowym i Wolnym Obszarze Celnym. Spółka powstała w 1991 roku w wyniku przekształceń własnościowych przedsiębiorstwa państwowego Morski Port Handlowy Gdańsk. Z kolei w wyniku uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników o przekształceniu spółki, w dniu 15 września 2010 roku spółka Port Gdański Eksploatacja została zarejestrowana jako spółka akcyjna. To już czwarta próba sprzedaży portowej spółki. Do sprzedaży przeznaczono 100 proc. kapitału zakładowego.

Opinie (40) 5 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Monika Płocke

Banking Technology, Head of Change and Technology Capabilities w Nordea Bank AB. Absolwentka...